o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
Remeslá Divadlo foto a film Hudba Vzdelávanie Home Folklór Beniakove Chynorany Workshops BB SK Výstavy Sládkovičova Radvaň

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici každoročne organizuje postupové súťaže v umeleckom prednese pre všetky kategórie recitátorov a všetky žánre - okresné a regionálne kolá a krajskú prehliadku Sládkovičovu Radvaň.
Víťazi týchto súťaží majú šancu sa prebojovať až na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín.


63. H V I E Z D O S L A V O V   K U B Í N - propozície 2017
Evidenčný list recitátora
Evidenčný list súboru
 
Postupové súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre I. - III. kategóriu v roku 2017
 
OKRESNÉ kolo 63. Hviezdoslavov KubÍn
     pre okres Banská Bystrica -
     14. 2. 2017 o 9.00 h
     ZŠ Radvanská 1,  Banská Bystrica
   
     pre okr. Brezno - termín určí organizátor CVČ
    Školská 7, Brezno
        Vyhodnotenie
fotoalbum  
   

RegionÁlne kolo 63. Hviezdoslavov KubÍn
    22. 3. 2017 o 10.00 h

    ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

 
  fotoalbum
Vyhodnotenie
     

KRAJSKÉ KOLO - SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ
     4. 5. 2017 o 9.30 h
     Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica
   
Postupové súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. - V. kategóriu a divadlá poézie
v roku 2017

OKRESNÉ kolÁ 63. Hviezdoslavov KubÍn
     pre okres Banská Bystrica - 7. 3. 2017 o 10.00 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica
     pre okres Brezno - 9. 3. 2017 o 11.00 h
     Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

  fotoalbum
   
  Vyhodnotenie  
  fotoalbum
 

RegionÁlne kolo 63. Hviezdoslavov KubÍn
     Vitaj zo sveta v našom svetíku... -11. 4. 2017 o 12.00 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

 
  fotoalbum
    Vyhodnotenie  

KrajskÉ kolo - SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ
     5. 5. 2017 o 10.00 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica