home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
V súlade so zákonom č.546/2010 Z.z. je SOS v Banskej Bystrici ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK povinnou osobou, ktorá zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry. Podmienky a lehoty zverejňovania sú upravené v citovanom zákone.
   
 

      ZMLUVY 2011

      OBJEDNÁVKY 2011

      FAKTÚRY 2011

      Súhrnná správa 2011

        CENTRÁLNY REGISTER BBSK - zmluvy, faktúry, objednávky

      PROFIL k VO