o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home
 

DFS TELGÁRTČOK Telgárt
Základná škola, 976 73 Telgárt
Ved.: Danka Šándorová
mob.: 0908 866 861
e-mail: sandorka@centrum.sk

DFS ŠUMIAČANÍK Šumiac
Um. vedúca: Anna Károlyová, Ing. Romana Baranová, 976 91 Šumiac
tel: 048/618 13 15
e-mail: hrabovsky237@gmail.com

DFS MLADOSŤ Pohorelá
Základná škola, 976 68 Pohorelá
Um. vedúca: Mária Huťová
mob.: 0908 691 134
e-mail: majahutova@gmail.com

DFS HEĽPIANČOK Heľpa
Základná škola, 976 68 Heľpa
Um.vedúci: Mária Kemková
mob.: 0903 568 207
e-mail: maria.kemkova@helpa.sk
č. tel.: 048/6186 150

DFS SMERIEČOK Závadka nad Hronom
Um.vedúca: Erika Turčinová, Paseka 7, 676 67 Závadka nad Hronom
mob.:

DFS BREZINKY Polomka
Um. vedúce: Anna Turčinová, Marta Pisárová, Clementisova 7, 976 66 Polomka
č.tel.: 048/6193 701 mob.: 0907 113 548
e-mail: pisarovamarta@zoznam.sk

DFS ŠŤASTNÉ DETSTVO Brezno
Občianske združenie Šťastné detstvo, Švermova 7, 977 01 Brezno,
e-mail: info@stastnedetstvo.sk, www.stastnedetstvo.sk
Um.vedúca: Angela Černáková, Klementisova 7, 977 01 Brezno
mob.: 0902 564 465
Org. Vedúci: Peter Varga
mob.: 0918 740 691, 0908 213 124,
e-mail: varga-peter@brnet.sk

DFS ČERVENÉ JABLČKO Pohronská Polhora
Ved.: Andrea Vlčková, Hlavná 205, 976 56 Pohronská Polhora
mob.: 0910 418 788
e-mail: adulka@azet.sk

DFS MALÁ KÝČERA Čierny Balog
Um. vedúci: Marek Ťažký, Školská 87, 976 52 Čierny Balog
Mob.: 0908 326 048
e-mail: tazky.marek@brnet.sk
Miestne kultúrne stredisko
Mirka Rosíková
mob.: 0905 157 348, 048/6304 310,
e-mail: kultura@ciernybalog.sk, rosikova.mirka@gmail.sk

DFS KLÁSOK Podbrezová
Um. vedúca: Lenka Špiriaková, Októbrova 470/9, 946 76 Valaská
mob.: 0910 805 855
e-mail: info.dumbier@gmail.com

DFS DRATVÁRIK Slovenská Ľupča
MKS, Nám. SNP 2, 976 13 Slovenská Ľupča
Emília Debnáriková, Ľupčianska 50, Sl. Ľupča
mob: 0915 975 614
e-mail: debnarikova@post.sk
Jana Krížová, mob.: 0910 500 085
e-mail: krizova.janka@gmail.com

DFS DRIENKA Slovenská Ľupča
Ved.: Jana Krížová
mob.: 0910 500 085
e-mail: krizova.janka@gmail.com
Martina Fodorová
mob.: 0904 511 010
e-mail: martina.fodorova@umb.sk

DFS VÁNOK Selce
Um. vedúca: Janka Kmeťová, Partizánska 5, 976 11 Selce
mob.: 0907 365 831
e-mail: jkmetova3@gmail.com

DFS PRVOSIENKA Banská Bystrica
Um.vedúce: Iveta Bariaková, Sládkovičova 48, 974 01 Banská Bystrica
mob.: 0903 504 787, e-mail: iveta.bariakova@gmail.com p. Homolová

DFS MALACHOVČEK Malachov
Anna Žabková, Bučinova 29, 974 05 Malachov
mob.: 0907 177 658

DFS HUČAVA Hrochoť
Ved. : Mgr. Zuzana Muchová
mob.: 0907 609 290
e-mail: muzuska@gmail.com

DFS PONIČAN Poniky
Um. vedúci: Miroslav Šávolt, č. d. 131, 976 33 Poniky
mob.:0903 514 204 ,0908 577 073
e mail: zsponiky@castor.sk

DFS RADOSŤ Banská Bystrica
Um.vedúca: Elena Hlasicová, Tichá ul. 39, 974 01 Banská Bystrica
č.tel.: 048/4138 381
Mgr. Zuzana Ružinská: 0905 488 202
Ing. Zuzana Tokárová: 907 480 133
e-mail: dfsradostbb@gmail.com
www.dfs-radost.wix.com/dfsradost

DFS MATIČIARIK I Banská Bystrica
Um.vedúca: Renáta Dáliková, 29 augusta 13, 974 01 Banská Bystrica
mob: 0908 903 802
e-mail: rencaair@gmail.com

DFS MATIČIARIK II Banská Bystrica
Um.vedúca: Zuzana Drugová, Banícka 18, Malachov, 974 01 Banská Bystrica
č.tel.: 048/412 58 96, mob.: 0905 620 337
e-mail: zuzana.drugova@gmail.com
www.maticiarik.sk
Mirka Kozáková
mob.: 0902 530 692
e-mail: mirka108@gmail.sk

DFS MATIČIARIK III Banská Bystrica
Um.vedúca:Erika Mesíková, Magurská 53, 974 01 Banská Bystrica
mob.: 0905 849 035
e-mail: erika.mesik@gmail.com