podujatia 2001 - 2008
home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
 
    január        február        marec        apríl        máj        jún        júl-august          september         október      november    december
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2018 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica

  VÍKEND S FOTOGRAFIOU
23. - 25. 11. 2018
Stretnutia a programy s hosťami Silvia Jaroš Vilčinská a Terézia Krnáčová.
Komorná sála SOS, B. Bystrica, viac na sosbb.sk

Výstava potrvá do 14. 12. 2018

  fotoalbum

viac na stránke

   

  VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU -  Vianočný program FS Partizán - Piesne z nášho kraja
     12. 12.  2018

     Komorná sála SOS, Dolná 35, B.Bystrica, 18.00 h, vstupné: 3€

viac na stránke

  fotoalbum

 

   

 11. 12. 2018 (v utorok) o 18.00
     na divadelné predstavenie
     BISŤU DEDINA - VOĽBY
     Divadlo Ráztočan z Ráztoky
     Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h, vstupné: 5 €
     Vstupenky sú už dostupné v Informačnom centre BB (v starej radnici)

viac na stránke

   

   NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE
      Tvorivé dielne       
      1.12. 2018
      Zasadačka obecného úradu - Špania Dolina, od 10.00 - 16.00h
   
     

  SÁROVA BYSTRICA 2018
      29. - 30. 11. 2018
      Celoštátne finále súťaže mladých moderátorov.
      Komorná sála SOS, B. Bystrica, vstup voľný

viac na stránke

  fotoalbum
   

  Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich s umeleckým prednesom detí a mládeže
      27. 11. 2018, 10.00
      Téma: Dramaturgia a práca s textom
       Lektorka: Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
      Komorná sála SOS Banská Bystrica
      Účast. poplatok: 4 €

  STRETNUTIE S REMESLOM
      POPLETENÉ DIELNIČKY - Stretnutie s košikárskym remeslom
     14.11.2018 od 16.00 h
     a na Základných školách v Banskej Bystrici
     od 15.11. do 30. 11. 2018
   
 

  SPEVÁCKY A TANEČNÝ DOM
      24. 11. 2018
      Výuka ľudových tancov a piesní z regiónu Horehronia.
      Kultúrny dom, Bumbaras, Polomka

viac na stránke

  fotoalbum
   

  POPBB 2018
      23. 11. 2018
     13. ročník súťaže v speve populárnych piesní pre deti a mládež.
     Cikkerova sieň Radnice mesta, B. Bystrica, 14.00 h, vstup voľný

viac na stránke

  fotoalbum
   

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK
      22. 11. 2018
      BISŤU DEDINA - VOĽBY - Divadelný súbor RÁZTOČAN z Ráztoky.
      Scenár a réžia: Zuzana Vaníková.
     Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h, vstupné: 5 €
     Predpredaj vstupeniek v IC Banská Bystrica

viac na stránke

   

  KOČIČÍ PÍSNĚ BELA FELIXA
      21. 11. 2018
      Účinkuje Detský spevácky zbor FELIX z Heľpy.
      Komorná sála SOS, B. Bystrica, 16.00 h

  fotoalbum


   

  ODYSEA KARLA KRYLA, BÁSNE, PIESNE, ILUSTRÁCIE
      20. 11. 2018
     
Prezentácia Mariána Krnáča.
      Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h

   

  BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2018, XXII. ročník
     20. 11. 2018
     Súťaže v divadelnej improvizácii.
     Komorná sála SOS, B. Bystrica10.00 h

viac na stránke

  fotoalbum
   

  CESTA ZA PRÍBEHMI
     16. - 18. 11. 2018
     Tvorivá dielňa pre mladých divadelníkov na tému prípravy divadelnej inscenácie.
     Brezno
     

  RENÁTA KAČOVÁ - Z TVORBY
      8. 10.  -  16. 11.  2018
      Autorská výstava neprofesionálnej vytvarníčky.
      Stretnutie s autorkou na výstave 9.10.2018 o 18.30 h
      Komorná sála SOS, B. Bystrica

 

  fotoalbum
   

  MAĽBA NA PORCELÁN s Danielou Pápežovou
     16. 11. 2018
     Tvorivá dielňa pre výtvarníkov.
     Komorná sála SOS, B. Bystrica, 17.00 h, vstupné: 10 €
     (v cene hrnček, farby, vypálenie)

  fotoalbum
     

  XXV. SFP BENIAKOVE CHYNORANY
      Krajská výberová prehliadka na festival poézie pre Banskobystrický kraj
     15. 11. 2018 o 11.00 h
      Komorná sála SOS

viac na stránke

  fotoalbum
   


  TVORIVÁ DIELŇA NA ŠKOLÁCH
     22. 10. - 9. 11. 2018
     ZŠ RADVAŇ a ZŠ BAKOSSOVA
    
   

  VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU -  Ľudová hudba Jána Maka a ich hostia.
     26. 10.  2018

     Komorná sála SOS, Dolná 35, B.Bystrica, 18.30 h, vstupné: 4€

  fotoalbum

viac na stránke

   

  SÁROVA BYSTRICA - KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝCH MODERÁTOROV
      26. 10. 2018
      Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

  fotoalbum

výsledky na stránke

   

  POPBB - VÝBEROVÝ KONKURZ
     23. 10.  2018, od 12.30 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35

výsledky konkurzu

viac na stránke

   
     

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK
     18. 10. 2018
     J. a K. Čapkovci
     LÁSKY HRA OSUDNÁ
     účinkuje Divadlo Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici
     réžia: Juraj Smutný

  fotoalbum

viac na stránke

   

  STRETNUTIE S REMESLOM - Plstíme z vlny
      10. 10. 2018 o 16.00 hod
      17. 10. 2018 o 16.00 hod
     SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

  fotoalbum

 

 

   

  10. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
      11. - 13. 10. 2018
      festival folklórnych súborov
     GAS Banská Bystrica

  fotoalbum

viac na stránke

   

  KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA
     pre recitátorov III. - V. kat., tvorcov divadiel poézie a pedagógov pracujúcich s recitátormi.
     5. -  7. 10.  2018
     Hotel Biela Medvedica, Bystrá
    Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  fotoalbum

viac na stránke

 


  TVORIVÁ DIELŇA NA ŠKOLÁCH
     24. 9. - 5. 10. 2018
     ZŠ RADVAŇ a ZŠ BAKOSSOVA
    
   

  STRETNUTIE S REMESLOM - Keramika
      26.9. a 3.10.2018
      24.10.2018

     SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

  fotoalbum

 

   

  METODIKA - ĽUDOVÝ ODEV
     21. 9. 2018 o 16.00 h
    
Komorná sála SOS, Dolná 35

  fotoalbum

 

   

  DIVADELNÁ CHALUPKA 2018
     18. - 21. 9. 2018
     Brezno a okolité obce

viac na stránke

  fotoalbum
   

  TVORIVÁ DIELŇA POČAS RADVANSKÉHO JARMOKU
     7. - 8. 9. 2018
     Hrnčiarska a textilná dielnička

  fotoalbum


    

   

  TVORIVÁ DIELŇA PRE ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
      6. - 9 . 8. 2018
      Textilná dielnička
      Organizátor: Metodické centrum pri UMB v spolupráci so SOS

  fotoalbum
 

 

  TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM
       29. 7. 2018 od 10.00 h

       na námestí v Polomke

  fotoalbum

  SRF - SpanRockFest - V. ročník rockového festivalu
      28. 7. 2018 od 18.00 h
      Špania Dolina - pri Penzióne Klopačka

  fotoalbum
   

  PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL NA ŠPANEJ DOLINE
     16. - 20. 7. 2018
     Keramická a textilná dielnička
   

      13. - 27. 8. 2018
     Textilná a hrnčiarska dielnička

  fotoalbum
   

     TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM
        14. 7. 2018 o 21.30 h
        KD Telgárt
   

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU - XXIV. ročník
     festival viachlasného chrámového a ľudového spevu
     13. - 15. 7. 2018 - Telgárt

viac na stránke

  fotoalbum
     

  53. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
     22. - 24.  jún  2018,  HEĽPA

viac na stránke

  fotoalbum
     

  Daniela Pápežová - Pohľad z okna
      výstava sklomalieb výtvarníčky inšpirovaných oravskou krajinou a zvykmi
     9. 5.  - 17. 6. 2018
     Komorná sála SOS
     pondelok - piatok od 9.00 - 15.00 h

  fotoalbum

 

   

  Festival dychovÝch hudieb VALASKÁ
     47. ročník, s medzinárodnou účasťou
     2 . 6. 2018

     Námestie 1. mája, Valaská

viac na stránke

  fotoalbum
   

HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ - 30. ročník
     jubilejný 30 ročník krajskej súťaže v speve ľudových piesní detí
    26. 5. 2018
    Kultúrny dom Hronsek

viac na stránke

  fotoalbum
   

  MAJSTRI A DETI,  XXIII. ročník
     23. - 25. 5. 2018
  
  ZŠ Radvanská 1. Banská Bystrica

viac na stránke

  fotoalbum
   

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK
     10. 5. 2018
     Divadlo Zrkadlo, Kremnica: KOLOTOČ, réžia: Peter Luptovský
     Divadlo Fúzia, Veľký Krtíš: ZUZANA, réžia: Silvia Svákusová
     Komorná sála SOS, 18.00 h, vstupné: 6 €, predpredaj vstupeniek: IC BB

viac na stránke

  fotoalbum
 

  59. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2018
     krajská prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie a divadiel poézie
     2. - 4. mája 2018
     ŠVK, sála SOS, Dolná 35 a BDnR, B. Bystrica

viac na stránke

  fotoalbum
   

AMFO 2018 - regionálne kolo
Výstava: 16.4. - 4.5.2018
Komorná sála SOS

výsledky

viac na stránke

   

   VÝTVARNÉ SPEKTRUM
      20. 3. - 20. 4. 2018

      Krajská súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov.
      Múzeum SNP, Ut - Ned 9.00 - 16.00 h
      20. 3. VERNISÁŽ O 17.00 h

viac na stránke

  fotoalbum
 

  NOSITELIA TRADÍCIÍ
     súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja
     29. 4. 2018 o 14. 00
     Kultúrny dom Dobrá Niva

viac na stránke

  fotoalbum

  HOREHRONSKÁ VALAŠKA - 55. ročník
     súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okr. Brezno
     29. 4. 2018 o 13.30 h
     KD Telgárt

viac na stránke

  fotoalbum
   

  23. 4. Génius svetovej hudby 20. storočia Béla Bartók
      a jeho výskumy ľudovej piesne na Slovensku.
      Komorná sála SOS
   

  STRETNUTIE S REMESLOM - MAĽBA NA TEXTIL
     11. a 18. 4. 2018
     SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   
 

  16. 4. Slovenské aerofóny inak alebo odborno-umelecké pásmo o slovenských ľudových 
      nástrojoch, v ktorých zvuk vzniká prúdením vzduchu, o ich výskyte, výrobe a princípoch činnosti.
      Roman Bienik, František Kundracik a Jozef Šimonovič.
      Komorná sála SOS

 

  VITAJ ZO SVETA V NAŠOM SVETÍKU...
      16. 4. 2018
      Regionálne kolo 64. Hviezdoslavovho Kubína IV. - V. kategórie a divadiel poézie.
      Komorná sála SOS, 12.00 h

  fotoalbum

 

   

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK
      12. 4. 2018
      Divadlo Commedia z Popradu.
      S. Mrozek/V.Benko: STROSKOTANCI NA ŠÍROM MORI.
      Komorná sála SOS, 19.00 h, vstupné: 6 €, predpredaj vstupeniek: IC BB

viac na stránke

  fotoalbum
 

  STRUNOBRANIE 2018
      Krajská postupová prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov
      7. 4. 2018 o 14.30
      KD Medzibrod

viac na stránke

  fotoalbum
   

  BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB SA PREDSTAVUJE - výstava členov BBF
    
5.3. - 5.4.2018
     Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
     otvorené Po-Pia 9.00 -16.00
   
     

   MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2018
      5. 4. 2018
      Regionálna súťaž detského divadla a divadla dospelých hrajúcich
      pre deti pre okr. Brezno a B. Bystrica.
      MsKS Slovenská Ľupča, od 8. 30 h, vstupné: 1 € / KP

viac na stránke

  fotoalbum
   

   NOSITELIA TRADÍCIÍ
      25. 3. 2018
      Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín okr. Brezno a Banská Bystrica.
      MsDK Brezno, 13.30 h

viac na stránke

  fotoalbum
 

   ZDOBENIE VAJÍČOK RÔZNYMI TECHNIKAMI
      od 20.3. do 25.3. 2018
      SOS DĽR Dolná 35, v DĽR-SOS, ZŠ a v obciach regionu Banská Bystrica
 

  TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2018 + KARVAŠOVA BYSTRICA 2018
      Súťažné prehliadky ochotníckeho divadla Tajovského divadelné dni 2018 a divadla mladých
      Karvašova Bystrica 2018
      22. - 23. 3. 2018
      

viac na stránke

  fotoalbum
 

   HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. ročník
      22. 3. 2018
      Regionálne kolo pre recitátorov I. - III. kategórie.
      ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica, 10.00 h

viac na stránke

   

   PONICKÁ FUJARKA, 36. ročník
      18. 3. 2018

      Súťažná prehliadka detského hudobného folklóru pre okr. B. Bystrica.
      KD Ponická Lehôtka, 13.30 h

viac na stránke

  fotoalbum
   

   HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. ročník
      8. 3. 2018
      Obvodné kolo pre recitátorov IV. kategórie pre okr. Brezno.
      Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno, 11.00 h

viac na stránke

 

  STRETNUTIE S REMESLOM - PLETENIE KOŠÍKOV
7. 3. 2018 od 16.00 do 18.00 h
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   
 

   HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. ročník
      5. 3. 2018
      Okresné kolo pre recitátorov IV. kategórie pre okr. B. Bystrica.
      Komorná sála SOS, B. Bystrica, 10.00 h

viac na stránke


  VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018
     
Jarný salón - regionálne kolo
      Výstava: 8. - 28.2. 2018
      Komorná sála SOS

viac na stránke

  fotoalbum
   

   PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY
       Pre deti od 10 rokov
       20.2. 2018 - Banskobystrická kachliarska dielňa
       21.2. 2018 - Ľubietovská hrnčiarska dielňa
       22.2. 2O18 - Zdobenie keramiky
      
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

Prihláška   


  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. Ročník
      13. 2. 2018
      Okresné kolo pre recitátorov I. - III. kategórie.
      ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica, 9.00 h

viac na stránke

  fotoalbum

 

   

  UŽ SA FAŠIANG KRÁTI - festival fašiangového zvykoslovia
      9. - 11. 2. 2018
      Obec a KD Čierny Balog
      Hlavný organizátor: OcÚ Čierny Balog
   
     

  STRETNUTIE S REMESLOM - ukončenie zápästkov
      8. 2. 2018 od 13,00 h.do 15,00 h
      9. 2. 2018 od 11,00h. do 13,00 h
      SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   

  31.1. PIESNE MOJE, PIESNE
       Koncert spevákov, speváckych skupín a ľudových hudieb.
       Komorná sála SOS, B. Bystrica, 19.00 h, vstupné: 5 €

viac na stránke

  fotoalbum
   

  25.1. DIVADELNÝ ŠTVRTOK - JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA
      Trpká komédia v podaní Medzibrodského kočovného divadla.
      Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h, vstupné: 6 €
      Predpredaj vstupeniek: IC, Nám. SNP 1, B. Bystrica

viac na stránke

  fotoalbum
   

  STRETNUTIE S REMESLOM - PLETENIE ZÁPÄSTKOV
      príprava foriem a začiatok pletenia, vzorovanie
     16.1. 2018 od 11,00 - 13,00 h
     23 1. 2018 od 13,00 - 15,00 h
     SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   

   CESTA ZA PRÍBEHMI
      19.1. 2018 o 9.00 h
      Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke


   NOVOROČNÝ KONCERT
      17. 1. 2018 o 17.30 h
       Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ a jeho hostia
       Kostol sv. Michala Archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica, vstupné dobrovoľné

  fotoalbum

 

   

  17. 1. 2018
      Umenie a súvislosti s Jarom Uhelom
      Vstupné: 2 €
      Komorná sála SOS, 18,00 h
 

   TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
       14. 1. 2018 o  19.15 h
      
Orchestra CAMERATA NOVISOLIENSIS
       Chrám Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Don Bosca, Tatranská 38, Banská Bystrica,
       vstupné dobrovoľné

  fotoalbum

 

   

Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba Home BB SK Home