o nás Aktuality Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home
 

 

Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov
Príkaz k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
Etický kódex verejného obstarávania
Profil verejného obstarávateľa
Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU VZT
Súhrnná správa 2014 -1q
Súhrnná správa 2014 -2q
Súhrnná správa 2014 - 3q
Súhrnná správa 2014- 4q
Súhrnná správa 2015- 3q
Súhrnná správa 2015- 4q

Správa o zákazkách z e-trhoviska 2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 Eur 1Q 2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 2Q 2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 3Q 2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 4Q 2016
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 1Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 2Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 3Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 4Q 2017

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 2Q 2018
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 Eur 3Q 2018

Informácia o prebytočnom, neupotrebiteľnom majetku Stredoslovenského osvetového strediska:

 

Kontakt: sosbb@sosbb.sk