podujatia 2001 - 2008
home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
 
    Január       Február       Marec       Apríl        Máj      Jún        Júl-August        September        Október        November     December
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2013 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica

   IMRICH SZALAI - Z TVORBY
       Výstava amatérskeho výtvarníka.
       Vernisáž 9. 12. 2013 o 17.00 h
       Výstava do 12. 1. 2014
       Výstavné priestory SOS

viac na stránke

   
     

   VIANOČNÝ KONCERT
       speváckeho zboru HRON
       15. decembra 2013 o 16.00 h
       Evanjelický kostol, Lazovná ulica Banská Bystrica

fotolbum
   

   STRETNUTIE PRI VIANOČNOM ČAJI
       11. 12. 2013 16.oo - 18.oo h
       SOS - DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL
       Dolná 35, B. Bystrica

       viac na stránke

   
     

  NA Španiu Dolinu uŽ prichÁdzajÚ Vianoce
       7. 12. 2013 Špania Dolina 

       viac na stránke

   
 

   POETICKÉ ROZPOMIENKY
       Komorný program umeleckého slova, hudby a rozhovorov na tému umeleckého prednesu
       5. decembra 2013 o 17.00
       SOS - Komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

fotolbum
   

   WORKSHOP
       pre pedagógov slov. jazyka a literatúry o umeleckom prednese.
       Téma: Dramaturgia umeleckého prednesu.
       Lektorka: Jaroslava Čajková - metodička pre umelecký prednes NOC.
       5. 12. 2013
       Komorná sála SOS o 10.00 h
      
       viac na stránke
 

   TVORIVÉ DIELNIČKY NA ŠKOLÁCH - ANJELÍČEK MÔJ STRÁŽNIČEK
       tvoríme z hliny
       od 3.10. do 4.12. 2013
       ZŠ Radvaň,ZŠ SSV

       viac na stránke

fotolbum
   
     

  FotoŠkola pre seniorov
       robíme fotografiu na zadanú tému
       29. 11. 2013 o 9.00 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

 

   MLADÉ MONODRÁMY
       Viera Farbiaková - Matej Struhár
       28. novembra 2013 o 18.00
      
SOS-komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotolbum

 

   

STRETNUTIE S REMESLOM - TVOJ ČAJNÍČEK A ŠÁLOČKY
tvoríme z hliny na zadanú tému
október - november 2013 od 16.00 do 18.00 h
SOS DĽR Dolná 35, Banská Bysrica

       viac na stránke

 fotoalbum
   

   TEMPERAMENT CIMBAL ORCHESTRA
       v cykle Večery s ľudovou hudbou
       27. 11. 2013 o 18.00 h
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotolbum
   
     

   Workshop pre recitÁtorov
       pre okres B. Bystrica - 26. 11. 2013 o 10.00 v Komornej sále SOS,
       lektor: Egon Tomajko
       pre okres Brezno - 27. 11. 2013 o 10.00 na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno,
       lektorka: Mgr. Melánia Dubínyová
       Témou workshopu bude dramaturgia umeleckého prednesu a výber vhodného textu.

       viac na stránke


  VÍKEND S FOTOGRAFIOU 2013
       22. - 24. 11. 2013 

       viac na stránke
       výstavy

fotolbum

 

   

   SÁROVA BYSTRICA
      
Celoštátne finále súťaže
       21. - 22. 11. 2013

       SOS - komorná sála, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotolbum

   Slávnostný program k 80. výročiu Folklórnej skupiny Kýčera
       22. novembra 2013
       Kultúrny dom v Čiernom Balogu
   

   PRACOVNÉ STRETNUTIE
       so starostami okresu B. Bystrica o kultúrnych aktivitách v obciach
       a spolupráci v miestnej kultúre.
       20. 11. 2013  o 10.00 h     
       Komorná sála SOS
 

   BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2013
       XVII. ročník súťaže v divadelnej improvizácii študentov stredných škôl z Banskej Bystrice a okolia        19. 11. 2013 o 10.00
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotolbum

 

   

   POPBB 2013
       Finále 8.ročníka súťaže v speve populárnej piesne detí a mládeže, vyhlásenej v SR.       
       15. novembra 2013 o 15.00 h
       RADNICA - Cikkerova sieň
       Námestie SNP 1, Banská Bystrica.

       viac na stránke

fotoalbum - súťaž
 

   Pavel Kohout: KYANID O PIATEJ
       Divadlo ŠOK zo Šale
       14. 11. 2013 o 18.00
      
SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotolbum
   

   XX. SFP BENIAKOVE CHYNORANY 2013
       Krajská výberová prehliadka pre Banskobystrický a Žilinský kraj
       14. 11. 2013 o 11.00
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotolbum
   

  CESTA ZA PRÍBEHMI 2013 november
       krajský vzdelávací cyklus pre neprofesionálnych divadelníkov
       8. - 10. 11. 2013
      
Hotel Sv. Juraj v Lopeji
 
       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
 
   

   5. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
       8. - 10. 11. 2013
 
      Gymnázium Andreja Sládkoviča, B. Bystrica

       viac na stránke a fotogalérie

   

    25. 9. - 31. 10. MargarÉta HalajovÁ - Z tvorby
      
autorská výstava amatérskej výtvarníčky.
       Výstavné priestory SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

      foto z vernisáže

   

   SÁROVA BYSTRICA
      
Krajské kolo pre Banskobystrický kraj
       25. 10. 2013 o 9.00
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

      viac na stránke

   

   KRÁSY V OBJATÍ ČASU
       v cykle Večery s ľudovou hudbou
       23. 10. 2013 (streda) o 18.00 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotolbum
   
     

  100 rokov divadla v Medzibrode
       Divadlo v obci Medzibrod zachutilo po prvom predstavení hry HORA VOLÁ v roku 1913 a odvtedy sa hráva až do dnes.
       V rámci osláv tohto krásneho jubilea predstavia medzibrodskí ochotníci túto hru aj v novom naštudovaní a spoja sa
       v ňom členovia Medzibrodského kočovného divadla a divadla medziBRODway. Na doskách kultúrneho domu v obci
       sa predstavia aj gratulanti zo spriaznených neprofesionálnych divadelných súborov so svojimi výnimočnými 
       inscenáciami:

       15. 9. 2013 o 18.00   -    HELVEROVA NOC v podaní Celkom malého divadla zo Starého Tekova
        5. 10. 2013 o 19.00  -   SLOVAK TANGO - koncert skupiny  z Banskej Bystrice www. slovaktango.eu
       13. 10. 2013 o 18.00 -   NEPREBUDENÝ v podaní divadla Commedia z Popradu
       18. 10. 2013 o 18.00 -   HORA VOLÁ - obnovená premiéra po 100 rokoch
       19. 10. 2013 o 18.00 -   Slávnostný galavečer pri príležitosti storočnice Medzibrodského divadla

   
Helverova noc NeprebudenÝ

   VEČER PREMENY
      
HUDBA - ŠANSÓNY - POÉZIA
       účinkovali: DUO ANTICO-MODERNO: Andrej Turčin, František Kubiš,
       Katarína Lepková, Katka Máliková, hosť- básnik Miroslav Kapusta
       17. októbra 2013 o 18.00 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

fotolbum

   METODICKÝ SEMINÁR PRE OBECNÝCH KRONIKÁROV
      16.10. 2013 o 10.00 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica
      
       viac na stránke

 

   POPBB 2013 - výberový konkurz
      15. 10. 2013 od 12.00 do 15.00 h
      SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

fotoalbum
 

  MetodickÝ seminÁr pre vedÚcich a Členov folklÓrnych kolektÍvov
       5.10. 2013 od 9.00 - 17.30 h
       6.10. 2013 od 9.30 - 13.00 h
     
       viac na stránke

fotoalbum


   BANSKOBYSTRICKÝ FOTOMARATÓN 2013
       5. 10. 2013 o 9.00 h 
       SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

   
     

   NEPREBUDENÝ - divadelné predstavnie
       3. 10. 2013
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica
       Vstupné 5 €, dôchodcovia a študenti 3 €.     

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia

    ImaginÁrna fotografia
    
  prednáška Mariána Krnáča s projekciou pre výtvarníkov a fotografov
       30. 9. 2013 o 18.00 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica
    
       viac na stránke

 

   SEMINÁR PRE MLADÝCH MODERÁTOROV
       26. 9. 2013 o 9.00 MsKS Brezno - zasadačka
       27. 9. 2013 o 9.00 SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

   FotoŠkola pre seniorov
       Úprava fotografií na rôzne použitie
       20. 9. 2013 o 9.00 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica
 

   DIVADELNÁ CHALUPKA 2013
       9. ročník inšpiratívneho festivalu.
       19. - 21. 9. 2013
       Brezno - Čierny Balog - Podbrezová - Polomka - Hriňová.
       Výber z programu: MAĽOVANÉ NA SKLE (Mestské divadlo Žilina),
       MATKA (Divadlo bez groša V. Krtíš), SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
       (Hriňovské divadlo) - bližšie informácie na programovom plagáte.
       Súčasťou bol program k 90. výročiu novodobej činnosti
       Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou
       ZABUDLA SOM.

       Maľované na skle-audio

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
 

 

VÝZNAMNÉ UDALOSTI

90 rokov novodobej činnosti DIVADELNÉHO SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO

Pri tejto príležitosti súbor účinkoval dňa 3. 9. 2013 na doskách Slovenského národného divadla a dňa 4. 9. 2013
vo V-KLUBE na Námestí SNP v Bratislave.
Tieto predstavenia boli pre súbor veľkou poctou, že sa divákom predstavil so svojou veľmi úspešnou inscenáciou Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej ZABUDLA SOM v réžii pána profesora Ľuboslava MAJERU, ktorý prednáša na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Účinkovanie súboru v Bratislave bolo poctou i pre hlavnú predstaviteľku pani Alžbetu Vagadayovú, ktorá bola v roku 2012 ocenená CENOU JOZEFA KRONERA za celoživotnú hereckú tvorbu v oblasti v oblasti amatérskeho divadla.
Predstavenia sa uskutočnili pod záštitou pána Ing. Jaroslava Demiana - primátora mesta Brezno a poslanca NR SR
a BBSK.


   drotÁrska a textilnÁ dielŇa
       13. - 14. 9. 2013
       pred budovou SOS, Dolná 35, počas Radvanského jarmoku.

 fotoalbum z podujatia

   Stredoslovenské osvetové stredisko, Dielňa ľudových remesiel,
       Dolná 35, Banská Bystrica v spolupráci s obcou HRONSEK usporiadali výstavu
       ZO SÚČASNEJ KERAMICKEJ TVORBY
- 15. 6. - 31. 8. 2013
       V priestoroch Soosovsko-Géczyovského barokového kaštieľa počas turistickej
       sezóny výstavu navštívilo približne 148 záujemcov o kultúrne pamiatky
       a keramiku z domova aj zo sveta.

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   
     

  20 rokov dielne ĽUDOVÝCH remesiel SOS
       Výstavka prác detí
       20. 6. - 31. 8. 2013
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
 

   PrÁzdninovÁ Škola ĽudovÝch remesiel
       12.  -  16. 8. 2013
       Špania Dolina - Hrnčiarska a textilná tvorivá dielňa
       Pripravuje obec v spolupráci so SOS

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   
     

    TVORIVÁ FOTOGRAFICKÁ DIELŇA 2013
       Téma: Portrét a akt vo výtvarnej fotografii
       Brezno 4. - 6. 7. 2013
       Lektor: prof. Ján Krížik, fotograf a vysokoškolský pedagóg

       viac na stránke

   
     

   Fragmenty folklÓru
       výstava fotografií členov fotoklubu Granus
       4. 7.  2013 o 16.00 h
       na Obvodnom úrade v Brezne
   

  NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH
       8. ročník folklórneho stretnutia
       27. 7. 2013
       ihrisko ŠK Badín od 15.00 h

   

   OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU
       XIX. festival viachlasného ľudového a chrámového spevu v Telgárte.
       19.  -   21. 7. 2013
       Okrem speváckych skupín a účinkujúcich zo Slovenska sa predstavili aj   
       hostia zo zahraničia.
       Festival venovaný 1150. výročiu príchodu sv.Cyrila a Metoda na naše
       územie a 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky
       Usporiadatelia: Obec Telgárt, SOS

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
 

  4 ROCK - rockový festival v Priechode.
       20. 7. 2013 od 13.00 h
       V spolupráci so SOS
   
     

   PrÁzdninovÁ Škola ĽudovÝch remesiel
       15. - 19. 7. 2013
       Špania Dolina - Hrnčiarska a textilná tvorivá dielňa
       Pripravila obec v spolupráci so SOS

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   
     

  TVORIVÁ FOTOGRAFICKÁ DIELŇA 2013
       Téma: Portrét a akt vo výtvarnej fotografii
       Brezno 4. - 6. 7. 2013

       viac na stránke

 

   DEŇ OBCE POVRAZNÍK
       6. 7. 2013
     
  Povrazník

   
     

   48. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA        28. - 30. JÚN 2013, HEĽPA

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
 
   

   program detskÉho hudobnÉho centra sonyta music
       Účinkovali najmenší banskobystrickí muzikanti, speváci, tanečníci a divadelníci.        21.6. 2013 o 16.30 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

 fotoalbum z podujatia

   KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA 2013 s témou KRAJINA
       17. júna 2013 o 17.00 h
       výstavné priestory Komornej sály SOS
       Dolná 35, Banská Bystrica
       Výstava otvorená 10. - 17. júna 2013,  v prac. dňoch 8.30 - 15.30 h


   O SKUTKOCH A JESTVOVANIACH - divadelné predstavnie
       13. júna 2013 o 18.00 h

       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

obrázky z divadla
   

   FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB VALASKÁ - 42. ročník
       8 . 6. 2013

       viac a stránke

 fotoalbum z podujatia
   

  ENVIROFILM 2013 podujatie v garancii SAŽP Banská Bystrica
       Prehliadka nesúťažných filmov pre školy z 19. medzinárodného festivalu filmov
       o životnom prostredí Envirofilm 2013
       3. - 7. 6. 2013
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica
       denne od 9.00 - 13.00 h
       Zelený svet - výstava z výtvarných prác k Envirofilmu
       Výstavné priestory SOS, Dolná 35
       www.envirofilm.sk

   

  ZO SÚČASNEJ KERAMICKEJ TVORBY
       15. 5. - 28. 5. 2013
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

obrázky z výstavy
   

  HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ - XXV. jubilejný ročník
       Krajská súťaž v speve ľudových piesní detí ZŠ
       25. mája 2013 v Kultúrnom dome v Hronseku

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia

  MAJSTRI A DETI 2012 - 18. ročník - o hline
       21. - 23. mája 2013

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia

 video
   
     

  CESTA ZA PRÍBEHMI 2013
       17. - 19. mája 2013

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
 

   54. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2013
       krajská prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie a divadiel poézie
       9. - 10. 5. 2013
       ŠVK a Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

       viac na stránke

     
 fotoalbum z 9. 5. 2013
 fotoalbum z 10. 5. 2013

   HOREHRONSKÁ VALAŠKA 2013
       50. jubilejný ročník - súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okr. Brezno
       5. 5. 2013 o 13.30 h

       KD Telgárt

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   
     

   Regionálne kolo AMFO 2013
       Výstava: 9. - 30. 4. 2013 - komorná sála SOS

       viac na stránke

   

   MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCA
       28. 4. 2013
       Námestie SNP, Banská Bystrica

   
     

   Krajské kolo  Výtvarného spektra
       13. 3. - 21. 4. 2013
       výstava v Múzeu SNP

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
 

  DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL- súťažná prehliadka pre okres Brezno
       21. 4. 2013 o 15.00 h

       Kultúrny dom Bacúch

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   

   MLÁDEŽ SPIEVA
       Krajská prehliadka detských speváckych zborov
       19. 4. 2013 o 10.30 h
       v koncertnej sále ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   

   KONCERT UFS MLADOSŤ
      18. 4. 2013 o 18.00 h
      SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

 fotoalbum z podujatia
   
     

   PONICKÁ FUJARKA 2013
       14. 4. 2013
       31. ročník, súťažná  prehliadka detského hudobného folklóru okresu Banská Bystrica
       KD Poniky - Ponická Lehôtka o 14.00 h

       viac na stránke

 fotoalbum 2013
   

   DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL - súťaž detských folklórnych súborov okresu Banská Bystrica
       13. 4. 2013 o 15.00 h
       Gymnázium Andreja Sládkoviča
       Komenského 18, Banská Bystrica

       viac na stránke

fotoalbum 2013
 

   ČO UKRÝVA PRÍBEH
       12. 4. 2013 od 8.00
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

   
     

  RegionÁlne kolo 59. Hviezdoslavov KubÍn pre IV. - V. kategóriu
       Vitaj zo sveta v našom svetíku... - 11. 4. 2013 o 13.00 hod.

       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

 Regionálne kolo 2013
   

   RegionÁlne kolo 59. Hviezdoslavov KubÍn pre I. - III. kategóriu    
       26. 3. 2013 o 10.00 hod.

       ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

       viac na stránke

 Regionálne kolo 2013
   

  MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2013
       20. 3. 2013 od 8.00 h
       MSK Slovenská Ľupča

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia 2013
   

  ŠansÓny-poÉzia-rozhovory ...o šťastí...
       14. 3. 2013 o 18.30 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

 fotoalbum z podujatia
   
     

  TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2013
       15. - 16. 3. 2013
       KD Medzibrod

       viac na stránke

 fotoalbum TDD 2013

   PIESNE MOJE, PIESNE
       program banskobystrických speváckych skupín
       13. 3. 2013 o 18.00 h
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   

  JarnÝ salÓn 2013
       Výstava amatérskych výtvarníkov reg. B.Bystrica - Brezno
       25. 2. - 10. 3. 2013
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

   
     

  ObvodnÉ kolÁ 59. Hviezdoslavov KubÍn pre IV. kategóriu
       pre okres Banská Bystrica - 6. 3. 2013 o 10.00 hod.
      SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica
       pre okres Brezno - 7. 3. 2013 o 11.00 hod.
       Gymnázium J. Chalupku, Štúrova 13,  Brezno

       viac na stránke

Obvodné kolo 2013
   

  PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY
       Na tohtoročných veselých Prázdninových patlaninkách v SOS - Dielni ľudových remesiel sme
       sa  hrali hlavne s hlinou, tvorili sme koníky z rozprávok a pršteky sme si rozcvičovali šnúročkami.

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   

  STRETNUTIE S REMESLOM
       Každú stredu od 9. - 30. januára 2013 sa stretávame s hrnčiarskym remeslom na tému
      „KEĎ MISY TAK MISÍM“
       Pri dobrej tvorivej pohode kúzlime z hlinou. Modelujeme z plátov, prúžkov, zdobíme engobami.
       Vo februári budeme glazovať a vypaľovať v peci naše výrobky.

       viac na stránke


  SNEHULIENKA
       22. 2. 2013 o 16.30 h
       predstavenie detského divadelného súboru RADVANSKÉ HVIEZDY
       SOS - komorná sála, Dolná 35, Banská Bystrica

 fotoalbum z podujatia
   

   PREČO SOM NA SVETE RÁD /RADA...
      Celoslovenská putovná výstava výtvarných prác detí a mládeže s protidrogovou tematikou
      spojená s besedami o prevencii sociálno-patologických javov(Prevencia závislostí, Zhubné kulty
      a sekty, Extrémizmus, Medziľudské vzťahy)
       Dátum konania: 11. - 22. 2. 2013
       Miesto konania: komorná sála SOS
       Objednávky besied: Mgr. Dušan Jablonský
       412 52 06
       jablonsky@sosbb.sk

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   
     

  BystrickÉ faŠiangy
       8. 2. 2013 o 18,00 h
     
  Dom Slovenského misijného hnutia Banská Bystrica
       FSk Priechoďan z Priechodu, FS Partizán zo Slovenskej Ľupče,
       FS Urpín a UFS Mladosť z Banskej Bystrice.

 fotoalbum z podujatia
   

   UŽ SA FAŠIANG KRÁTI...
      
18. ročník festivalu fašiangových zvykov v Čiernom Balogu.
       8. - 10. 2. 2013
   
     

   BOŽENA MAXOVÁ Z MOJEJ TVORBY
       10. 12.  2012 až 7. 2. 2013
       Výstavné priestory Komornej sály SOS
   
 

  STRETNUTIE S REMESLOM
       V sobotu 2. 2. 2013 o 9,00 h v SOS BB v priestoroch DĽR - Dolná 35, na tvorivej
       dielni na Stretnutí s remeslom VLNA V RUKÁCH ŽENY sme si uplstili tašky, šály,        hračky, šperky a ozdoby z rúna mokrým a suchým spôsobom.

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   

  VÍKEND S FOTOGRAFIOU
       Katalin Baricz - Revelation
       Tia Danko - My Way
       Kateřina Měšťánková - Řekni máma

       Výstavné priestory Múzea SNP v Banskej Bystrici 7. -  31. 1. 2013

       viac na stránke

 fotoalbum z podujatia
   
     

  Zima vo fotografii
       25. 1. 2013 o 9,00 h
       Lektor: Miroslav Zaťko
       Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
 

   NOVOROČNÝ KONCERT
       23. 1. 2013 o 17.00 h
       Kostol sv. Michala Archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica

fotoalbum z podujatia
   
     

   BanskobystrickÝ fotoklub - workshop
       základy práce vo Photoshope.
       19.1. 2013 o 10.00 h
       Komorná sála SOS

   Umenie a sÚvislosti s Jarom Uhelom
       14.1. 2013 o 17.00 h

       Seminár - cyklus pre neprofesionálnych výtvarníkov.
       Komorná sála SOS

  WORKSHOP PRE RECITÁTOROV

       pre okres Banská Bystrica - 14. 1. 2013 o 10.00 h
v Komornej sále SOS
       lektorka: Mgr.art. Mária Danadová

       pre okres Brezno - 15. 1. 2013 o 10.00 h na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno
       lektorka: Mgr. Melánia Dubínyová

       Téma workshopu: Práca s textom a použitie verbálnych a neverbálnych výrazových prostriedkov.


       Vyhodnotenie činnosti ROS BBSK 2012.pdf
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba Home BB SK Home