home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
 
       január       február       marec        apríl         máj        jún       júl - august         september        október      november     december
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2016 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica
 

   NestarnÚca technika - Jozef Boroň
       do 16. 12. 2016
       Výstava fotografií v cykle Víkend s fotografiou
       Komorná sála SOS, B. Bystrica

viac na stránke


   Memoria - Alan Hyža, Krajiny - Dušan Slivka
       do 16. 12. 2016
       výstavy fotografií v cykle Víkend s fotografiou
       Múzeum SNP, B. Bystrica

   VIANOČNÉ STRETNUTIE S REMESLOM
      14. 12. 2016            16.00 - 18.00 h
       SOS - DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL

viac na stránke

   

   Umenie a sÚvislosti s Jarom Uhlom
       14. 12. 2016

       stretnutie amatérskych výtvarníkov a pedagóga
       Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h, vstupné: 2 €

   BanskobystrickÝ fotoklub
       Pouličná fotografia - Street photography
       8. 12. 2016
       stretnutie členov a priateľov fotografie
       Komorná sála SOS, B. Bystrica, 18.00 h

   NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE
       Tvorivé dielne       
       3. 12. 2016 od 16.30 h
       sála Baníckej krčmy - Špania Dolina

viac na stránke

   

   VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU
       PRICHÁDZAME S KOLEDOU - Vianočný hudobný program

       2. 12. 2016 (piatok) o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica, vstupné 4 €

viac na stránke

fotoabum  
   

   STRETNUTIE S REMESLOM
      Slamené ozdoby
       30. 11. 2016 od 16.00 do 18.00 h
       SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

   

   ODBORNÝ SEMINÁR
       o umeleckom prednese pre učiteľov ZŠ a SŠ
       30. 11. 2016
       Téma: Dramaturgická úprava textov, lektorka: Mgr. art. Mária Danadová
       Komorná sála SOS, 10.00 h, účast. poplatok: 3 €


   STRETNUTIE S DIVADLOM - prehliadka ochotníckeho divadla v rámci projektu CESTA ZA PRÍBEHMI
       26. a 27. 11. 2016
      
KD Podkonice

viac na stránke

fotoabum  
 

   TANEČNÝ DOM
       26. 11. 2016
       sála Domu Evanjelického spolku, Horná 21, B.Bystrica

viac na stránke

fotoabum  
   

   SÁROVA BYSTRICA 2016
       39. ročník celoštátneho finále súťaže mladých moderátorov-amatérov
       24. - 25. 11. 2016
       Komorná sála SOS, vstup voľný
       súťažná časť - 25.11. o 9.00 h

viac na stránke

fotoabum  
   

   BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2016
      
XX. ročník súťaže v divadelnej improvizácii.
       22. 11. 2016
      
Komorná sála SOS, 10.00 h

viac na stránke

fotoalbum  
   

    VÍKEND S FOTOGRAFIOU 2016
       8. 11. - 16. 12. 2016 - výstavy
       18. - 20. 11. 2016 - stretnutie s autormi
       Múzeum SNP a SOS - komorná sála

viac na stránke

fotoalbum  
   

    POPBB 2016 - XI. ročník
       súťažná prehliadka v speve populárnej piesne detí a mládeže
       18. 11. 2016 o 14.00 h
       RADNICA - Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   DIVADELNÝ ŠTVRTOK 2016 / 07
       I. Bukovčan: KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
       17. 11. 2016
       Komorná sála SOS, 18.00 h

viac na stránke

fotoalbum  
   

    XXIII. SFP BENIAKOVE CHYNORANY
        Krajská výberová prehliadka na festival poézie pre Banskobystrický kraj
       14.11.2016
       Komorná sála SOS, 11.00 h

viac na stránke

fotoalbum  
   

   TANEČNÝ DOM
       12. 11. 2016
        Polomka, reštaurácia Bumbaras, 20.00 h

viac na stránke

   

   STRETNUTIE S REMESLOM
       Zdobenie sviečok
       9. 11. 2016 od 16.00 do 18.00 h
       SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

  Ján Miškovič "Mišiak" - Šport môj každodenný
       6. 10. 2016 o 17.00
       Múzeum SNP Banská Bystrica, Kapitulská 23
       Výstava potrvá do 6. 11. 2016
       Otvorená denne, okrem pondelka 9.00 -16.00

   

   Bankobystrický fotomaratón 2016 - výstava
      18.10 - 6.11. 2016
       Vernisáž 18.10. o 17.00

      Výstavné priestory Komornej sály SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   SÁROVA BYSTRICA 2016
       39. ročník súťaže mladých moderátorov-amatérov
       27. 10. 2016 od 9.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   Prípravný seminár k Bystrickej Improlige
       25. 10. 2016
      
Komorná sála SOS o 10.00 h

viac na stránke

   

   CANTUS CHORALIS SLOVACA
       19. - 22. 10. 2016
       ŠVK B. Bystrica
       Lazovná 9

   

    DIVADELNÝ ŠTVRTOK 2016 / 06
       PREMIÉRA, Divadlo Commedia, Popradčania
       20. októbra 2016 o 18.00
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
 

    Koncert speváckych zborov
       20. októbra 2016 o 18.30 h
       Slávnostná aula Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 8, Banská Bystrica

fotoalbum  


   

   POP BB 2016 - VÝBEROVÝ KONKURZ
       11. ročník súťaže v speve populárnej piesne pre deti a mládež, vyhlásenej v SR.
       18. októbra 2016, od 11.30 h
        Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
 

    Iveta Mečiarová - z tvorby
        výstava amatérskej výtvarníčky
        20. 9. - 16. 10. 2016
        Komorná sála SOS
        Otvorené v pracovných dňoch: 9.00 -15.00 h

viac na stránke

fotoalbum  
   

   CESTA ZA PRÍBEHMI - tvorivá dielňa pre mladých divadelníkov na tému prípravy
       divadelnej inscenácie s dôrazom na herecký prejav
       14. - 16. 10. 2016
       Komorná sála SOS, účastnícky poplatok: 20 €

   BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
       13. - 15. 10. 2016
       festival folklórnych súborov
       Gymnázium Andreja Sládkoviča, B. Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA
       pre recitátorov III. - V. kat., tvorcov divadiel poézie a pedagógov pracujúcich s recitátormi.
       7. -  9. októbra 2016
       Chata pod Hrbom pri Ľubietovej

viac na stránke

 

   Banskobystrický fotomaratón
       1. 10. 2016
       Súťaž fotografov.
       4 témy a 2,5 hodiny na ceste za najlepšou fotografiou
       9.00 h SOS Banská Bystrica

viac na stránke a výsledky

   
     

    VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU
        MUZIKANTSKÉ GENERÁCIE
        30. 9. 2016 (piatok) o 18.00 h
        Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica, vstupné 4 €

viac na stránke

fotoalbum  
   
 

    SÁROVA BYSTRICA
        29. - 30. 9. 2016
        Prípravný seminár pre mladých moderátorov súťaže.
     

viac na stránke

 

    FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
        súťaž sólistov spevákov, inštrumentalistov, ľudových hudieb a speváckych skupín
        Banskobystrického kraja.
        25. 9. 2016 o 13.30 h
        Kultúrny dom Slovenská Ľupča

viac na stránke

fotoalbum  
 

     METODICKÉ STRETNUTIE PRE VEDÚCICH FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV
        24. - 25. september 2016
        Komorná sála SOS, Banská Bystrica

    BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB
        22. 9. 2016

        Stretnutie členov a priateľov fotografie.
       „Fotomaratón pred dverami“.
        Komorná sála SOS, 18.00 h

 

   DIVADELNÝ ŠTVRTOK 2016 / 05
       slovenská premiéra hry nemeckého autora Máriusa von Mayenburga - MUČENÍK
       22. septembra 2016 o 18.00 v Galérii SOS
       Dolná 35 Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  


   

   STRETNUTIE S REMESLOM - MATERIÁL, TVORBA, REMESLO
       modelovanie, glazovanie, pletenie
       september - október 2016 od 16.00 do 18.00 h
       SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum

    DIVADELNÁ CHALUPKA 2016
        7. - 9. 9. 2016
        XII. ročník inšpiratívneho festivalu
        Brezno, Hriňová a okolité obce

viac na stránke

fotoalbum  
   

   22. - 26. 8. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL NA ŠPANEJ DOLINE
       Hrnčiarska a textilná dielnička.
       OcÚ Špania Dolina

    1. - 5. 8. TvorivÁ dielŇa pre deti zahraniČnÝch slovÁkov
        organizátor: Metodické centrum UMB v spolupráci so SOS BB

fotoalbum  

   13. 7. PrÁzdninovÁ drotÁrska dielniČka
        DĽR pre POS Zvolen

   25. - 29. 7. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL NA ŠPANEJ DOLINE
        Hrnčiarska a textilná dielnička. OcÚ Špania Dolina

viac na stránke

fotoalbum  
 
   

   SRF - SpanRockFest - III. ročník rockového festivalu
       30. 7. 2016 od 17.00 h
       Špania Dolina - pri Penzióne Klopačka

viac na stránke

fotoalbum  

   

   OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU - XXII. ročník
       festival viachlasného chrámového a ľudového spevu
       16.  -  17. 7. 2016 Telgárt
       Obec Telgárt a Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  

 

   

    TANEČNÝ DOM
       16. 7. 2016 o 21.00 h
       Kultúrny dom Telgárt

viac na stránke

   

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK 2016 / 04
       7. 7. 2016 o 20.00 h
       Divadlo f*ACTOR, Liptovský Peter
       OBEC ROKA
       NÁDVORIE SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   DEŇ OBCE POVRAZNÍK
       3. 7. 2016
       v kultúrno-záhradnom areáli
   
     

   51. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
       24. - 26.  jún  2016,  HEĽPA

viac na stránke

HDSaT Heľpa - videopozvánka na YouTube

fotoalbum  
     

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK 2016 / 03
       16. 6. 2016 o 20.00 h
       Kamil Žiška: PÁRAČKY U BABKY JUSTÍNY
       Medzibrodské kočovné divadlo z Medzibrodu
       réžia: Tomáš Pohorelec
       NÁDVORIE SOS, Dolná 35, Banská Bystrica - v prípade nepriaznivého počasia v komornej sále

viac na stránke

fotoalbum  
   

   Spevácky zbor HRON z Banskej Bystrice (SR)
       Zmiešaný spevácky zbor VOKÁL z Přerova (ČR)
       spoločný koncert
       11. 6. 2016 o 17.00 h
       Komorná sála SOS

viac na stránke

fotoalbum  
   

   Festival dychovÝch hudieb VALASKÁ - 45. ročník
       4 . 6. 2016

       Organizátori: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Obec Valaská

viac na stránke

fotoalbum  

 

 


   HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ - XXVIII. ročník
       Krajská výberová súťažná prehliadka detí v speve ľudových piesní
       28. 5. 2016
       Kultúrny dom Hronsek

viac na stránke

fotoalbum  
   

   DIVADELNÝ ŠTVRTOK 2016 / 02
       26. 5. 2016 o 18.00 h
      
Martin McDonagh: OSAMELÝ ZÁPAD
       Divadlo Gasparego z Liptovského Mikuláša
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   MAJSTRI A DETI,  XXI. ročník
       24. - 26. 5. 2016
       SOS, Dolná 35, Banská Bystrica-Dielňa ľudových remesiel

viac na stránke

fotoalbum  
   

   Krajská tvorivá dielňa
      
foto-video-výtvarníctvo
       20. - 22. 5. 2016

       Hotel Biela Medvedica, Bystrá

viac na stránke

fotoalbum  
     

  JOZEF ORNTH - RETROŠTÝL
       17. 5. 2016 o 17.00
       Komorná sála SOS, Dolná 35 Banská Bystrica
       Výstava potrvá do 30.6.2016
       Otvorená v pracovných dňoch 8.30 -15.30

viac na stránke

fotoalbum  
 

   CESTA ZA PRÍBEHMI
       13. 5. 2016
       Praktický seminár pre režisérov detských divadiel, téma: práca na tvorbe inscenácie zameraná
       na výtvarnú zložku predstavenia.
       Lektor: Mgr. art. Peter Luptovský.
       Komorná sála SOS, účastnícky poplatok: 3 €

viac na stránke

   

   STRETNUTIE S REMESLOM
       13. a 20. apríla a 11. mája 2016
       Výroba keramickej nádoby
       SOS - DIEĽŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL, Dolná 35

viac na stránke

   

    AMFO 2016
       2. - 12. 5. 2016
        Regionálna súťažná výstava amatérskych fotografov.
        Komorná sála SOS, Po - Pia 9.00 -15.00
 

   57. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2016
       krajská prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie a divadiel poézie
       5. - 6. 5. 2016
       ŠVK a sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   JUDIT ROZSAS
       FRAGMENTY BANSKEJ BYSTRICE
       8. 4. - 29. 4. 2016
       VERNISÁŽ VÝSTAVY 8.4. 2016 o 17.00
       Komorná sála SOS
       Otvorené v pracovných dňoch 9.00 - 15.00

viac na stránke

fotoalbum  
   

   Výtvarné spektrum 2016 - krajské kolo
       5. -  28. 4. 2016 - výstava krajského kola kola súťaže Výtvarné spektrum
       Múzeum SNP Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   Hronsecká lipová ratolesť 2016 - konkurz
      26. 4. 2016 o 12.30 h
      Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke


   HOREHRONSKÁ VALAŠKA - 53. ročník
       súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okr. Brezno
       24. 4. 2016
       KD Telgárt

viac na stránke

   fotoalbum  
   

   DIVADELNÝ ŠTVRTOK 2016 / 01
       PRÍBEH Z ULICE -
realistická monodráma Cyrila Páriša
       21. 4. 2016 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

viac na stránke

   fotoalbum  
   

   FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU - regionálna súťažná prehliadka   ľudových hudieb,
       speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov pre okresy Brezno a Banská Bystrica.
       17. apríla 2016 o 14. 00 h
       Mestský dom kultúry, Švermova 7, Brezno

viac na stránke

   fotoalbum  
 
   

   MLÁDEŽ SPIEVA 2016
       Krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov
       15. 4. 2016 o 10.30 h

       Koncertná sála ZUŠ J. Cikkera

viac na stránke

   fotoalbum
   
     

  TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2016
       8.  -  9. 4. 2016
       Divadlo u Greškov Tajov a KD v Medzibrode

viac na stránke

   fotoalbum
   

   VITAJ ZO SVETA V NAŠOM SVETÍKU...
       Regionálne kolo v umeleckom prednese recitátorov IV. - V. kategórie.
       7.  4.  2016 o 13.00 h
       Komorná sála SOS

viac na stránke

   fotoalbum
   

   PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA...
      putovná výstava s protidrogovou tematikou spojená s besedami
      14. - 31. 3. 2016
      Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica vstup voľný

viac na stránke

   

  KARVAŠOVA BYSTRICA
      
regionálna prehliadka divadiel mladých
       30. marca 2016
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  

 

   

  RegionÁlne kolo 62. Hviezdoslavov KubÍn
       23. 3. 2016 o 10.00 h

       ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum  
   

   MY SME MALÍ DIVADELNÍCI
       18. 3. 2016
       MsKS Slovenská Ľupča
       Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti
       z okresov Banská Bystrica a Brezno.

viac na stránke

fotoalbum
 

   PIESNE MOJE, PIESNE
       17. 3. 2016 o 18. 30 h

       program speváckych skupín a sólistov.
       Komorná sála SOS, vstupné 5 €

viac na stránke

fotoalbum
   

   PONICKÁ FUJARKA - 34. ročník
       súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okresu Banská Bystrica
       13. 3. 2016
       KD Poniky - Ponická Lehôtka o 13.30

viac na stránke

fotoalbum
   

   JARNÝ SALÓN 2016 8. 2. 2016
       15. 2 . - 11. 3. 2016 - výstava regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum
       Komorná sála SOS

viac na stránke

   

   OKRESNÉ kolÁ 62. Hviezdoslavov KubÍn
       pre okres Banská Bystrica - 9. 3. 2016 o 10.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica
       pre okres Brezno - 10. 3. 2016 o 11.00 h
       Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

viac na stránke a foto

   

   PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY
       Pre deti od 10 rokov
       1. - 3. marec 2016

viac na stránke

fotoalbum

 

   

    CESTA ZA PRÍBEHMI 2016 - praktický seminár pre režisérov detských divadelných kolektívov
        26. 2. 2016
       Komorná sála SOS

viac na stránke

   

  OKRESNÉ kolo 62. Hviezdoslavov KubÍn
       pre okres Banská Bystrica
       25. 2. 2016 o 9.00 h
       ZŠ Radvanská 1,  Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum

 

   

   VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU
PODJAVORSKÁ MUZIKA
24. 2. 2016 (streda) o 18.00 h
Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica, vstupné 3 €

viac na stránke

fotoalbum

 


   WORKSHOP pre recitátorov IV. a V. kat. pre okr. Banská Bystrica
16. 2. 2016
Téma:Tvorivý proces výstavby umeleckého prednesu
Komorná sála SOS, 10.00 h, účast. poplatok: 1 €   

   WORKSHOP pre recitátorov IV. a V. kat. pre okr. Brezno
18. 2. 2016
Téma: Tvorivý proces výstavby umeleckého prednesu
Hotelová akadémia Brezno, 10.00 h, účast. poplatok: 1 €   

viac na stránke


   3. - 10. februára 2016
       Vyšívanie krivou ihlou
       SOS - DIEĽŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL, Dolná 35

viac na stránke

fotoalbum

 

   

   UŽ SA FAŠIANG KRÁTI...
     
  5. - 7. februára 2016
      
21. ročník festivalu fašiangových zvykov v Čiernom Balogu

viac na stránke

   

   Estera Luptáková - z tvorby
       výstva amatérskej výtvarníčky
       14.1. - 5. 2. 2016
       Komorná sála SOS
       Otvorenné v pracovných dňoch 9,00 -15,00

viac na stránke

fotoalbum

 

   

  BystrickÉ faŠiangy
       2. 2. 2016 o 18.30
     
  Dom Slovenského misijného hnutia Banská Bystrica
       vstupné 5 €

viac na stránke

fotoalbum

   STRETNUTIE S REMESLOM
       13., 20., 27. január 2016
       Pletenie slamených podložiek
       SOS - DIEĽŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL, Dolná 35

viac na stránke

fotoalbum
   

   WORKSHOP pre recitátorov IV. a V. kat. pre okr. Banská Bystrica
       19. 1. 2016
       Téma: Dramaturgia a výber textu
       Komorná sála SOS, účast. poplatok: 1 €     Prihláška

   WORKSHOP pre recitátorov IV. a V. kat. pre okr. Brezno
       21. 1. 2016
       Téma: Dramaturgia a výber textu
       Hotelová akadémia, Brezno, účast. poplatok: 1 €     Prihláška

 

   Umenie a súvislosti s Jarom Uhlom
       19. 1. 2016
       Komorná sála SOS, 18.00 h
       Vstupné 2 €
 

   TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
       17. 1. 2016 o  19.15 h
      
Orchestra CAMERATA NOVISOLIENSIS
       Chrám Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Don Bosca, Tatranská 38, Banská Bystrica,
       vstupné dobrovoľné

fotoalbum

 

   

   NOVOROČNÝ KONCERT
      14. 1. 2016 o 17.30 h
       Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ a jeho hostia
       Kostol sv. Michala Archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica, vstupné dobrovoľné

fotoalbum

 

   

 
Vyhodnotenie činnosti ROS BBSK 2015.pdf
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba Home BB SK Home