o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
Divadlo Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home Film a video Výtvarníctvo Workshops Výstavy Home BB SK

Stredoslovenské osvetové stredisko v  oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby poskytuje amatérskym fotografom poradenskú a metodickú pomoc, pripravuje pre nich vzdelávacie a súťažné podujatia a výsledky ich tvorby prezentuje na verejnosti prostredníctvom individuálnych a kolektívnych výstav.
Tvorivá práca na úseku fotografie má svoje špecifiká. Fotografia je individuálna aj kolektívna. Stretávajú sa tu práce začiatočníkov aj pokročilých. Preto je potrebné činnosť v tejto časti záujmovej umeleckej činnosti prispôsobiť záujmom individuálnym aj kolektívnym, začiatočníkom i pokročilým.
V posledných rokoch bola práca  mnohých skúsených fotografov pôsobiacich v regióne ocenená v národných aj medzinárodných súťažiach. Na výsledky ich práce chceme nadviazať, osloviť mladú generáciu fotografov, pre ktorých sme pripravili viacero aktivít. Stredoslovenské osvetové stredisko, popri svojej základnej práci s amatérskymi fotografmi v regióne Banská Bystrica-Brezno, pripravuje aj podujatia s celoslovenským dosahom.


 

  VÍKEND S FOTOGRAFIOU
23. - 25. 11. 2018
Stretnutia a programy s hosťami Silvia Jaroš Vilčinská a Terézia Krnáčová.
Komorná sála SOS, B. Bystrica, viac na sosbb.sk

 

   

  AMFO 2018
   

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách. Okrem vekovej kategorizácie sa súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Tieto kategórie nie sú tematicky zamerané ani žánrovo vymedzené. Súťaž sa koná každý rok. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie. Na medzinárodnej súťaži, odborne garantovanej svetovou organizáciou pre umeleckú fotografiu FIAP, ktorej je Slovensko členom od roku 1996, sa SR pravidelne zúčastňuje. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých občanov; jednotlivcov a členov fotoklubov. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

 
     

  Propozície:

Regionálne kolo
Výstava: 16.4. - 4.5.2018
Komorná sála SOS

Dňa 10. apríla sa uskutočnilo v priestoroch SOS regionálne kolo súťaže amatérskej fotografie AMFO 2018.
Do súťaže sa zapojilo 24 účastníkov v troch súťažných kategóriách s 97 fotografiami.
Porota v zložení Karol Kobella, Kvetoslav Šakový a Miroslav Zaťko vybrala na výstavu 33 fotografií od 19 autorov.
Do krajského kola postúpilo 17 autorov a 29 fotografií.

Výstava bude sprístupnená v priestoroch Komornej sály SOS na Dolnej ulici 35 v Banskej Bystrici dňa 16. apríla a potrvá do 4. mája.

výsledky

   

Krajské kolo
Uzávierka: 9.5.2018
Výstava: 1. - 29.6.2018
Stará radnica Zvolen

výsledky


Celoštátne kolo
Výstava: 9. - 25.11.2018
Synagóga, Nitra  BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB (BBF)
 

Od svojho vzniku pracuje na pôde SOS.
Je dobrovoľné občianske združenie osôb, ktoré sa venujú fotografii. Je neziskovou organizáciou. Poslaním združenia BBF je zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vyvíjať aktivity smerujúce k uspokojovaniu záujmov občanov v oblasti fotografovania a napomáhať vytváraniu podmienok na rozvoj fotografického umenia.
V spolupráci s SOS sa podieľa na príprave viacerých fotografických aktivít s regionálnym, krajským a celoštátnym zameraním.

 
   

   BanskobystrickÝ fotoklub
       16.10.2018
       27.11.2018
       Stretnutie členov a priateľov fotografie
        Komorná sála SOS, 18. 00 h

www.banskobystrickyfotoklub.sk

 

   
jquery plugin lightboxby VisualLightBox.com v6.1
Fotografia mesiaca
Téma: Portrét

 
Ornth - Evka
Murín - Prvá láska Blašková - Mama

 
 

Poslaním tohto občianskeho združenia je vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvárať na to vhodné materiálno-organizačné podmienky. Granus bude organizovať tvorivé fotografické dielne a semináre. Svoju činnosť začal Granus usporiadaním výstavy fotografií s názvom Stretnutie, ktorá pozostávala z profilovej prezentácie tvorby členov fotoklubu, výstava bola vizuálnym rozprávaním 14 fotografov o jedinečnosti fotografovaného okamihu a nevšednej kráse všedného dňa.

www.fotogranus.sk