o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home
 

Detské zbory


Zvonček - ZUŠ BB

Detský spevácky zbor ÚSMEV - ZUŠ Brezno

Mládežnícke zbory

Dievčenský - Konzervatória J.L.Bellu

Miešaný spev. zbor Konzervatória J.L.Bellu

Dievčenský - Dolce Canto pri ZUŠ J.Cikkera

Dievčenský - Cambiar La Musica - Pohronská Polhora


Vysokoškolské spev. zbory

Univerzitný miešaný spevácky zbor MLADOSŤ pri UMB B.Bystrica

Miešaný spevácky zbor Cansona Neosolium pri FMU Akadémie umení B. Bystrica


Dospelé spevácke zbory v Banskej Bystrici

Miešaný - Collegium Cantus pri Dome Matice slovenskej

Miešaný - Hron

Katedrálny spev. zbor Xaverius- miešaný

Komorný spev. zbor Ars Vocalis


Dospelé spevácke zbory v Brezne

Spevácky zbor mesta Brezna

Miešaný spev. zbor Domovina z Braväcova

Chrámový zbor apošt.Pavla pri ev.a.v.cirkevnom zbore Brezno

Chrámový miešaný spev. zbor pri rím.kat. farskom úrade, Brezno

Miešaný spev. zbor LIPKA Valaská