o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
Remeslá Divadlo foto a film Hudba Vzdelávanie Home Folklór Beniakove Chynorany Workshops BB SK Výstavy Sládkovičova Radvaň

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici každoročne organizuje postupové súťaže v umeleckom prednese pre všetky kategórie recitátorov a všetky žánre - okresné a regionálne kolá a krajskú prehliadku Sládkovičovu Radvaň.
Víťazi týchto súťaží majú šancu sa prebojovať až na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín.


64. H V I E Z D O S L A V O V   K U B Í N - propozície 2018
Prihláška recitátori
Prihláška kolektívy
Protokol recitátori I. - III.

Protokol recitátori IV. - V.
Protokol kolektívy

Postup recitátora
Hodnotiaca správa recitátori

Hodnotiaca správa kolektívy
 
Postupové súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre I. - III. kategóriu v roku 2018
 
OKRESNÉ kolo 64. Hviezdoslavov KubÍn
     pre okres Banská Bystrica -
     13. 2. 2018 o 9.00 h
     ZŠ Radvanská 1,  Banská Bystrica
   
     pre okr. Brezno
     6. 3. 2018 o 9.00 h
     CVČ Školská 7, Brezno
     Vyhodnotenie
  fotoalbum
 
   

RegionÁlne kolo 64. Hviezdoslavov KubÍn
    22. 3. 2018 o 10.00 h

    ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

  Vyhodnotenie  
 
  fotoalbum
 

KRAJSKÉ KOLO - SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ
     2. 5. 2018 o 9.30 h
     Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica
   
Postupové súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. - V. kategóriu a divadlá poézie
v roku 2018

OKRESNÉ kolÁ 64. Hviezdoslavov KubÍn
     pre okres Banská Bystrica - 5. 3. 2018 o 10.00 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica
     pre okres Brezno - 8. 3. 2018 o 11.00 h
     Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Vyhodnotenie    
 
  fotoalbum
 

RegionÁlne kolo 64. Hviezdoslavov KubÍn
     Vitaj zo sveta v našom svetíku... -16. 4. 2018 o 12.00 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

Vyhodnotenie
  fotoalbum

KrajskÉ kolo - SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ
     prednesy IV. a V. kategórie
     3. 5. 2018 o 10.00 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

     DRK a divadlá poézie
     4. 5. 2018 o 9.00 h
     BDnR, B. Bystrica

     
  Vyhodnotenie
  fotoalbum