online website builder

Divadlo

Mobirise

DIVADELNÁ CHALUPKA 2019

15. ročník inšpiratívneho festivalu
s medzinárodnou účasťou
18. - 20. septembra 2019, Brezno
a okolité obce

Svojimi výkonmi očarili mladí Ukrajinci z Divadla „Malý princ“
z Paláca detí a mládeže v meste Rivno. Humor poviedky Iľfa
a Petrova DRUHÁ MLADOSŤ bol divadelným zážitkom, ale aj inšpiráciou ako pracovať v detskom a mládežníckom divadle.
Ako nato ukázali vedúci ukrajinských divadelníkov Andrej Šumanskyi a Galina Nikitina aj účastníkom tvorivej dielne festivalu.
Poľský autor Szymon Jachimek mal na festivale dve hry.
Prvú zahrali divadelníci zo Štúdia mladých DSJCH a LDO ZUŠ
z Brezna. Hra JEREMY VYRÁSTOL Z LOL zaujala predovšetkým mladé publikum. V jeho druhej hre MAMY PROBLEM sa predstavila herečka Magdalena Bochan – Jachimek. Priestor breznianskej synagógy naplnila temperamentom a energiou. Predstavenie na materskú tému poskytlo zrkadlo nejednej dáme v hladisku, ale aj páni si mohli pospomínať, aké to je byť „nerodiacim“ rodičom. Cyklus je yangový, ale dosah má jinový ... alebo naopak.

Mobirise

Městské divadlo Brno, v muzikáli VRABČÁK A ANDĚL, vyvolalo obrovský aplauz a diváci odchádzali z predstavenia s hlbokým umeleckým zážitkom. Výkony Hany Holišovej (Edith Piaf) a Kataríny Mikulovej (Marlene Dietrich) ešte dlho budú rezonovať v ušiach divákov. Výborná hudba živého orchestra návštevníkov preniesli do doby, v ktorej umelkyne žili svoje inšpiratívne životy.
Štrnásť súborov zo Slovenska, či to už boli profesionáli z Bábkového divadla Žilina a Teatra Neline, ale aj detské divadlá Tribunalis z Liptovského Mikuláša, Bebčina z Novej Dubnice, Drobátka z Martina a ATĎ zo Žiaru n. Hronom, alebo Katka Sačková z Divadla AU BB, Homo Fuge z Púchova, Commedia z Popradu, Hriňovské divadlo, Divadlo Ráztočan, Juraj Haviar s Tomášom Pohorelcom z Medzibrodu, či Medzibrodské kočovné divadlo - priniesli divadelné hody do metropoly Horehronia a jeho okolia.
Nám zostáva sa len tešiť, čím inšpiratívnym nás prekvapí táto už skoro dospelá „slečna“ o rok..

Mobirise

Folklór

Mobirise

BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA 2019

11. ročník festivalu folklórnych súborov
10. - 13. 10. 2019


Od štvrtka do soboty zaplnili folkloristi priestory Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, konal sa 11. ročník festivalu BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA!
Prvý deň festivalu bol venovaný deťom detských folklórnych súborov z Banskej Bystrice, Slovenskej Ľupče a  Hrochote. Spoločne vytvorili program DETSKÁ TANCOVAČKA, ktorým potešili okolo 350 nadšených divákov.
Piatkový večer patril folklórnemu súboru RUTHENIA z Bratislavy. Preniesli sme sa do obdobia krátko po II. svetovej vojne, na územie východného Slovenska obývaného Rusínmi. Práve oni sa stali obeťami propagandy a vysťahovali sa „za blahobytom“ na územie Sovietskej Ukrajiny. Prišli o všetko a cesty späť dlhé roky nebolo. Ruthenia oživila príbeh plný emócií a krásneho rusínskeho folklóru. Taká bola dramaticko-tanečná inscenácia ZEM ZASĽÚBENÁ.

Mobirise

Tretí festivalový deň sa niesol v duchu zábavy a vzdelávania. Na TVORIVÝCH DIELŇACH (Naladíme s P. Obuchom) a Tanečných domoch sme sa „čo-to“ poučili, napr. tancovať Dribnu z Kyjova či Neznámy čardáš zo Zemplína (dodnes sa nepodarilo identifikovať obec, z ktorej pochádza, preto ho voláme Neznámy). Pokračovali sme obľúbenou SÚBORIÁDOU, kde si 6 súťažných tímov preverilo tanečné schopnosti, postreh, pamäť, tímovú prácu, zmysel pre humor a zábavu, či schopnosť odpúšťať. Víťazom sa stal FS Partizán. Gratulujeme!  

Mobirise

Vyvrcholením festivalu bol večerný galaprogram pod názvom BYSTRICKÁ HARAVARA. Ako už sám názov napovedá, program bol naozaj pestrý. Účinkujúce kolektívy a sólisti previedli divákov horehronským a podpolianskym regiónom. Záverečný obraz programu preveril, či tanečníci dávali na dopoludňajšom Tanečnom dome pozor a spoločne s lektormi Vladom Michalkom a Lindou Luptákovou si zatancovali Neznámy čardáš. Asi 400 divákov posúdilo, že pozor dávali a odmenili ich dlhým potleskom.
Ako to už býva, žiadna haravara sa nemôže skončiť bez ZÁBAVY! Inak to nebolo ani na tej našej, BYSTRICKEJ FOLKLÓRNEJ HARAVARE. A bolo nás naozaj veľa. Okrem folkloristov z banskobystrických kolektívov nás svojou prítomnosťou potešili nielen kamaráti z folklórnych kolektívov zo širšieho okolia, ale aj ľudia z radov širokej verejnosti.

Mobirise


A kto tam vlastne účinkoval???
Folklórne kolektívy Urpín, Mladosť, Partizán, Bystrina, Matičiarik, Drienka, Dratvárik, Hučava, Radosť, Prvosienka, Trnki, Hronky, Horehronci, Hojana, ĽH M. Kapca, ĽH J. Maka. M. Sitár, J. Mesík a slovom nás sprevádzala naša šarmantná Anitka Fáková.
Už sa nevieme dočkať 12. ročníka BYSTRICKEJ FOLKLÓRNEJ HARAVARY, ktorý sa uskutoční  9. - 11.októbra 2020

Mobirise

Umelecké slovo

Mobirise

KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA 

pre recitátorov III. - V. kat., tvorcov divadiel poézie a pedagógov pracujúcich
s recitátormi.
4. - 6. 10. 2019 

Skorý podvečer prvého októbrového piatku. Už tradične termín zahájenia Krajskej tvorivej dielne pre recitátorov, pedagógov a tvorcov divadla poézie. Stojím pri autobuse na odchodovom mieste a už tradične mi odušu zvoní telefón, v ktorom sa ozývajú raz vyplašené, raz prosebné hlasy: „ Počkajte nás, nám mešká autobus!“ „Neujdite nám, autobus vynechal spoj!“ Klasika - piatok.
Konečne sme všetci - starí priatelia, známe tváre i úplní nováčikovia. Nasadáme do autobusu, a vyrážame – smer Bystrá, Hotel Biela Medvedica. Tam nás už vyzerajú tí, ktorí prišli vlastnými autami a aj usmievavý a vždy úslužný vedúci - pán Gerthofer. Trochu meškáme a tak mierime rovno do jedálne na večeru. Po nej rýchlo ubytovať sa a potom si už účastníkov do svojej láskavej, ale pri tom vysoko odbornej a bohatými skúsenosťami podporenej starostlivosti preberajú lektori . Sekciu poézie má na starosti Eliška Sadíleková - lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC a porotkyňa na Hviezdoslavovom Kubíne. Prózu vedie Peter Zemaník, niekdajší úspešný recitátor, niekoľkonásobný víťaz Hviezdoslavovho Kubína, dnes jeho porotca, člen ústredného poradného zboru a fundovaný lektor. Najpočetnejšie je obsadená sekcia divadla poézie, ktorú vedie Števo Foltán, pedagóg a režisér, ktorý so svojimi divadelnými zverencami tiež niekoľkokrát zvíťazil na Hviezdoslavovom Kubíne.

Mobirise

Práca v sekciách je rozdelená do niekoľkých blokov po 2-3 hodiny intenzívnej práce.
Recitátori pod vedením lektorov hľadajú vhodné texty, rozoberajú ich z hľadiska formy, obsahu, významu. Učia sa rozoznávať kvalitné texty od tých „druhých“.
Potom sa do hlavnej úlohy dostáva ceruzka. Učia sa, ako vybratý text upraviť podľa zvolenej koncepcie. Väčšinou sa texty skracujú, najmä v próze, ale do úvahy, hlavne v poézii, prichádza aj spájanie kratších textov, montáže z viacerých básní a pod. Toto je veľmi dôležitý, ale aj veľmi náročný proces, ktorý robí recitátorom veľa ťažkostí. Preto mu venujú dlhý čas, veľa diskutujú, zvažujú, čo nechať a čo naopak škrtnúť, ktorú báseň, či strofu spojiť s inou.
Keď to majú úspešne za sebou (UF!), prichádza na rad výstavba prednesu. Teda iba jeho nahodenie, pretože na celkovú výstavbu by nestačili ani tri takéto víkendy. Hľadá sa najlepšia forma interpretácie, výrazové prostriedky – verbálne i neverbálne, intonácia, rytmus... A pomedzi to sa treba naučiť aj to, ako sa zbaviť trémy, ako správne dýchať, zaujať dobrý postoj.
Na toto je super odborníčka najmä Eliška, ktorá to dokáže vysvetliť a predviesť tak, že si to každý veľmi ľahko zapamätá.

Mobirise

V divadelnej sekcii sa zatiaľ snaží Pišta zvládnuť takmer tridsiatku divadlachtivých mladých ľudí. A ide mu to výborne. Znalý českého príslovia – „Kdo si hraje, nezlobí“ – začne aj on hrou. Hrou na divadlo. Rozdelí svojich zverencov do skupiniek a každej zadá nejakú tému. Oni potom hľadajú významy, asociácie, výrazové prostriedky. Učia sa ako pracovať s hlasom, gestom, mimikou, ako vytvoriť obraz. Nakoniec sa pokúsia tému herecky stvárniť. Nasledujú diskusie, ako sa to ktorej skupine podarilo.
Keď už sú v správnej „prevádzkovej teplote“, prinesie text, ktorý budú stvárňovať – poviedku Sova z knihy Príbehy z vnútorného mesta od austrálskeho autora Shauna Tana. Alegória smrti a vyrovnávania sa človeka s ňou. Dosť ťažká téma pre tínedžerov. Ale pasujú sa s ňou statočne.

Mobirise

Krajská tvorivá dielňa však nie je len práca od svitu do mrku. Sú to aj zážitky, veľa smiechu, staré aj nové kamarátstva, rozhovory o prednese, divadle, kultúre i kadečom inom, čo život prinesie. Je to pohodový čas ľudí naladených na spoločnú vlnu.
Niet teda divu, že víkend ubehne ako voda v potoku, ktorý sa valí kdesi spod úbočia Chopku. A je to záverečná prezentácia výsledkov dvojdňovej intenzívnej práce. Ešte pred nedeľným obedom a definitívnou rozlúčkou sa všetci zídu v klubovni, ktorá bola od piatka domovom divadelníkov. Každá sekcia sa chce pochváliť, čo jej členovia dokázali vytvoriť. Najskôr lektori v krátkosti priblížia, ako prebiehala ich práca v sekcii a potom už nasledujú ukážky. Recitátori predvedú nahodené prednesy poézie i prózy, ktoré už v tejto „surovej“ podobe ukazujú potenciál byť kvalitnými a úspešnými, ak na nich budú ešte poctivo pracovať. No a divadelníci zahrali sugestívnu a citlivú, asi desaťminútovú etudu o tom, že smrť nás síce rozdelí s tými, ktorých máme radi, ale napriek tomu nemusí byť až taká strašná. Naozaj krásny vrchol krásnych troch dní.
Všetci, ktorí boli tento rok na Bystrej na Krajskej tvorivej dielni, či už boli z Lučenca, Ružomberka, Brezna, Partizánskej Ľupče, Žiaru nad Hronom, Štiavnických Baní alebo Hliníka nad Hronom, sľúbili že o rok sú tu zas. A ja verím, že z Bystrice tu už nebudem sám.

Mobirise
Mobirise

BENIAKOVE CHYNORANY 2019

Krajská výberová prehliadka na XXVI. Slovenský festival poézie 
12. 11. 2019, Komorná sála SOS, Banská Bystrica

V novembrovom programe SOS má už niekoľko rokov svoje miesto aj krajská výberová prehliadka na Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY, kde sa predstavujú recitátori Banskobystrického a Žilinského kraja s prednesmi poézie európskych autorov.
Trvalo niekoľko rokov, kým sa táto súťaž dostala do povedomia recitátorov nášho kraja a spočiatku bol veľký problém ich na „Beniaka“ prilákať. Našťastie posledné dva-tri roky naznačujú, že sa situácia obracia k lepšiemu. Počet súťažiacich stúpol a v tomto roku sme zaznamenali rekord v účasti – 17 recitátorov. Niekomu by sa možno zdalo, že to nie je veľa, ale po rokoch s horko-ťažko piatimi, či šiestimi súťažiacimi je to výrazný úspech. A veríme, že tento trend bude pokračovať.

Mobirise

Ešte v niečom bola tohtoročná výberová prehliadka netradičná. Snáď po prvý raz odzneli len básne slovenských autorov. Na jednej strane je dobre, že recitátori siahajú o našich autoroch a spoznávajú a ďalej šíria slovenskú literatúru, na druhej strane by neuškodila trochu pestrejšia dramaturgia. Obzvlášť, keď si väčšina z recitátorov vybrala „klasiku“ (J. Kráľ, J. Botto, P.O.Hviezdoslav, M. Rázus) a tematicky prevyšovali balady. Od mladých ľudí (ktorých bola väčšina) by sme očakávali súčasnejších autorov a témy bližšie ich veku, záujmom a problémom, ktoré ich trápia, či ich nazeraniu na svet. Skonštatovala to aj porota, tak uvidíme, či si to recitátori v budúcnosti vezmú k srdcu.
Napriek tomuto malému nedostatku mala súťaž dobrú úroveň a sme presvedčení, že víťazky jednotlivých kategórií – Dominika Ďuricová z Veľkého Krtíša, Marcela Kollárová z Liptovského Hrádku a Želmíra Mišútová z Martina, ktoré získali priamy postup, i ďalší recitátori, ktorí postúpili do širšieho výberu, nás budú úspešne reprezentovať na celoslovenskom kole v Chynoranoch.

Mobirise

Addresa

Dolná 35                    
Banská Bystrica                    


Kontakty

Email: sosbb@sosbb.sk                   tel: +421 412 5206