Letná školička tradičnej kultúry pre rodákov žijúcich v zahraničí