o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Home Umelecké slovo Hudba BB SK Výstavy

Stredoslovenské osvetové stredisko prostredníctvom svojich metodikov organizuje vzdelávacie podujatia vo všetkých odboroch ZUČ.
Bližšie informácie o týchto podujatiach sú uvedené pri jednotlivých sekciách.

Sekcia mimoškolského vzdelávania ponúka semináre, besedy a iné vzdelávacie podujatia pre žiakov ZŠ, SŠ i dospelých zamerané predovšetkým na prevenciu spoločensky škodlivých javov - drogových závislostí, zhubných kultov a siekt, extrémizmu a kriminality. Zameriava sa aj oblasť enviromentálnej výchovy, ochrany kultúrneho dedičstva či kultúry ako takej.

PREČO SOM NA SVETE RÁD /RADA...
Celoslovenská putovná výstava výtvarných prác detí a mládeže s protidrogovou tematikou spojená s besedami o prevencii sociálno-patologických javov (Prevencia závislostí, Zhubné kulty a sekty, Extrémizmus, Medziľudské vzťahy)
Dátum konania: 20. 3. - 7. 4. 2017
Miesto konania: komorná sála SOS
Objednávky besied: Mgr. Dušan Jablonský
412 52 06
jablonsky@sosbb.sk

(besedy je možné objednať aj počas roka, mimo konania výstavy)

 
     
         
     
Pripravované podujatia 2017

 

Uskutočnené podujatia 2016
 
18. 1. PREVENCIA KRIMINALITY
- beseda pre žiakov ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, B. Bystrica (20 učastníkov)
11. 1. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - beseda pre žiakov ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, B. Bystrica (27 učastníkov)
4. 2. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - beseda pre žiakov ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, B. Bystrica (21 účastníkov)
14. - 31. 3. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA... - výstava výtvarných prác detí a mládeže s tematikou prevencie spoločensky škodlivých javov
15. 3. EXTRÉMIZMUS - besedy pre študentov SPŠ J. Murgaša, B. Bystrica - 3x (70 účastníkov)
16. 3. PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ - beseda pre žiakov Spoj. školy, Školská 7, B. Bystrica (15 účastníkov)
16. 3. PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ - beseda pre žiakov ZŠ Bakossova 5, B. Bystrica (19 účastníkov)
17. 3. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - beseda pre žiakov ZŠ Bakossova 5, B. Bystrica (22 účastníkov)
18. 3. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - beseda pre žiakov ZŠ Bakossova 5, B. Bystrica (26 účastníkov)
22. 3. ZHUBNÉ KULTY A SEKTY - beseda pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica (33 účastníkov)
8. 4. EXTRÉMIZMUS - besedy pre žiakov ZŠ Pieninská 27, B. Bystrica - 2x (47 účastníkov)
13. 4. ZHUBNÉ KULTY A SEKTY - beseda pre žiakov ZŠ Ďumbierska 16, B. Bystrica (21 účastníkov)
14. 4. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - beseda pre žiakov ZŠ Ďumbierska 16, B. Bystrica (19 účastníkov)
20. 4. ZHUBNÉ KULTY A SEKTY - beseda pre žiakov ZŠ Ďumbierska 16, B. Bystrica (32 účastníkov)
27. 4. EXTRÉMIZMUS - beseda pre žiakov ZŠ Ďumbierska 16, B. Bystrica
25. 5. EXTRÉMIZMUS - beseda pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica
26. 5. EXTRÉMIZMUS - beseda pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica
8. 6. ZHUBNÉ KULTY A SEKTY - beseda pre žiakov ZŠ Ďumbierska 16, B. Bystrica (22 účastníkov)
15. 6. ZHUBNÉ KULTY A SEKTY - beseda pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica (17 účastníkov)
19. 10. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - beseda pre žiakov ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, B. Bystrica (19 účastníkov)
19. 10. PREVENCIA KRIMINALITY - beseda pre žiakov ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, B. Bystrica (27 účastníkov)
11. 11. EXTRÉMIZMUS - beseda pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica (16 účastníkov)
6. 12. MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY - beseda pre žiakov ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, B. Bystrica (14 účastníkov)