o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Home Umelecké slovo Hudba BB SK Výstavy

Stredoslovenské osvetové stredisko prostredníctvom svojich metodikov organizuje vzdelávacie podujatia vo všetkých odboroch ZUČ.
Bližšie informácie o týchto podujatiach sú uvedené pri jednotlivých sekciách.

Sekcia mimoškolského vzdelávania ponúka semináre, besedy a iné vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ, SŠ i dospelých zamerané predovšetkým na prevenciu spoločensky škodlivých javov - drogových závislostí, zhubných kultov a siekt, extrémizmu a kriminality. Zameriava sa aj oblasť enviromentálnej výchovy, ochrany kultúrneho dedičstva či kultúry ako takej.
     
         
     
Pripravované podujatia 2018

 

Uskutočnené podujatia 2018
  11. 1. ZHUBNÉ KULTY A SEKTY - beseda pre žiakov ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12 B. Bystrica (19 účastníkov)