o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Divadlo Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home Výtvarníctvo Workshops Výstavy Home BB SK Fotografia

Celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná aj v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž sa koná každý rok. Súťaž nie je tematicky zameraná. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž Český videosalón a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov filmových klubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel.
   
 

CINEAMA 2017 - regionálne kolo súťaže filmovej tvorby
16. 3. 2017
Komorná sála SOS

  Propozície


CINEAMA 2017 - krajské kolo
25. 3. 2017
Krajská hvezdáreň a planetárium Žiar nad Hronom

 


CINEAMA 2017 - celoštátne kolo
9. - 11. 6. 2017
Mlyny Cinemas Nitra