o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home

DS J. Chalupku mesta Brezno
Gabriel Obernauer - predseda, Švermova 7 977 01 Brezno
tel.: 0911 987 700
e-mail: obernauer@centrum.sk
e-mail: dsjch@mail.t-com.sk
www.dsjchbrezno.sk

ODS VLADARIA
Tatiana Jánošová
Kultúrny dom, Do hája 1, 976 33 Poniky
mobil: 0905 654 721
e-mail: tanya.janosova@gmail.com

DS Malá Chova, o.z. Malachov
Eva Gajdúšková
0908 513 758
gajduskkovci@gmail.com

Medzibrodské kočovné divadlo, o. z.

Jozef Zázrivec - predseda
Za kostolom 4 976 96 Medzibrod
tel.: 0903 059 107
e-mailto:jozefzazrivec@gmail.com
facebook

Divadlo "medziBRODway"o.z., Medzibrod
Radoslav Kabáč
Nová 30 976 96 Medzibrod
tel.: 0915 830 115
e-mail: rkabac@gmail.com

DS M-Bravo,
Braväcovo
Juraj Gašperan
e-mail: juraj.gasperan@gmail.com
mobil: 0902 298 856

Ochotnícke divadlo Paravany, Slovenská Ľupča
Lenka Chmárová, mobil: 0915 629 639,
e- mail: chmaroval@gmail.com

ODS Ráztočan, Ráztoka
Zuzana Vaníková OÚ Ráztoka 976 97 Nemecká nad Hronom
tel.: 0903 618 224
e-mail: zvanikova@centrum.sk

DOS pri FS Brezinky, Polomka
Marta Pisárová
0907 113 548
e-mail: pisarovamarta@zoznam.sk   

Divadelný ochotnícky súbor v Nemeckej
Martin Lokša, 976 97 Nemecká nad Hronom
mobil: 0918 591 847
martinloksa@centrum.sk

DS Pohronská Polhora
Katarína Pindiaková
mobil: 0907 384 768
Telefón: 48 6199211
email: ocupolhora@stonline.sk, ppolhora@ppolhora.sk
www.ppolhora.sk

Divadelný ochotnícky súbor BROD, Badín
Pavol Halaj
048/418 26 59
email: halajpav@centrum.sk

DS Priechod
Mgr. Marta Slobodníková
mobil: 0904 438 523
e-mail: marta.slobodnikova@umb.sk        

 
Mládežnícke divadelné súbory

Štúdio mladých pri DSJCH mesta Brezno
Lívia Baxová, Švermova 7, 977 01 Brezno
mobil: 0917 962 357
e-mail: livinkabaxova@centrum.sk

Divadlo mladých ZUŠ J. Cikkera
, Banská Bystrica
Mgr.art. Boris Kováč
Štefánikovo nábr. 6, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0904 946 185
boriskovac31@yahoo.com

LDO ZUŠ, Slovenská Ľupča
Mgr. Miroslava Sedliaková Školská 12, 976 13 Slovenská Ľupča
tel.: 0910 438 327
e-mail: mirka.sedliakova@gmail.com

Detské divadelné súbory


DDS Hviezdičky pri ZŠ Spojová, B. Bystrica
Nina Sládeková
0903 721 155
e-mail: zsspojbb@edupage.sk

ZUŠ Slovenská Ľupča

MiroslavaSedliaková
0910 438 327,

Divadlo mladých ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica
Boris Kováč
0904 946 185
e-mail: boriskovac31@yahoo.com

DDS Dvanásť statočných pri ZŠ Podkonice
Lucia Petríková, mobil: 0905 510 990,
e-mail: skola@podkonice.sk

DDS Deväť trpaslíkov pri ZŠ Podkonice
Tatiana Šagátová, mobil: 0903 710 997,
e- mail:skola@podkonice.sk