o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Remeslá Divadlo foto a film Hudba Vzdelávanie Home Folklór Beniakove Chynorany Workshops BB SK Sárova Bystrica Výstavy

  60. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2019
krajská prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie a divadiel poézie
6. - 10. mája 2019
ŠVK, sála SOS, Dolná 35 a BDnR, B. Bystrica

Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže, dospelých recitátorov a divadiel poézie, ktorej víťazi postupujú na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín.
Významne prispieva k prehĺbeniu literárneho poznania a tvorivosti detí, mládeže
i dospelých, pomáha kultivovať materinský jazyk a pestuje vzťah k jazyku a slovu ako umeleckej hodnote. Zároveň poskytuje priestor na vzájomnú konfrontáciu a prezentáciu recitátorov a v neposlednom rade prostredníctvom tvorivých a hodnotiacich seminárov vedených skúsenými lektormi poskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa pre záujemcov o tento umelecký žáner.

  fotoalbum - súťaž
 

  ČRIEPKY RADVANSKÉ
 

VÝSLEDKY  SÚŤAŽE SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2019