o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Divadlo Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home Workshops Výstavy Home BB SK Fotografia
       

Amatérski výtvarníci, ktorí sa na pôde osvetového strediska stretávajú, majú niekoľko možností ako sa zdokonaliť vo svojom koníčku.
V spolupráci s Jarom Uhelom, výtvarníkom a pedagógom, pripravuje Stredoslovenské osvetové stredisko cyklus tvorivých stretnutí aj vzdelávacích podujatí. Je len na vás, čo si vyberiete. Lákavá je aj možnosť vystavovať svoje výtvarné práce v atraktívnych výstavných priestoroch, byť súčasťou farebného katalógu, ktorý každoročne
SOS pre  regionálnu a krajskú výtvarnú súťaž vydáva.
Stačí sa prihlásiť do súťaže Výtvarné spektrum.

 
 
     
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017

Poslaním súťaže Výtvarného spektra 2017 je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami v SR pod odbornou garanciou NOC je ojedinelá práve tým, že poskytuje výtvarníkom (neprofesionálnym), významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním tejto súťaže získavajú usporiadatelia - Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská) prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom - regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru – podujatie poskytuje možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

  Propozície
  Celoštátne kolo:
Výstava: 8. -  30.9.2017, Trenčín

  Krajské kolo:
Uzávierka: 20. 3.2017
Výstava: 4 .- 23.4.2017, Múzeum SNP B.Bystrica

  Ocenení autori

  Postupujúci do celoštátneho kola

 Vystavujúci autori

  fotoalbum

         

  Jarný salón (Výtvarné spektrum), regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Uzávierka: 21. 2. 2017
Výstava: 6. - 19. 3. 2017
Výstava prístupná 6. -19.3. 2017, Komorná sála SOS, 9.00 - 16.00 h

Regionálneho kola Jarný salón postupovej súťaže Výtvarne spektrum 2017 sa zúčastnilo 20 autorov s 58 výtvarnými prácami.
Porota: prof. Jaroslav Uhel
Marián Krnáč
Tajomník: Miroslav Zaťko

  Zoznam vystavujúcich, reg. kolo

  Zoznam postupujúcich na krajské kolo