o nás Aktuality Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Výstavy
ľudové remeslá Divadlo foto a film Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home BB SK Festival hudobného folklóru

INSTRUMENTUM EXCELLENS 2017 - súťaž výrobcov na FSP Detva, vyhlásená v rámci SR
Hlavný organizátor: Mesto Detva, SOS ako spoluorganizátor a odborný garant podujatia

  Pozvánka    

V zmysle schválenej koncepcie Folklórnych slávností pod Poľanou Detva sa v prvom roku III.cyklu - v dňoch 6. - 9. júla 2017 - predstavilo 40 výrobcov fujár a píšťal zo Slovenskej republiky (prihlásených bolo 42, dvaja sa ospravedlnili). V zmysle vyhlásenia súťaže takmer všetci výrobcovia sa držali tradičnej výroby, uchovávali a zdokonaľovali tradičné postupy, výtvarné riešenia, spôsoby ladenia, čo bolo aj cieľom pripravovateľov a FSP. Svoje fujary a píšťaly predstavili každý osobne, s konzultáciou odbornej poroty, ktorej členovia vyskúšali nástroje aj po stránke zvukovej a ladenia. Odborná porota konštatovala, že skoro všetky nástroje boli kvalitné, spĺňali náročné kritériá a dôstojne reprezentovali svojich majstrov - výrobcov. Zaujímavá bola aj skladba výrobcov podľa miesta bydliska (od Košíc cez tradične silné stredné Slovensko až po Bratislavu, približne polovica z nich boli noví a mladší výrobcovia a boli zastúpené aj iné, vo výrobe fujár skôr netradičné regióny, napr. Zamutov, Spiš, Turiec, Orava, Kysuce, Liptov, Gemer, Ponitrie ai.).

 Ocenení výrobcovia

fotolbum   
Prehľad ocenených výrobcov na Instrumentum Excellens v rokoch 2001-2010