o nás Aktuality Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Výstavy
ľudové remeslá Divadlo foto a film Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie
 

Cieľom podujatí pre detské súbory je:
podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove. Viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií. Poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre.

Využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych kultúrnych stredísk, vedúcich súborov i pedagógov základných umeleckých škôl.

Podmienky účasti na podujatiach:
Na podujatiach sa môže zúčastniť každý detský folklórny súbor z okresu Brezno a Banská Bystrica. Členovia súboru nesmú v roku konania festivalu prekročiť vek 15 rokov.

  DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
regionálna prehliadka detských folklórnych súborov
24. 3. 2019
GAS Banská Bystrica