SOS

Home

O nás

Aktuality

Služby

Adresy súborov

Obce

Naši partneri

Kontakty

Archív

Sekcie SOS
Divadlo

Tajovského divadelné dni

Divadelná Chalupka

My sme malí divadelníci

Bystrická improliga

Divadelný štvrtok

Karvašova Bystrica

Workshops & semináre

Foto - Film - Výtvarníctvo

Fotografia

Film a video

Výtvarníctvo

Workshops & semináre

Výstavy

Umelecké slovo

Postupové súťaže

Sládkovičova Radvaň

Sárova Bystrica

Beniakove Chynorany

Workshops & semináre

Hudba

Strunobranie

Mládež spieva

Súťaž v populárnej piesni

Festival dychových hudieb

Komorná hudba

Spevácke zbory dospelých

Folklór

Detský folklórny festival

Festival folklórnych súborov

Horehronské dni spevu a tanca

Ponická fujarka

Horehronská valaška

Hronsecká lipová ratolesť

Ozveny staroslovienčiny

Prehliadka folklórnych skupín

Večery s ľudovou hudbou

Človek a tradície

Festival hudobného folklóru

Bystrická haravara

Instrumentum excellens

Workshops a semináre

Ľudové remeslá

Ponuka - rozvrh

Majstri a deti

Stretnutie pri remesle

Prázdninová škola

Tvorivé dielne pre obce

Predstavujeme obce regiónu

Ďalšie aktivity

Mimoškolské vzdelávanie
Výstavy
Komorná sála
Video archív
 
 
 
 
 
Home BB SK