o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Divadlo Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home Workshops Výstavy Home BB SK Fotografia
       

Amatérski výtvarníci, ktorí sa na pôde osvetového strediska stretávajú, majú niekoľko možností ako sa zdokonaliť vo svojom koníčku.
V spolupráci s Jarom Uhelom, výtvarníkom a pedagógom, pripravuje Stredoslovenské osvetové stredisko cyklus tvorivých stretnutí aj vzdelávacích podujatí. Je len na vás, čo si vyberiete. Lákavá je aj možnosť vystavovať svoje výtvarné práce v atraktívnych výstavných priestoroch, byť súčasťou farebného katalógu, ktorý každoročne
SOS pre  regionálnu a krajskú výtvarnú súťaž vydáva.
Stačí sa prihlásiť do súťaže Výtvarné spektrum.

 
 
     
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018

Poslaním súťaže Výtvarného spektra 2018 je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami v SR pod odbornou garanciou NOC je ojedinelá práve tým, že poskytuje výtvarníkom (neprofesionálnym), významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním tejto súťaže získavajú usporiadatelia - Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská) prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom - regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru – podujatie poskytuje možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

  Propozície:

Prihláška:

  Celoštátne kolo
Výstava: 7.9. - 30.9.2018
Dubnica nad Váhom - kaštieľ

Výsledky

   

  VÝTVARNÉ SPEKTRUN - krajské kolo
Výstava: 20.3. - 20.4. 2018
Múzeum SNP B.Bystrica

Výsledky - krajské kolo

  fotoalbum

 

   

  Regionálne kolo
Výstava: 8. - 28.2. 2018
Komorná sála SOS

Jarný salón 2018 - postupujúci

Jarný salón 2018 - vystavujúci

  fotoalbum