o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Home Umelecké slovo Hudba BB SK Výstavy

Stredoslovenské osvetové stredisko prostredníctvom svojich metodikov organizuje vzdelávacie podujatia vo všetkých odboroch ZUČ.
Bližšie informácie o týchto podujatiach sú uvedené pri jednotlivých sekciách.

Sekcia mimoškolského vzdelávania ponúka semináre, besedy a iné vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ, SŠ i dospelých zamerané predovšetkým na prevenciu spoločensky škodlivých javov - drogových závislostí, zhubných kultov a siekt, extrémizmu a kriminality. Zameriava sa aj oblasť enviromentálnej výchovy, ochrany kultúrneho dedičstva či kultúry ako takej.

BEZPEČNE NA INTERNETE
ako správne a bezpečne fungovať vo virtuálnom svete Odborný seminár pre učiteľov etickej výchovy a koordinátorov prevencie základných a stredných škôl a metodikov ROS BBSK
28. mája 2019 o 10.00
Komorná sála SOS, Doná 35, Banská Bystrica.

  Pozvánka
  Prihláška

Pre nízky záujem zrušený


  PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

Celoslovenský odborný seminár prioritne určený riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk, vybraným zástupcom centier výchovnej a psychologickej prevencie a ďalším záujemcom pôsobiacim vo voľnočasových aktivitách a kultúrno-osvetovej práci v oblasti sociálnej prevencie.

Kedy: 11. - 12. apríla 2019
Kde: Zasadacia miestnosť Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
Organizátor: Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s SOS Banská Bystrica

Link na registračný formulár: https://goo.gl/forms/adh7NnBbLRJzmctF2

  Pozvánka
  Program
 Organizačné pokyny
 
     
         
     
Pripravované podujatia 2019

11. - 12. apríla 2019 - PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV - Celoslovenský odborný seminár

Uskutočnené podujatia 2019
  8. 1.  EXTRÉMIZMUS - beseda pre žiakov ZŠ SSV B. Bystrica (25 účastníkov)