podujatia 2001 - 2008
home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
   
 
 
   Január      Február      Marec      Apríl     Máj     Jún      Júl-August       September     Október        November        December
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2009 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica
 
17. 12.  2009 DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL SOS BB
15. 12.  2009 STRETNUTIE VEDÚCICH A PREDNÍKOV ĽUDOVÝCH HUDIEB
15. - 16. 12. 2009 ODBORNÝ SEMINÁR O UMELECKOM PREDNESE PRE UČITEĽOV ZŠ a SŠ
5. 12.2009 NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE
4. 12. 2009 OD KATARÍNY DO VIANOC
27. 11. 2009 POP BB 2009
25. 11. 2009 BYSTRICKÁ IMPROLIGA
22.11. 2009 FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU - kraj. kolo
20. 11. 2009 SÁROVA BYSTRICA 2009 - celoštátne kolo
13.11. 2009 STRETNUTIE PRI REMESLE - košík ako darček
6. - 8. 11. 2009 AMFO 2009
23. - 25. 10. 2009 BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA 2009
22. 10. 2009 SÁROVA BYSTRICA 2009 - kraj. kolo
21. 10. 2009 DIVERTIMENTO MUSICALE
15. 10. 2009 FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU - reg. kolo
13. 10. 2009 DREVENÉ DEDIČSTVO - výstava
9. - 11. 10. 2009 VÍKENDOVÝ WORKSHOP pre recitátorov a pedagógov SŠ
7. -  10. 2009 KONKURZ POP BB 2009
26. 9. 2009 BANSKOBYSTRICKÝ FOTOMARATÓN
23. 9. 2009 METODICKÝ SEMINÁR PRE OBECNÝCH KRONIKÁROV
16. - 19. 9. 2009 DIVADELNÁ CHALUPKA 2009
11 -  12. 9. 2009 U ŠIKOVNÝCH RUČIČIEK  - remeselné tvorivé dielne
12. 9. 2009 HARUĽOVÁ SHOW - Medzibrod
22. - 23. 8. 2009 XV. OZVENY staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
20. - 24. 7. 2009 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA V SOS - Prázdniny šikovných ručičiek
26. - 28. 6. 2009 44. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA V HEĽPE
13. 6. 2009 FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
3. - 12. 6. 2009 STRETNUTIE PRI REMESLE - pre verejnosť
5. - 7. 6. 2009 CINEAMA 2009
28. 5. 2009 LETOČKO, LETO... program venovaný jarnému a letnému zvykosloviu
23. 5. 2009 HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ  - krajská prehliadka v speve ľudových piesní detí
19. - 21.. 5. 2009 MAJSTRI A DETI
15. - 17. 5. 2009 CESTA ZA PRÍBEHMI 2/09 - tvorivé dielne pre režisérov detských divadiel
14. - 18. 5. 2009 SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ - Krajská prehliadka v umeleckom prednese
3. 5. 2009 HOREHRONSKÁ VALAŠKA - súťaž v hudobnom folklóre detí ZŠ.
2. - 3. 5. 2009 STRETNUTIE TANEČNÝCH PEDAGÓGOV FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
29.4. - 25. 5. 2009 VÝTVARNÉ SPEKTRUM - kraj
6. 4. - 26. 4. 2009 VÝTVARNÉ SPEKTRUM - región
16. 3. - 2. 4. 2009 PREČO SOM NA SVETE RÁD /RADA...
26. 4. 2009 DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL - Polomka
24. 4. 2009 MLÁDEŽ SPIEVA
19. 4. 2009 DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL- Selce
21. 4. 2009 VITAJ ZO SVETA V NAŠOM SVETÍKU
2.  4. 2009 SÚŤAŽ V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY pre I. - III. kategóriu
29. 3. 2009 PONICKÁ FUJARKA
26. - 28. 3. 2009 TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2009
12.- 13. 3. 2009 MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2009
11. - 12. 3. 2009 SÚŤAŽ V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY pre IV. a V. kategóriu a divadlá poézie
24. 2. 2009 OKRESNÉ KOLO V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY I. - III. kat.
20. - 24. 2. 2009 "UŽ SA FAŠIANG KRÁTI..."
18. 2. 2009 BYSTRICKÉ FAŠIANGY
17. 2. 2009 TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
13. - 15. 2. 2009 CESTA ZA PRÍBEHMI 09/I. - práca režiséra na príprave inscenácie
5. 2. 2009 BENIAKOVE CHYNORANY - Krajská výberová prehliadka na XVI. SFP
28.- 29. 1. 2009 STRETNUTIE PRI REMESLE
28. 2. - 1. 3. 2009 ÚVOD DO MÓDNEJ FOTOGRAFIE
20. 1. 2009 TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
14. 1. 2009 NOVOROČNÝ KONCERT
   
 
DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL SOS BB
10. 12. Vianočné ozdoby
16. 12. Maľované na skle
17. 12. Vianočné pozdravy
 
       
viac na stránke
 
modelovanie z hliny
   
       
.
STRETNUTIE VEDÚCICH A PREDNÍKOV ĽUDOVÝCH HUDIEB


- utorok 15. decembra 2009 o 16.00 h v klubovni Stredoslovenského osvetového strediska na Dolnej ul. č. 35, Banská Bystrica.
Stretnutie - odborný seminár nadväzuje na cyklus koncertov Večery s ľudovou hudbou, v ktorom účinkovalo viacero hudieb z nášho regiónu.
Prerokuje sa situácia a dramaturgia v tomto žánri, ďalšie smerovanie, vzájomná spolupráca a informovanosť.

V súčasnom období sa pripravuje Encyklopédia folklorizmu Slovenska, ktorá bude obsahovať aj významné ľudové hudby z regiónov.

dotazník

 
.
ODBORNÝ SEMINÁR O UMELECKOM PREDNESE PRE UČITEĽOV ZŠ a SŠ


- 15. decembra 2009 o 10.00 pre okres Banská Bystrica
   v zasadačke Domu Matice slovenskej na Dolnej ul. č. 52   v Banskej   Bystrici
  ( vchod od Rázusovej ul. za Allianz - Slovenskou poisťovňou na Fortničke )

Lektori:
Mgr. Marcel Šustek - vedúci Multifunkčného kultúrneho centra Univerzitnej knižnice, víťaz celoslovenských a medzinárodných súťaží v umeleckom prednese, lektor, konzultant, člen celoslovenských a medzinárodných porôt
PaedDr. Zuzanna Vaňová - špeciálna pedagogička, viacnásobná víťazka Hviezdoslavovho Kubína, lektorka, konzultantka, porotkyňa.

Seminára sa zúčastnilo 25 pedagógov.

 
viac na stránke    
   
.
NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE


5. 12. 2009
v sále Baníckej Krčmy

fotoalbum

 
 
.
OD KATARÍNY DO VIANOC

4. decembra 2009 o 19.00 v Komornom divadle DK Banská Bystrica
 
 
.
POP BB 2009
súťaž v speve populárnej piesne detí a mládeže
27. novembra
ECC, komorné divadlo Banská Bystrica, 15.00 h
   
  viac na stránke      
fotoalbum
 
BYSTRICKÁ IMPROLIGA

XIII. ročník súťaže v divadelnej improvizácii študentov stredných škôl z Banskej Bystrice a okolia

Dátum a čas konania: 25. 11. 2009 o 10.00
Miesto konania: Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica

 
Viac na stránke a foto
.
FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
22. novembra 2009 o 13.30
Kultúrny dom Telgárt

Krajská súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov
a inštrumentalistov.
   
   
  viac na stránke a foto  
       
.
SÁROVA BYSTRICA 2009

20. 11. - od 9.00 Celoštátne finále
30. ročník súťaže mladých moderátorov
Diecézne centrum Jána Pavla II. v Banskej Bystrici

   
  viac na stránke  
     
.
STRETNUTIE PRI REMESLE - košík ako darček

13. 11.  2009 od 10,00 h
Dielňa remesiel SOS, Dolná 35

 
         
  viac na stránke      
         
.
AMFO 2009
Celoštátne kolo súťaže amatérskej fotografie
6. - 8. 11. 2009, Múzeum SNP Banská Bystrica
výstava potrvá do 30. 11. 2009
Hosť tohtoročného AMFO: prof. Miroslav Vojtěchovský, fotograf a vysokoškolský pedagóg
viac na stránke a foto
fotoalbum
 
 
   
.
BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA 2009
     
23. - 25. 10.
veľké folklórne stretnutie - tanečné domy, súťaže tanečníkov, rozpravy o folklóre, zábava pri muzike, vystúpenia folklórnych súborov
 
  viac na stránke a foto
fotoalbum
 
.
SÁROVA BYSTRICA 2009
30. ročník súťaže mladých moderátorov - krajské kolo
22. októbra 2009
     
viac na stránke
fotoalbum
 
.
Divertimento musicale
krajská prehliadka v komornej hudbe
21. 10. 2009
ZUŠ Jána Cikkera B. Bystrica
     
     výsledky 2009 na stránke  
     
 
fotoalbum
 
     
.
FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU 2009
súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín,sólistov spevákov a inštrumentalistov)
15. októbra 2009
       
     
               
  viac na stránke
fotoalbum
                       
.
Víkendový workshop pre recitátorov a pedagógov SŠ
V dňoch 9. - 11. októbra 2009 sa na Chate pod Hrbom pri Ľubietovej uskutočnil workshop pre recitátorov a pedagógov SJaL.
viac na stránke
fotoalbum
.
13. 10. 2009 Drevené Dedičstvo - výstava
  viac na stránke    
,
V dňoch 29. - 30. septembra 2009 sa v školiacom stredisku Obručné (okr. Lučenec) konalo pracovné stretnutie kultúrno - osvetových pracovníkov Banskobystrického samosprávneho kraja. Pobyt a program stretnutia zabezpečilo Novohradské osvetové stredisko Lučenec. Milé prijatie po príchode do Fiľakova sa uskutočnilo v Maďarskom spoločenskom dome, kde nás riaditeľka tohto strediska a poslankyňa BBSK Zuzana Szvoráková oboznámila o ich činnosti. Prvý deň stretnutia sme venovali prehliadke známych pamiatok novohradského regiónu - Fiľakovskému hradu, hradu Šomoška a v blízkej maďarskej Novohradskej župe hradu Šalgó. Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj vedúci odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva BBSK Ladislav Monček, vedúca oddelenia kultúry Dagmar Benčová a ekonómka Alena Franeková z BBSK. V tejto časti stretnutia kultúrno - osvetoví pracovníci rokovali v sekciách - hudba, folklór, divadlo a umelecké slovo, film, fotografia a výtvarníctvo, ľudové remeslá, ekonomika a manažment. Vyhodnotili sme činnosť v roku 2009 a prekonzultovali plán na rok 2010 i možnosti spolupráce.
Text a foto R.V.
fotoalbum
 
.
7. 10. KONKURZ POP BB 2009
pre súťaž v speve populárnej piesne detí a mládeže Dom Matice slovenskej B. Bystrica, Dolná 52, od 12.00 h
viac na stránke
 
     
zvuková pozvánka
   
.
26. 9. Banskobystrický fotomaratón
viac na stránke a foto
.
Metodický seminár pre obecných kronikárov

23. septembra 2009 o 10.00 v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu v Slovenskej Ľupči.

Lektor: PhDr. Igor Krištek CSc, predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine.
Seminára sa zúčastnilo 15 kronikárov z okr. B. Bystrica a Brezno.

.
DIVADELNÁ CHALUPKA 2009


16. - 19. septembra 2009

5. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou

   
  viac na stránke    
       
 
fotoalbum
 
       
.
11. 9. - 12. 9.  U ŠIKOVNÝCH RUČIČIEK
Počas Radvanského jarmoku, Stredoslovenské osvetové stredisko, usporiadalo Remeselné tvorivé dielne - hrnčiarstvo, zápästková technika, drotárstvo ...
     
  viac na stránke  
fotoalbum
.
12. 9. HARUĽOVÁ SHOW - Medzibrod
VIII. ročník bitky o haruľu roka 2009 a kultúrny program
Nám. hrdinov SNP
   
     
.
HIADĽOVSKÝ KRUMPLOVNÍK
IV. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ KRUMPLOVNÍK
19. september 2009 v sále Kultúrneho domu v Hiadli
   
.
XV. OZVENY staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
         

prehliadka chrámových a ľudových viachlasných spevov,
15. ročník Telgárt, 22. - 23. august 2009

Viac na stránke

   
         
 
fotoalbum
     
         
.
Kveto Šakový - MOJIMI OČAMI
1. 7. - 10. 8. autorská výstava fotografií člena BBF.
Galéria F - Copaline, Nám. SNP 12
 
.
Prázdninová škola v SOS - Prázdniny šikovných ručičiek.


Termín 20. - 24. 7. 2009
Miesto: SOS, Dolná 35, B. Bystrica

viac na stránke

 
       
 
fotoalbum
     
       
               
.
44. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, 26. - 28. JÚN 2009, HEĽPA
      Plagát HDSaT2009    
  viac na stránke      
 
 
.
Festival dychových hudieb
VALASKÁ 2009
Sobota 13. júna 2009 na Námestí 1.mája vo Valaskej
   
         
  viac na stránke      
         
           
.
Stretnutie pri remesle - pre verejnosť


3. 6. GLAZOVANIE
hotových výrobkov
5. 6. DROTÁRSKE TECHNIKY
pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí - Chorvátsko
12. 6. DROTÁRSKE TECHNIKY
pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí - Chorvátsko

   
         
  viac na stránke      
         
.
CINEAMA 2009

celoštátna tvorivá súťaž amatérskej filmovej tvorby a videotvorby
5. - 7. júna 2009
Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
 
  Viac na stránke    
       
.
LETOČKO, LETO...
       
28. mája 2009, 10.00, Námestie SNP, Banská Bystrica
program venovaný jarnému a letnému zvykosloviu
 
       
  foto na stránke    
       
.
Hronsecká lipová ratolesť
XXI. ročník krajskej súťažnej prehliadky
v speve ľudových piesní detí
23. mája 2009
Kultúrny dom Hronsek
   
viac na stránke
.
MAJSTRI A DETI
XIV.ročník - o kove. 19. - 21. 5. 2009
Vzdelávacie podujatie v exteriéri a interiéri SOS, Dolná 35, B. Bystrica, určené deťom ZŠ, študentom SOU, SŠ a ostatnej verejnosti za účasti majstrov ľudovej výroby.
 
  viac na stránke    
  video
 
fotoalbum
   
.
CESTA ZA PRÍBEHMI 2/09
15. do 17. mája 2009
tvorivé dielne pre režisérov detských divadiel.
Téma: práca režiséra v spolupráci so scénografom a hudobným skladateľom.
Lektori: Mgr. Andrej Turčan-režisér, Dušan Krnáč-scénograf,
Mgr. Juraj Haško-skladateľ.
viac na stránke
.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2009

14. - 18. 5. 2009
krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy
mládeže, dospelých a divadiel poézie.
BDnR, Skuteckého 14, Banská Bystrica
  viac na stránke      
.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2009
Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže, dospelých recitátorov a divadiel poézie.
14. 5. 2009 16:00 - SSM - Thurzov dom, Nám. SNP, B. Bystrica
V OBJATÍ SLOVA - slávnostný program pri príležitosti 50. Sládkovičovej Radvane.
Účinkujú najlepší recitátori Banskobystrického kraja, pesničkár Tomáš Pohorelec.
Hostia programu: prof. Brigita Šimonová, prof. Ján Findra
   
 
 
  video
.
HOREHRONSKÁ VALAŠKA

3. 5. 2009

súťaž v hudobnom folklóre detí ZŠ.
KD Telgárt od 13.00 h. V spolupráci s obcou Telgárt.
 
  viac na stránke  
     
.
STRETNUTIE TANEČNÝCH PEDAGÓGOV FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
2. - 3. 5. 2009 - Estrádna sála Domu kultúry, Banská Bystrica
2. 5. TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA
výuka ľudových tancov pre širokú verejnosť s tanečnou zábavou. Estrádna sála Domu kultúry, Banská Bystrica
viac na stránke
.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM - kraj

29. 4. - 29. 5. krajská súťažná výstava, vernisáž 29. 4. o 16.00 h
SAS, Námestie SNP 7.
Pozvánka kraj
     
  viac na stránke  
     
.
Výtvarné spektrum - región

6. - 26. 4.
prestavujeme amatérskych výtvarníkov regiónu,
vernisáž 6. 4. o 16.30 h SAS, Nám SNP 7
       
  viac na stránke    
       
.
PREČO SOM NA SVETE RÁD /RADA...
Celoslovenská putovná výstava výtvarných prác detí a mládeže s protidrogovou tematikou
16. 3. - 2. 4. 2009
Miesto konania: SSM - Tihányiovský kaštieľ, Banská Bystrica - Radvaň
 
viac na stránke
.
Detský folklórny festival

reg. súťažná prehliadka detských folklórnych súborov okr. Brezno
26. apríla 2009 v Kultúrnom dome v Polomke
     
  viac na stránke  
     
.
Mládež spieva
 
24. 4. 2009
krajská prehliadka detských speváckych zborov Banská Bystrica
viac na stránke
 
.
Detský folklórny festival 2009
19. apríla 2009 reg. súťažná prehliadka detských folklórnych súborov okr. B. Bystrica  
 
         
 

viac na stránke

     
         
.
Vitaj zo sveta v našom svetíku
Regionálne kolo:
21. 4. 2009 v Diecéznom centre Jána Pavla II, Kapitulská 21, B.Bystrica
 
viac na stránke
.
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre I. - III. kategóriu
Regionálne kolo: 2. 4. 2009, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica  
viac na stránke
.
Ponická fujarka 2009
29. 3. 2009
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okr B.Bystrica, 27. ročník
KD Poniky
 
pozvánka
 
viac na stránke
 
.
TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2009
26. - 28. marca 2009
19. ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky neprofesionálneho divadla v kategóriách činohra, mládežnícke a alternatívne divadlo.
         
  viac na stránke      
         
.
MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2009
12. a 13. marca 2009
regionálna prehliadka detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti MsKS Slovenská Ľupča.
 
plagát
viac na stránke
 
 
  video
 
       
.
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre IV. a V. kategóriu a divadlá poézie
Okresné kolá:
pre okres Banská Bystrica -11. 3. 2009
v Diecéznom centre Jána Pavla II, Kapitulská 21, Banská Bystrica
pre okres Brezno - 12. 3. 2009
na Gymnáziu J. Chalupku, Štúrova 13, Brezno
viac na stránke
.
Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy I. - III. kat.

24. 2. pre okr. Banská Bystrica,  ZŠ Radvanská 1.

     
Vyhodnotenie a výsledky
,
"UŽ SA FAŠIANG KRÁTI..."
14. ročník folklórneho festivalu 20. - 24. 2.
Čierny Balog pozvánka Program
   
Program
,
BYSTRICKÉ  FAŠIANGY
               
Plagát fašiang BB
18. 2. program DFS, FS a sólistov z regiónu, venovaný fašiangovým zvykom.
Banská Bystrica
   
 pozrite si fotografie z podujatia
                       
,
Tvorivá dielňa pre recitátorov
17. 2. okresov Banská Bystrica a Brezno.
           Téma - práca s textom a výstavba recitačného vystúpenia.
           Dom Matice slovenskej
           Lektori: pre poéziu - Melánia Dubínyová
                         pre prózu - PhDr. Peter Zemaník
  foto na stránke  
,
CESTA ZA PRÍBEHMI 09/I.
Tvorivá dielňa sa konala v Hoteli Heľpa v Heľpe v dňoch 13. - 15. februára 2009
Téma: práca režiséra na príprave inscenácie. Lektor: Mgr. Andrej Turčan - režisér
 
viac na stránke workshop
 
,
Krajská výberová prehliadka na XVI. SFP BENIAKOVE CHYNORANY
           

5. februára 2009 uskutočnilo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici v spolupráci s Tríbečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch a obcou Chynorany v spoločenskej sále Diecézneho centra Jána Pavla II. v Banskej Bystrici Krajskú výberovú prehliadku pre Banskobystrický a Žilinský kraj na XVI. Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2009. Porota v zložení Mgr. Marcel Šustek - predseda, PhDr. Ivan Kováč a PhDr. Peter Zemaník odporučila priamo na celoslovenský festival Karin Laukovú z Poltára s básňou Edith Södergranovej Jesenná lýra. Ostatní recitátori boli odporučení do širšieho výberu.

viac na stránke
,
STRETNUTIE PRI REMESLE

SOSBB dieľna ľudových remesiel
 
28. 1. pre verejnosť - STRETNUTIE PRI REMESLE
o vlne ( kramplovanie, druganie, tkanie)

29. 1. dielnička - tkanie na ráme

 
viac na stránke
,
Úvod do módnej fotografie
28. 2. - 1. 3. Úvod do módnej fotografie
Lektor: Jozef Česla. Ateliér BBF.
viac na stránke workshop
 
,
Tvorivá dielňa pre recitátorov

20. 1. okresov Banská Bystrica a Brezno.
Dom MS, Dolná 52 B. Bystrica o 10.00 h
téma - dramaturgia a práca s textom.

,
Prípravný výbor regionálnej prehliadky neprofesionálneho divadla

21. 1.
Tajovského divadelné dni 2009.
Zasadačka KD Medzibrod o 16.30 h

,
Programová rada k dramaturgii Horehronských dní spevu a tanca Heľpa 2009.

15. 1. Klubovňa SOS, Dolná 35,
Výtvarné spektrum
15.1. pred súťažou amatérskych výtvarníkov.
Klubovňa SOS, Dolná 35
 
,
Novoročný koncert
plagát kliknite
14. 1.
Spoločenská sála ŠVK Lazovná 9, Banská Bystrica
       
     
pozrite si slide show
,
Toskánsky zápisník II.

  13. 1. výstava fotografií členov BBF z cesty Talianskom 2008.
Múzeum SNP B. Bystrica

slide show
  Toskánsky zápisník
 
  mimoškolské vzdelávanie 2009
  worshops foto-vídeo-výtvarníctvo 2009   výstavy 2009  
 
 
kliknite Plagát - pozvánka pozvánka pozvanaka