o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home
 

Detské zbory


Zvonček
pri PKO a ZUŠ BB, dirigentka Eva Lauková, tel.: 048/4154887

Vodopád a Vodopádik
pri ZUŠ a ZŠ Radvaň BB, dirigentky Eva Lauková a Katarína Príbojová, tel.: 048/4154887

Sedmokráska
ZŠ Moskovská BB, dir. Renáta Palíková , tel.: 048/4231834 - nepracuje

Škovránok
ZŠ SSV BB, dir. Mária Lauková, tel.: 048/4123763 - nepracuje

Slniečko
pri MsKS Brezno, ved. p. Števková, tel.: 048/6112189 - nepracuje


Mládežnícke zbory

Miešaný - Geronimo
dir. Róbert Tatár , č.tel.0903608931

Dievčenský - Konzervatória J.L.Bellu
dir. M.Matisová , č.tel. 048/4123214

Miešaný spev. zbor Konzervatória J.L.Bellu
dir. K.Koreňová , č.tel. 048/4123214

Dievčenský - Dolce Canto pri ZUŠ J.Cikkera
dir. Martin Kašša, č.tel. 0917209296

Mládežnícky spev. zbor pri ZUŠ Brezno
Tel.: 048/ 611 33 13


Vysokoškolské spev. zbory

Miešaný - J. Cikkera pri UMB BB
dir. Štefan Sedlický, č.tel. 048/4134541

Miešaný a dievčenský spev. zbor - Mladosť pri UMB B.Bystrica
dir. Milan Pazúrik a Alfonz Poliak, č.tel. 048/4101631


Dospelé spevácke zbory v Banskej Bystrici

Miešaný - Collegium Cantus pri Dome Matice slovenskej
dir. Milan Pazúrik, č.tel.0905553651

Miešaný - Canzona Neosolium
dir. Vojtech Didi - obnovil činnosť

Miešaný - Hron
dir. Peter Bibza, č.tel.: 0905406538

Katedrálny spev. zbor Xaverius- miešaný
dir. Martin Kašša, č.tel. 0907431168

Komorný spev. zbor Ars Vocalis
dir. Martin Kašša, č.tel. 0907431168 - obnovil činnosť


Dospelé spevácke zbory v Brezne

Spevácky zbor mesta Brezna
dir. Milan Pazúrik, č.tel. 0905553651

Miešaný spev. zbor Domovina z Braväcova
dir. Jozef Gašperan, č.tel.048/6198790

Chrámový zbor apošt.Pavla pri ev.a.v.cirkevnom zbore Brezno
dir. MUDr. Ján Zachar

Chrámový miešaný spev. zbor pri rím.kat. farskom úrade, Brezno
dir. Mgr. Eva Kráľová

Miešaný spev. zbor Valaská
dir. Ján Jenča, č.tel. 048 / 614 5483, 0908479723