o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Divadlo Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home Výtvarníctvo Workshops Výstavy Home BB SK Fotografia

Celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná aj v rôznych žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž sa koná každý rok. Súťaž nie je tematicky zameraná. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž Český videosalón a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov filmových klubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel.
   
 

  Propozície CINEAMA 2019

 

CINEAMA 2019 - regionálne kolo
uzávierka: 15. 3. 2019
Komorná sála SOS


CINEAMA 2019 - krajské kolo
súťaž: 27. 4. 2019
Hvezdáreň a planetárium
Žiar nad Hronom


CINEAMA 2019 - celoštátne kolo
súťaž: 7.  -  9. 6. 2019
Galéria Mlyny Nitra