home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
 
   január        február       marec       apríl         máj         jún          júl-august         september         október       november    december
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2014 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica

   VIANOČNÝ KONCERT speváckeho zboru HRON
       18. 12. 2014 o 18.00 h
       Evanjelický kostol, Lazovná ulica Banská Bystrica

fotoalbum

 

   

  VÍKEND S FOTOGRAFIOU 2014
       4. 11. - 15. 12. 2014
       VÝTVARNÁ FOTOGRAFIA
       Jiří Stach, Rasťo Čambál a Michaela Pospíšilová, Peter W. Haas
       Múzeum SNP a SOS - komorná sála

viac na stránke

fotoalbum
 

   STRETNUTIE S REMESLOM - pletenie chrbtových košov
      14. decembra 2014 od 9,oo - 16,oo
       SOS - DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL
       Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

 fotoalbum
   

   VeČery s Ľudovou hudbou - PONIČAN z Poník
       10. 12.  2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   ADVENTNÝ KONCERT univerzitnÝch spevÁckych zborov
       9.  12.  2014 o 18.00 h
       Radnica - Cikkerova sieň Námestie SNP 1, Banská Bystrica

fotoalbum

 

   

   NA Španiu Dolinu uŽ prichÁdzajÚ Vianoce
       6. 12. 2014
       Sála Baníckej krčmy 10,00 - 15,00 h
       Špania Dolina

viac na stránke

fotoalbum
   

   Hudba-PoÉzia-OsobnostI - tentoraz k Vianociam...
       3. 12. 2014 o 18.00
       Komorná sála SOS
       Dolná 35, Banská Bystrica

fotoalbum

   DETSKÁ TANCOVAČKA - program detských folklórnych súborov
       30. 11. 2014 o 14.30 h
       Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

  SÁROVA BYSTRICA 2014
       celoštátne finále súťaže mladých moderátorov - amatérov
       27. a  28. novembra 2014
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   STRETNUTIE S REMESLOM - Tvoríme z hliny na zadanú tému
       HRNČEK NA ČAJÍK
       október - november 2014 od 16.00 do 18.00 h
       SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

 fotoalbum
   

   STRETNUTIE S  REMESLOM - Plstíme z vlny
       streda 19. 11. 2014 od 16.oo h
       sobota 22. 11. 2014 od 9.oo h
       streda 26. 11. 2014 od 16.oo h

       SOS - DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL

viac na stránke

 fotoalbum
   

   LÁSKY ORLOV TATRANSKÝCH
      scénické pásmo o osudových láskach Ľudovíta Štúra a Andreja Sládkoviča
      25. 11. 2014 o 18.00
      Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   
     

   POPBB 2014 - IX. ročník - súťažná prehliadka v speve populárnej piesne detí a mládeže
       21. 11. 2014 o 14.30 h
       RADNICA - Cikkerova sieň
       Námestie SNP 1, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
 
   

   BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2014
       XVIII. ročník súťaže v divadelnej improvizácii študentov stredných škôl z Banskej Bystrice a okolia
       20. 11. 2014 o 10.00
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
 

  VeČery s Ľudovou hudbou
      KONCERT ĽUDOVEJ HUDBY POKOŠOVCI

      19. 11. 2014 o 19.00 h
      Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

CESTA ZA PRÍBEHMI
cyklus tvorivých dielní pre mladých divadelníkov - Brezno
14. - 16. novembra 2014

viac na stránke

fotoalbum

  Slávnostný koncert Univerzitného speváckeho zboru MLADOSŤ
      12. 11. 2014 o 19.00 h
      Slávnostná aula Ekonomickej fakulty UMB
      Tajovského 8, Banská Bystrica

fotoalbum
   

   KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE - mladých moderátorov - amatérov
       24. 10. 2014 o 9.00 h

       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke


   Dáša Libiaková a Dámske komorné trio - komorný koncert.
       Šansóny z repertoáru H.Hegerovej a koncertné skladby.
       23. 10.  2014
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica o 19.00 h, vstupné 5 €

viac na stránke

fotoalbum
   

   KONKURZ pre súťaž v speve populárnych piesní detí a mládeže POPBB 2014
       21. 10.  2014
       Komorná sála SOS od 11.30 h

viac na stránke a výsledky výberového konkurzu

   

  Jozef Ornth - Miznúci svet
       8. 9 - 19. 10.  2014     
       výstava fotografií, ktoré vznikli  bromolejovou tlačou
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
      pondelok - piatok od 9.00 - 15.00
   

   6. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
       17. - 18. 10. 2014
      
Gymnázium Andreja Sládkoviča, B. Bystrica

viac na stránke

fotoalbum 17. - 18. 2014
   

   DIVADELNÝ ŠTVRTOK 04
      
Celkom malé divadlo zo Starého Tekova
       uvádzame inscenáciu na motívy významného poľského autora Ingamra Villqista HELVEROVA NOC.       16. 10. 2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
 

   KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA
       pre recitátorov III. - VI. kat., tvorcov divadiel poézie a pedagógov pracujúcich s recitátormi.
      10. - 12. októbra 2014
      Chata pod Hrbom pri Ľubietovej.

foto a viac na stránke

fotoalbum
 

   TVORIVÉ DIELNIČKY NA ŠKOLÁCH - MÚDRY, AKO SOVA
       tvoríme z hliny
       29. 9. -  10. 10. 2014

 

   

   BANSKOBYSTRICKÝ FOTOMARATÓN 2014 - 12. ročník
       4. 10. 2014 o 9.00 h 
       SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

foto a viac na stránke

 

   Úvodná prezentácia projektu cyklo-chodníkov Laskomer
       Občianske združenie KoLesom a Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej 
       Bystrici  si vás dovoľujú pozvať na  úvodné predstavenie projektu realizácie
       cyklo-chodníkov v Laskomerskej doline a okolí.
       30. 9. 2014 o 18.00
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

       Info: kolesom.oz@gmail.com

fotoalbum
   
     

  FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
       27. 9. 2014

       súťaž choreografií folklórnych súborov Banskobystrického kraja
       MsDK Brezno o 17.00 h

viac na stránke

fotoalbum
 

  kÝm kohÚty noc zaŽenÚ...
       predstavenie DS Zasesmelendve z Nitry, víťaz Hviezdoslavovho Kubína 2014
       25. 9. 2014
       Komorná sála SOS, B. Bystrica  
      10.00 h vystúpenie pre školy
      18.00 h  vystúpenie pre verejnosť

viac na stránke

fotoalbum
 

   PPÍPRAVNÝ SEMINÁR - BREZNO
      25. 9. 2014 o 9.00

       zasadačka MsKS, Švermova 7, Brezno
       lektorka: Mgr. art. Gabriela Tomajková, redaktorka a moderátorka RTVS B. Bystrica
       účastnícky poplatok: 1 €
prihláška

   
     

   PPÍPRAVNÝ SEMINÁR - B. BYSTRICA
       26. 9. 2014 o 9.00
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
       lektorka: Mgr. art. Gabriela Tomajková, redaktorka a moderátorka RTVS B. Bystrica
       účastnícky poplatok: 1 €
prihláška


   Hudba-PoÉzia-OsobnostI - tentoraz o jeseni...
       24. 9. 2014 o 19.00
       Komorná sála SOS
       Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum

   Umenie a sÚvislosti - Cesta k abstrakcii
       22. 9. 2014
       Audiovizuálne pásmo Mariána Krnáča.
       Komorná sála SOS o 18.00 h
       účastnícky poplatok 2 €
 

   DIVADELNÁ CHALUPKA 2014
       X. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou
       17. - 19. 9. 2014

viac na stránke

fotoalbum
     

   DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL - PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA TRADIČNÝCH TECHNÍK
       9. ročník, tvorivé dielne pre deti, mládež a dospelých zamerané hlavne na výučbu
       paličkovania špaňodolinskej čipky
       21. - 25. 7.  - 1 .turnus   
       18. - 22. 8.  - 2. turnus
  viac na stránke

 

   ZUZANA SÁMELOVÁ - Z TVORBY
       Výstava amatérskej výtvarníčky.
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

fotoalbum

 


   SRF - SpanRockFest - I. ročník rockového festivalu
       2. 8. 2014 od 17.00 h
       Špania Dolina - pri Penzióne Klopačka

viac na stránke

fotoalbum
 

   Na BadÍnskych VŔŠkach
       25. - 26. 7. 2014
      
Na ihrisku ŠK Badín
   

   OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU - jubilejný XX. ročník
       festival viachlasného chrámového a ľudového spevu
      18.  -  20. 7. 2014
       Okrem speváckych skupín a účinkujúcich zo Slovenska sa predstavili aj hostia zo zahraničia.
       Usporiadatelia: Obec Telgárt, SOS

viac na stránke

fotoalbum
 

   49. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA,
       27. - 29. júna 2014
    
   Heľpa

viac na stránke

fotoalbum
   

   MALOKARPATSKÁ VÍINNA CESTA - na cestách
       19. 6. 2014 od 15.00 - 21.00 h

       SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
       vstupné: 15 €

fotoalbum

 

   

   MedailÓn profesora Bela Felixa
       účinkuje: univerzitný súbor Mladosť
      13. 6. 2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   ŠTEFAN MEŠŤAN - ISLAND - krajina farieb
       výstava krajinárskych fotografií
       5. 5. - 15. 6. 2014
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
      
   

   DIVADELNÝ ŠTVRTOK 03
       uvádzame inscenáciu METAMORFÓZY ŽENY v podaní Hriňovského divadla
      12. júna 2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   Festival dychovÝch hudieb VALASKÁ - 43. ročník
       7 . 6. 2014

       Námestie 1. mája vo Valaskej
       Organizátori: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Obec Valaská

viac na stránke

 fotoalbum
   
     

  HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ - XXVI. ročník
       Krajská súťaž v speve ľudových piesní detí
       31. 5. 2014
       KD Hronsek

viac na stránke

fotoalbum
   

   MAJSTRI A DETI
       XIX. ročník - o hline
       19. - 23. 5. 2014
       Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica
       a ZŠ Spojová Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
 

   DIVADELNÝ ŠTVRTOK
       uvádzame inscenáciu BALDACHÝN v podaní Divadla Zelienka zo Zvolena
       15. mája 2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   55. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2014
       krajská prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie a divadiel poézie
       5. - 7. mája 2014
      
ŠVK a sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

viac na stránke a foto

   

   AMFO 2014
       regionálna výstava amatérskych fotografov
       8. - 30. 4. 2014
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica
       pondelok - piatok do 15.00

  viac na stránke

 

   TANCOM PROTI DROGÁM
       3. ročník projektu s podtitulom Nechatuj, poď tancovať!
       24. - 30. 4. 2014

fotoalbum
   

   KONKURZ - spevákov ľudových piesní zo ZŠ
       na DFS na Hronseckú lipovú ratolesť
       29. 4. 2014  od 11.30 h
      
Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

  viac na stránke a výsledky konkurzu

   
     

   Workshop pre recitÁtorov - tvorivý proces výstavby prednesu
       28. 4. 2014 o 10.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica
 

   HOREHRONSKÁ VALAŠKA 2014
       51. súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okr. Brezno
       27. 4. 2014
       KD Telgárt

  viac na stránke

fotoalbum
   
     

    Festival folklÓrnych sÚborov
       súťažná prehliadka choreografií folklórnych súborov okresov Brezno a Banská Bystrica
       26. 4. 2014
       Gymnázium Andreja Sládoviča, Banská Bystrica

  viac na stránke

fotoalbum
   

   VIDEOŠKOLA 1
       teoretická a praktická príprava na prácu s kamerou
       26 - 27. 4. 2014 o 9.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

  viac na stránke

 

  Čiernobiela fotografia - prednáška s premietaním
       26. 4. 2014 o 9.00 h
       Lektor: Jozef Ornth.
       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica, účast. poplatok 5 €

   NEZABÚDAME...
       koncert venovaný pamiatke muzikanta a speváka gemerských piesní  MIROSLAVA BARANA
       11. 4. 2014
       Kultúrny dom Slovenská Ľupča

   MLÁDEŽ SPIEVA
       Krajská prehliadka mládežníckych speváckych zborov
       11. 4. 2014 o 12.15 h
       Koncertná sála ZUŠ Jána Cikkera
       Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica

  viac na stránke

fotoalbum

   REGIONÁLNE KOLO 60. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
       Vitaj zo sveta v našom svetíku...
       9. 4. 2014 o 13.00 h

       Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

  viac na stránke

fotoalbum
 
 
     

   VeČery s Ľudovou hudbou
       4. 4. 2014 o 18.00 h
       Kultúrny dom HRONSEK

viac na stránke

fotoalbum
   

   KARVAŠOVA DIVADELNÁ BYSTRICA 2014
       4. apríla 2014
      
Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   SVET PODĽA URBANA
       iInscenácia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene venovaná tvorbe básnika
       Jozefa Urbana       
       2. 4. 2014

       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica o11.00 a 16.00 h
       80 minút, vstupné 4€

viac na stránke

fotoalbum
 

  PONICKÁ FUJARKA 2014
       32. ročník, súťažná  prehliadka detského hudobného folklóru okresu B. Bystrica
       30. 3. 2014
       KD Poniky - Ponická Lehôtka o 14.00 h

viac na stránke

fotoalbum
 

   PIESNE MOJE, PIESNE
       program speváckych skupín
       28. 3. 2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
       vstupné 5 €

viac na stránke

fotoalbum
   

  MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2014
       regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
       28. 3. 2014
       MsKS Slovenská Ľupča, program sa začne od 8.00 h

viac na stránke

fotoalbum
   
     

   KrajskÉ kolo  VÝtvarnÉho spektra
       26. 3. - 25. 4. 2014 - výstava v Múzeu SNP
       Vernisáž   26.3. o 17.00 h

viac na stránke

fotoalbum
   

   RegionÁlne kolo 60. Hviezdoslavov KubÍn
       25. 3. 2014 o 10.00 h

       ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

viac na stránke a foto

     

  TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2014
       regionálna prehliadka a súťaž neprofesionálneho divadla a divadla mladých
       pre okresy Banská Bystrica a Brezno
       20. - 22. marca 2014

viac na stránke a foto

   

   PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA... - celoslovenská putovná výstava výtvarnej
       tvorby detí a mládeže s tematikou prevencie spoločensky škodlivých javov spojená s besedami
       10. - 20. 3. 2014
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
       V rámci výstavy bolo uskutočnených10 besied a výstavu zhliadlo 415 návštevníkov.

viac na stránke

fotoalbum
   

   KONCERT ĽUDOVEJ HUDBY JÁNA MAKA
       19. 3. 2014 (streda) o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   CINEAMA 2014 - regionálne kolo
      
Súťaž: 17. 3. 2014
      
SOS Banská Bystrica

viac na stránke

   
     

   Stretnutie s remeslom - stará textilná technika - frivolitková krajka
       5. a 12. marca 2014 o 15.00 h
       SOS, DĽR Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke      

   
     

   JarnÝ salÓn - regionálne kolo súťaže amatérskych výtvarníkov, Banská Bystrica - Brezno     
       17. 2. - 7. 3. 2014

       výstava - komorná sála SOS
       pondelok - piatok 8.30 - 15.30

viac na stránke

   

  OKRESNÉ kolÁ 60. Hviezdoslavov KubÍn
       pre okres Banská Bystrica - 5. 3. 2014 o 10.00 h
       komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica
       pre okres Brezno - 6. 3. 2014 o 11.00 h
       Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

viac na stránke

fotoalbum
 

   Karel Kryl - piesne, fotky, grafika
       spomienkový program Mariána Krnáča.
       3. 3. 2014
       Komorná sála SOS o 18.00 h
   

   UŽ SA FAŠIANG KRÁTI...
     
  28. februára - 2. marca 2014
      
19. ročník festivalu fašiangových zvykov v Čiernom Balogu

viac na stránke

   
     

  BystrickÉ faŠiangy
       28. 2. 2014 o 18.00
     
  Dom Slovenského misijného hnutia Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   

   Ľubomír Feldek: SMRŤ V RUŽOVOM
       DIVADLO LEMISKÁTA zo Žiliny
       20. februára 2014 o 18.00
     
  Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum

   PRÁZDNINOVÁ DIELNIČKA
       Jarné tvorivé dielne
       17. - 20. február 2014
       Dielňa ľudových remesiel SOS Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   
     

   VeČery s Ľudovou hudbou
       koncert ľudovej hudby PAĽÁČOVCOV z Hrochote
       19. 2. 2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum

   FOTOGRAFIA ROKA 2013
       13. 1. - 16. 2. 2014
       výstavné priestory Komorná sála SOS
       Členovia Banskobystrického fotoklubu, ktorý pracuje pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku
       v Banskej Bystrici, vyberali každý mesiac Fotografiu mesiaca.
       Teraz ponúkli návštevníkom podujatí SOS pozrieť si jednotlivé fotografie a zároveň vybrať
       Fotografiu roka 2013. Každý z návštevníkov mal možnosť prideliť bod svojej „najfotografii“
       a tak pomôcť vybrať tú najlepšiu.

výsledky

fotoalbum

   FaŠIANGY NA ŠPANEJ DOLINE
       15. 2. 2014 o 8.30
       Špania Dolina

       Na podujatí obce Špania Dolina FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY, sme na tvorivých 
       dielňach vyrábali veselé masky.

fotoalbum
 

  ObvodnÉ kolo 60. Hviezdoslavov KubÍn
       pre okres Banská Bystrica - 12. 2. 2014 o 9.00 h
       ZŠ Radvanská 1,  Banská Bystrica

viac na stránke

 

   VÝtvarnÉ spektrum 
       Priatelia výtvarníci! Štartujeme nový súťažný ročník súťaže a výstavy Výtvarné spektrum.
       Neváhajte sa zapojiť a nadviazať na minuloročné víťazstvo Zuzky Sámelovej.
       Výtvarné práce prijímame do súťaže do 11. 2. 2014.

viac na stránke


   VeČery s Ľudovou hudbou
       koncert ľudovej hudby PAĽÁČOVCOV z Hrochote
       29. 1. 2014 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
   
     

   WORKSHOP PRE RECITÁTOROV
       pre okres B. Bystrica - 28. 1. 2014 o 10.00
v Komornej sále SOS
       lektor: Peter Zemaník
       pre okres Brezno - 30. 1. 2014 o 10.00 na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno
       lektorka: Mgr. Melánia Dubínyová
       Témou workshopu bude práca s textom a použitie verbálnych a neverbálnych
       výrazových prostriedkov.
       Účastnícky poplatok: 2 €

       Žiadame záujemcov, aby si bezpodmienečne priniesli texty, s ktorými budú na workshope pracovať! (môžu aj viaceré)


   NovoroČnÝ koncert
       21. 1. 2014 o 17.00 h
       Kostol sv. Michala Archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica

fotoalbum

 

   

  STRETNUTIE S KOŠIKÁRSKYM REMESLOM
       pletenie podložiek a košíkov
      18. 1. 2014 od 9.00 do 16.00 h
       SOS DĽR Dolná 35, Banská Bysrica
       vstupné 7€

viac na stránke

   
 

   METODICKÝ DEŇ
       pre učiteľov okresu Banská Bystrica k environmentálnej výchove.
      16. 1. 2014
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica o 9.00 h
      18 účastníkov

   METODICKÝ DEŇ
       pre učiteľov okresu Brezno k environmentálnej výchove.
       17. 1. 2014
       ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno o 9.00 h
      18 účastníkov

 fotoalbum

  Umenie a sÚvislosti s Jarom Uhlom
       Výtvarné konfrontácie amatérskych výtvarníkov a pedagóga
       14. 1. 2014
      
Komorná sála SOS o 18.00 h

viac na stránke


Vyhodnotenie činnosti ROS BBSK 2013.pdf
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba Home BB SK Home