podujatia 2001 - 2008
home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
 
    január      február
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2018 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica
 

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK - O ŽENÁCH A MUŽOCH
7. 3. 2019 o 18.00
Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h
vstupné: 5€
Predpredaj vstupeniek v IC Námestie SNP 1, Banská Bystrica

viac na stránke

  fotoalbum
   
     

  Regionálne kolo
výstava: 13 .2. - 3. 3. 2019
Komorná sála SOS

viac na stránke

   
     

  PRÁZDNINOVÁ DIELNIČKA
Jarné patlaninky - tvorivé dielne
5.- 7. 3. 2019
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

  fotoalbum

 

 


   UŽ SA FAŠIANG KRÁTI...
1. - 3. 3.  2019

24. ročník festivalu fašiangových zvykov v Čiernom Balogu
Obec a KD Čierny Balog
   

  BYSTRICKÉ FAŠIANGY
1. 3. 2019 o 19.00

Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18
vstupné: 4€
Predpredaj vstupeniek v IC Námestie SNP 1, Banská Bystrica

  fotoalbum
   

  TANEC HROU - hudobno-pohybová výchova
1. 3. 2019 od 10.00 dfo 16.00 h
PF UMB Banská Bystrica
   
 

  METODIKA S JANOU AMBRÓZOVOU
VIACHLAS NA HOREHRONÍ V DEDINÁCH POD KRÁĽOVOU HOĽOU
25. 2. 2019 o 17.00 h
Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Vstupné 3 €

viac na stránke

  fotoalbum
 

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK - MANŽELSKÁ PORADŇA
21. 2. 2019 o 18.00
Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h, vstupné: 5 €

viac na stránke

  fotoalbum
   

  STRETNUTIE S TRADIČNOU TECHNIKOU PRE DETI
PREŠKRABÁVANÁ KERAMIKA - HRNČEK
23. JANUÁR 2019
od 16,oo - 18,oo - modelovanie
30. JANUÁR 2019
od 16,oo - 18,oo - preškrabávanie hliny
6. február 2019
od 16,oo - 18,oo - glazovanie
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

  fotoalbum
   

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK - ZABUDLA SOM
31. 1. 2019 o 18.00
Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h, vstupné: 5 €

viac na stránke

  fotoalbum
   

  30.1. 2019 PIESNE MOJE, PIESNE - O ženách
program speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov
Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.30 h, vstupné: 5 €

viac na stránke

  fotoalbum

  STRETNUTIE S TRADIČNOU TECHNIKOU PRE DETI
PLETENIE ZÁPÄSTKOV
15., 22., 29. január a 12.február 2019 od 14.00 - 16.00 h
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   

  NOVOROČNÝ KONCERT
16. 1. 2019 o 17.30 h

Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ a jeho hostia
Kostol sv. Michala Archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica, vstupné dobrovoľné

  fotoalbum

 

   

  NOVOROČNÉ STRETNUTIE - MAĽOVANÝ ANJEL
9. 1, 2019 16,00 - 18,00
10. 1, 2019 13,00 - 15,00

SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

  fotoalbum

 

   

  TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
13. 1. 2019 o 19.15 h

Orchestra CAMERATA NOVISOLIENSIS
Chrám Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Don Bosca, Tatranská 38, Banská Bystrica,
vstupné dobrovoľné

  fotoalbum