podujatia 2001 - 2008
home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
 
    január    február    marec
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2018 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica
 
  23. 4. Génius svetovej hudby 20. storočia Béla Bartók
      a jeho výskumy ľudovej piesne na Slovensku.
      Komorná sála SOS
   

  STRETNUTIE S REMESLOM - MAĽBA NA TEXTIL
     11. a 18. 4. 2018
     SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   
 

  16. 4. Slovenské aerofóny inak alebo odborno-umelecké pásmo o slovenských ľudových 
      nástrojoch, v ktorých zvuk vzniká prúdením vzduchu, o ich výskyte, výrobe a princípoch činnosti.
      Roman Bienik, František Kundracik a Jozef Šimonovič.
      Komorná sála SOS

 

  VITAJ ZO SVETA V NAŠOM SVETÍKU...
      16. 4. 2018
      Regionálne kolo 64. Hviezdoslavovho Kubína IV. - V. kategórie a divadiel poézie.
      Komorná sála SOS, 12.00 h
   

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK
      12. 4. 2018
      Divadlo Commedia z Popradu.
      S. Mrozek/V.Benko: STROSKOTANCI NA ŠÍROM MORI.
      Komorná sála SOS, 19.00 h, vstupné: 6 €, predpredaj vstupeniek: IC BB

viac na stránke

 

  STRUNOBRANIE 2018
      Krajská postupová prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov
      7. 4. 2018 o 14.30
      KD Medzibrod

viac na stránke

  fotoalbum
   

  BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB SA PREDSTAVUJE - výstava členov BBF
    
5.3. - 5.4.2018
     Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
     otvorené Po-Pia 9.00 -16.00
   
     

   MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2018
      5. 4. 2018
      Regionálna súťaž detského divadla a divadla dospelých hrajúcich
      pre deti pre okr. Brezno a B. Bystrica.
      MsKS Slovenská Ľupča, od 8. 30 h, vstupné: 1 € / KP

viac na stránke

  fotoalbum
   

   NOSITELIA TRADÍCIÍ
      25. 3. 2018
      Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín okr. Brezno a Banská Bystrica.
      MsDK Brezno, 13.30 h

viac na stránke

  fotoalbum
 

   ZDOBENIE VAJÍČOK RÔZNYMI TECHNIKAMI
      od 20.3. do 25.3. 2018
      SOS DĽR Dolná 35, v DĽR-SOS, ZŠ a v obciach regionu Banská Bystrica
 

  TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2018 + KARVAŠOVA BYSTRICA 2018
      Súťažné prehliadky ochotníckeho divadla Tajovského divadelné dni 2018 a divadla mladých
      Karvašova Bystrica 2018
      22. - 23. 3. 2018
      

viac na stránke

  fotoalbum
 

   HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. ročník
      22. 3. 2018
      Regionálne kolo pre recitátorov I. - III. kategórie.
      ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica, 10.00 h

viac na stránke

   

   PONICKÁ FUJARKA, 36. ročník
      18. 3. 2018

      Súťažná prehliadka detského hudobného folklóru pre okr. B. Bystrica.
      KD Ponická Lehôtka, 13.30 h

viac na stránke

  fotoalbum
   

   HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. ročník
      8. 3. 2018
      Obvodné kolo pre recitátorov IV. kategórie pre okr. Brezno.
      Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno, 11.00 h

viac na stránke

 

  STRETNUTIE S REMESLOM - PLETENIE KOŠÍKOV
7. 3. 2018 od 16.00 do 18.00 h
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   
 

   HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. ročník
      5. 3. 2018
      Okresné kolo pre recitátorov IV. kategórie pre okr. B. Bystrica.
      Komorná sála SOS, B. Bystrica, 10.00 h

viac na stránke


  VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018
     
Jarný salón - regionálne kolo
      Výstava: 8. - 28.2. 2018
      Komorná sála SOS

viac na stránke

  fotoalbum
   

   PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY
       Pre deti od 10 rokov
       20.2. 2018 - Banskobystrická kachliarska dielňa
       21.2. 2018 - Ľubietovská hrnčiarska dielňa
       22.2. 2O18 - Zdobenie keramiky
      
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

Prihláška   


  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 64. Ročník
      13. 2. 2018
      Okresné kolo pre recitátorov I. - III. kategórie.
      ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica, 9.00 h

viac na stránke

  fotoalbum

 

   

  UŽ SA FAŠIANG KRÁTI - festival fašiangového zvykoslovia
      9. - 11. 2. 2018
      Obec a KD Čierny Balog
      Hlavný organizátor: OcÚ Čierny Balog
   
     

  STRETNUTIE S REMESLOM - ukončenie zápästkov
      8. 2. 2018 od 13,00 h.do 15,00 h
      9. 2. 2018 od 11,00h. do 13,00 h
      SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   

  31.1. PIESNE MOJE, PIESNE
       Koncert spevákov, speváckych skupín a ľudových hudieb.
       Komorná sála SOS, B. Bystrica, 19.00 h, vstupné: 5 €

viac na stránke

  fotoalbum
   

  25.1. DIVADELNÝ ŠTVRTOK - JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA
      Trpká komédia v podaní Medzibrodského kočovného divadla.
      Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h, vstupné: 6 €
      Predpredaj vstupeniek: IC, Nám. SNP 1, B. Bystrica

viac na stránke

  fotoalbum
   

  STRETNUTIE S REMESLOM - PLETENIE ZÁPÄSTKOV
      príprava foriem a začiatok pletenia, vzorovanie
     16.1. 2018 od 11,00 - 13,00 h
     23 1. 2018 od 13,00 - 15,00 h
     SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   

   CESTA ZA PRÍBEHMI
      19.1. 2018 o 9.00 h
      Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke


   NOVOROČNÝ KONCERT
      17. 1. 2018 o 17.30 h
       Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ a jeho hostia
       Kostol sv. Michala Archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica, vstupné dobrovoľné

  fotoalbum

 

   

  17. 1. 2018
      Umenie a súvislosti s Jarom Uhelom
      Vstupné: 2 €
      Komorná sála SOS, 18,00 h
 

   TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
       14. 1. 2018 o  19.15 h
      
Orchestra CAMERATA NOVISOLIENSIS
       Chrám Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Don Bosca, Tatranská 38, Banská Bystrica,
       vstupné dobrovoľné

  fotoalbum

 

   

Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba Home BB SK Home