o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
Divadlo foto a film Umelecké slovo Vzdelávanie Home Folklór POP Dychovky BB SK Výstavy Komorná hudba Strunobranie
 

  MLÁDEŽ SPIEVA 2019
Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov
12. 4. 2019 o 10.30 h

Koncertná sála ZUŠ J. Cikkera
Štefánikovo nábrežie 6, 974 00 Banská Bystrica

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku. Súťaž má dvojročnú periodicitu, Prehliadka detských speváckych zborov sa koná vždy v nepárnych rokoch (v párnych rokoch sa koná súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov). Súťaž je prevažne dvojstupňová (krajský a celoštátny stupeň).

   
     

Mládež spieva celoštátne kolo propozície

Výsledky kraj

fotoalbum
 

Odporúčané skladby :

Z. Mikula: Náš tatíček
Z. Mikula: Horičky zelené
J. Rutter: Look at The World
O. Peterson: Hymn to Freedom