o nás Aktuality Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Remeslá Folklór Fotografia Hudba Výstavy
Home BB SK Umelecké slovo
 
  STRETNUTIE METODIKOV PRE DIVADLO BBSK
24.10.2018 o 13.00
Komorná sála SOS, Dolná 35
Cieľom stretnutia metodikov regionálnych osvetových stredísk BBSK pre divadlo je skvalitnenie a vzájomná koordinácia odbornej, metodickej a inštruktážnej činnosti pri práci s amatérskymi divadelnými súbormi dospelých, divadla mladých a detských divadelných kolektívov a príprava postupu pri organizovaní súťažných prehliadok, ktorých vyhlasovateľmi je Národné osvetové centrum.
 

CESTA ZA PRÍBEHMI - cyklus odborných seminárov, metodicko-inštruktážnych stretnutí a tvorivých dielní pre neprofesionálnych divadelníkov, režisérov detských dramatických krúžkov, detských divadiel a divadlá mladých banskobystrického kraja.  

 CESTA ZA PRÍBEHMI 2018
19. januára 2018 o 9.00

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravuje a pozýva na Seminár pre vedúcich a režisérov detských divadiel.
Téma semináru je určená na prácu na námete detskej divadelnej hry, dramatizácia literárneho textu, spracovanie vlastnej predlohy, dramaturgicko-režijná koncepcia a príprava scenáru.
Lektorom semináru bude Mgr. art. Peter Luptovský, úspešný režisér detského divadla, pedagóg.

Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Uzávierka prihlášok je 15.1.2018
Účastnícky poplatok: 3 €

prihláška

 

 


   
  Odporúčame do pozornosti:
Kde zohnať dramatické texty?
http://www.martinus.sk/knihy/drama-divadelne-hry/