o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Divadlo foto a film Hudba Vzdelávanie Home Folklór BB SK Výstavy Ďalšie aktivity Umelecké slovo
 

V komplexe činnosti Stredoslovenského osvetového strediska významnú úlohu zohráva dielňa ľudových remesiel.
Dielňa ľudových remesiel vznikla v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici v roku 1993 s cieľom zachovávania, výučby a propagácie ľudovej remeselnej tvorby s dôrazom na horehronský región. Jej hlavným poslaním bolo podporiť záujem o hmotnú a nehmotnú kultúru a jej uchovanie, ale aj podporu regionálnej výtvarnej a estetickej výchovy u detí a širokej verejnosti. Bola to prvá a v tom čase jediná dielňa takéhoto druhu na Slovensku.V súčasnosti ju denne v dopoludňajších hodinách v rámci školského vyučovania navštevujú žiaci a študenti škôl, vo vybraných dňoch popoludní je otvorená pre širokú verejnosť.


PONUKA  

DIELŇA PRE VEREJNOSŤ - každú stredu od 16.00 - 18.00
Dielňa remesiel SOS, Dolná 35, B. Bystrica.
Dielňa remesiel ponúka pre verejnosť tradičné a netradičné techniky.
Každý môže prísť skúsiť a vyrobiť si vlastnoručne výrobok podľa nášho programu.

 fotoalbum

DIELNIČKA PRE DETI - každý štvrtok od 14.00 - 16.00
Dielňa remesiel SOS, Dolná 35, B. Bystrica.
Pre deti a mládež máme pripravenú raz do týždňa Dielničku, kde sa hravou formou naučia  základy ľudových remesiel a vyrobia si svoj vlastný výrobok.
Na základe dohody s pedagógmi škôl ponúkame počas celého týždňa výučbu podľa stanoveného rozvrhu.

 fotoalbum

DIELŇA PRE ZŠ, SŠ a VŠ - denne dopoludnia podľa dohodnutého rozvrhu.
Dielňa remesiel SOS, Dolná 35, B. Bystrica.
Na základe dohody s pedagógmi škôl ponúkame počas celého týždňa výučbu podľa stanoveného rozvrhu.

 fotoalbum

TVORIVÉ DIELNE NA ŠKOLÁCH - v rámci školského vyučovania.
Na základe dohody s pedagógmi škôl.

 fotoalbum

 


ŠIKOVNÍČEK - každý utorok od 14.00 - 16.00
Dielňa remesiel SOS, Dolná 35, B. Bystrica.
Deti si rozvíjajú si jemnú motoriku, cit k materiálu, estetiku a  fantáziu.
Na základe dohody s pedagógmi škôl ponúkame počas celého týždňa výučbu podľa stanoveného rozvrhu.

 fotoalbum
Kontakt:
Magdaléna Slivková, Mgr. Andrej Stollmann
tel.: 048/41 239 65
e - mail: slivkova@sosbb.sk
                stollmann@sosbb.sk
       
 
Program tradičných techník v uč. roku 2018 - 2019
September 2018
zápästková technika, tvarovanie hliny
Február 2019
fašiangové masky, obradové pečivo
Október 2018
pletivá
Marec 2019
zhotovenie Moreny, zdobenie vajíčok

November 2018
úžitkové a dekoračné predmety
Apríl 2019
drotárske techniky
December 2018
tradičné ozdoby
Máj 2019
tvarovanie hliny
Január 2019
tkanie na doštičke, na ráme
Jún 2019
maľba na sklo
 
Zmena programu vyhradená!

Naša ďalšia činnosť
Majstri a deti
Prázdninová škola tradičných techník
Predstavujeme obce regiónu
Tvorivé dielne pre pedagógov všetkých typov škôl
Tvorivé dielne pre Slovákov zo zahraničia
Tvorivé dielne pre medzinárodné študentské tábory
Výstavy ľudových remeselných výrobkov a propagačné podujatia
Prezentácia tradičných remeselných techník na jarmokoch ľudových remesiel v obciach regiónu
 
    Pozrite si prezentáciu činnosti dielne ľudových remesiel