o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
Divadlo Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home Film a video Výtvarníctvo Workshops Výstavy Home BB SK

Stredoslovenské osvetové stredisko v  oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby poskytuje amatérskym fotografom poradenskú a metodickú pomoc, pripravuje pre nich vzdelávacie a súťažné podujatia a výsledky ich tvorby prezentuje na verejnosti prostredníctvom individuálnych a kolektívnych výstav.
Tvorivá práca na úseku fotografie má svoje špecifiká. Fotografia je individuálna aj kolektívna. Stretávajú sa tu práce začiatočníkov aj pokročilých. Preto je potrebné činnosť v tejto časti záujmovej umeleckej činnosti prispôsobiť záujmom individuálnym aj kolektívnym, začiatočníkom i pokročilým.
V posledných rokoch bola práca  mnohých skúsených fotografov pôsobiacich v regióne ocenená v národných aj medzinárodných súťažiach. Na výsledky ich práce chceme nadviazať, osloviť mladú generáciu fotografov, pre ktorých sme pripravili viacero aktivít. Stredoslovenské osvetové stredisko, popri svojej základnej práci s amatérskymi fotografmi v regióne Banská Bystrica-Brezno, pripravuje aj podujatia s celoslovenským dosahom.


VÍKEND S FOTOGRAFIOU 2017
         

7. 11.  -  15. 12. 2017  -  výstavy
24. - 25. 11. 2017 - stretnutie s autormi
Múzeum SNP a SOS - komorná sála

Spoločná vernisáž - 7. 11. 2017 o 18.00 h
Múzeum SNP

     
   
 
  fotoalbum
 
       

 

  Banskobystrický fotomaratón
7. 10. 2017 -  15. 12. 2017
Súťaž fotografov

   
 

Témy:
1. Lavička
2. Rodičia deti
3: Vonkajšie zátišie
4. Hľadanie strateného času

Porota: Eduard Genserek a Juraj Vohnout

1. miesto - Daniela Anna Korímová - Lavička
Cena divákov - Lucia Blašková - Rodičia a deti

  fotolbum
 

 

 
 

 
  AMFO 2017
   

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

 

Celoštátne kolo
Uzávierka: 1. 8. 2017
Výstava: 5. - 24. 11. 2017
Mlyny Cinemas Nitra

 

Krajské kolo
Uzávierka: 11. 5. 2017
Výstava: 1. - 30. 6. 2017
Stará radnica Zvolen


Regionálne kolo
Uzávierka: 7. apríla 2017
Výstava: 11. 4 - 7. 5. 2017
Komorná sála SOS

  Propozície  BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB (BBF)
 

Od svojho vzniku pracuje na pôde SOS.
Je dobrovoľné občianske združenie osôb, ktoré sa venujú fotografii. Je neziskovou organizáciou. Poslaním združenia BBF je zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vyvíjať aktivity smerujúce k uspokojovaniu záujmov občanov v oblasti fotografovania a napomáhať vytváraniu podmienok na rozvoj fotografického umenia.
V spolupráci s SOS sa podieľa na príprave viacerých fotografických aktivít s regionálnym, krajským a celoštátnym zameraním.

 
   

   BanskobystrickÝ fotoklub
       16. 11. 2017
       Stretnutie členov a priateľov fotografie
        Komorná sála SOS, 18. 00 h

www.banskobystrickyfotoklub.sk

 

   
jquery plugin lightboxby VisualLightBox.com v6.1
  Fotografia mesiaca - téma: Persona
Peter Hladký: Janko Kráľ a UFO
 
 
   
 
   

 
 

Poslaním tohto občianskeho združenia je vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvárať na to vhodné materiálno-organizačné podmienky. Granus bude organizovať tvorivé fotografické dielne a semináre. Svoju činnosť začal Granus usporiadaním výstavy fotografií s názvom Stretnutie, ktorá pozostávala z profilovej prezentácie tvorby členov fotoklubu, výstava bola vizuálnym rozprávaním 14 fotografov o jedinečnosti fotografovaného okamihu a nevšednej kráse všedného dňa.

www.fotogranus.sk