podujatia 2001 - 2008
home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
   
 
 
      Január       bruár      Marec      Apríl        Máj       Jún       Júl-August       September       Október     November      December
Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2008
 
17. 12.  2008 Večery s ľudovou hudbou - Vianočný koncert ľudových hudieb
1. - 15. 12. 2008 AMFO 2008 - celoštátna výstava amatérskej fotografie.
7. 12.  2008 Na Španiu Dolinu už prišli Vianoce
28. 11.2008 POP BB 2008 - súťaž v speve populárnej piesne detí a mládeže
7. -  30. 11. 2008 AMFO 2008 - celoštátne kolo súťaže amatérskej fotografie
22. 11. 2008 NOSITELIA TRADÍCIÍ - krajská prehliadka folklórnych skupín
22. 11. 2008 Metodický seminár pre členov folklórnych skupín banskobystrického kraja
21.11. 2008 SÁROVA BYSTRICA - celoštátne finále moderátorov
18. 11. 2008 BYSTRICKÁ IMPROLIGA - súťaž v divadelnej improvizácii pre študentov stredných škôl
24.10. 2008 Na Mitra - cyklus zvykoslovných programov, ktoré približujú ľudové tradície
16.10. 2008 SÁROVA BYSTRICA - krajské kolo moderátorov
11.10. 2008 NOSITELIA TRADÍCIÍ - regionálna prehliadka folklórnych skupín
11. - 12. 10. 2008 Seminár vedúcich FSk - Braväcovo
9.10. 2008 Tlačová beseda AMFO 2008
4.10. 2008 5.ročník BANSKOBYSTRICKÉHO FOTOMARATÓNU
30. 9. 2008 SÁROVA BYSTRICA 2008 - prípravný seminár
20. 9. 2008 STRUNOBRANIE - Krajská prehliadka country, bluegrassovej, trampskej a folkovej hudby
17. -  20.9. 2008 Inšpiratívny festival DIVADELNÁ CHALUPKA
13. 9. 2008 HARUĽOVÁ SHOW - VII. ročník
12. - 20. 9. 2008 NOVÉ INŠPIRÁCIE - tvorivé dielne pre mladých divadelníkov
22. -  24. 8. 2008 445. Výročie obce Bystrá
16- 17. 8. 2008 OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU
2. 8. 2008 Deň obce Povrazník a stretnutie rodákov
26. 7. 2008 NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH
14. - 18.7. 2008 3. ročník Prázdninovej školy tradičných techník na Španej Doline
27. - 29.6. 2008 43. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe
14. 6. 2008 Festivalu dychových hudieb VALASKÁ
6. - 8. 6. 2008 CESTA ZA PRÍBEHMI II.
4. 6. 2008 Večery s ľudovou hudbou - TEMPERAMENT CIMBAL ORCHESTRA
30.5.- 1. 6. 2008 CINEAMA 2008
24. 5. 2008 Hronsecká lipová ratolesť
24. 5. 2008 ZÁKLADY REČI - tvorivá dielňa, ako správne používať rečový aparát
20. - 22. 5. 2008 MAJSTRI A DETI
15. - 16. 5. 2008 SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ - Krajská prehliadka v umeleckom prednese
16. - 18. 5. 2008 Krajská tvorivá dielňa - foto - video - výtvarníctvo
7. 5. 2008 Workshop pre recitátorov
29 4. - 25. 5. 2008 Výtvarné spektrum 2008 - Krajské kolo
29.4. - 25. 5. 2008 Výtvarné spektrum 2008, krajská výstava
25. 4. 2008 Mládež spieva - krajská súťaž mládežníckych spev. zborov
20. 4. 2008 Ponická fujarka 2008 - súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okresu B.Bystrica
15. - 25. 4. 2008 Výtvarné spektrum - regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
5. - 6. 4. 2008 Detský folklórny festival - Selce, Polomka
4. 5. 2008 Horehronská valaška - súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okresu Brezno
1. - 30. 3. 2008 Ondrej Miháľ - Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine - výstava fotografií
1. - 30. 4. 2008 Výstava kraslíc a veľkonočných paličkovaných ozdôb.
28. 3. 2008 Vítanie jari - program zameraný na jarné zvykoslovie a ľudovú výrobu...
26. 3. 2008 Večery s ľudovou hudbou
25. 3. - 4. 4. 2008 PREČO SOM NA SVETE RÁD / RADA...Celoslovenská putovná výstavu výtvarných prác mládeže...
13. - 15. 3. 2008 Tajovského divadelné dni  - 17. ročník, Regionálna súťažná postupová prehliadka neprofesionálneho divadla...
6. - 7. 3. 2008 My sme malí divadelníci - Regionálna súťažná prehliadka detského divadla a divadla dospelých hrajúcich deťom...
27. 2. 2008 POP a TANEC - program mladých spevákov populárnej piesne
22. - 23.2.2008 STRETNUTIE PRI REMESLE - košikári - pletenie košov, košíkov...
1. - 5. 2. 2008 Už sa fašiang kráti - folklórne podujatie v Čiernom Balogu
1. 2. 2008 Bystrické fašiangy - folklórne podujatie v Banskej Bystrici
 

Vianočný koncert ľudových hudieb 17. decembra 2008 (streda) o 18.00 h
Sála SMH, Skuteckého 4, Banská Bystrica
FS URPÍN
FS Partizán
Borievka
Hronsečania
Radosť
so svojimi sólistami

 
Plagát kliknite kliknite apozrite si viac fotografií pozrite si viac fotografií - slide show 
                       

AMFO 2008
Celoštátna postupová suťaž a výstava amatérskej fotografie, 36.ročník .
Hlavným zámerom celoštátnej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. Vydaním katalógu sa dokumentuje a archivuje tvorba pre nasledujúce generácie. Z ocenených fotografií sa vytvoria kolekcie, ktoré budú reprezentovať Slovensko na výstavách pod patronátom FIAP.

Plagát
     
 
Tlačová beseda pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2008
9.októbra 2008 SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
       
 
     
AMFO 2008


Regionálne kolo
súťaže amatérskej fotografie
Uzávierka: 14. 4. 2008

Krajské kolo súťaže amatérskej fotografie
Uzávierka: 15. 5. 2008
Výstava: 2. 6. - 26. 6. 2008

Celoštátne kolo súťaže amatérskej fotografie
Časť súťažná: uzávierka súťaže: 4. 8. 2008
Vyhodnotenie: 14. - 15. 8. 2008
Časť nesúťažná: vernisáž: 7. 11. 2008
Výstava: 7. 11. - 30. 11. 2008
Výstava je predĺžená od 1. - 15. 12. 2008

Časť vzdelávacia: rozborový seminár, tvorivá dielňa: 7. - 9. 11. 2008
Podmienkou účasti vo vyššom kole je úspešné absolvovanie nižšieho kola súťaže!

 
 
 
ocenení autori
slide show
AMF0 2008 - celoštátne kolo, z vernisáže
  začíname    
 

AMFO 2008 - začíname

  AMFO o fotografov núdzu nemá  
  Joe Klamar    
Joe Klamar a jeho prvý „kuk“ na výstavu Výstava sa páčila
Peter Orviský oceňuje, Ján Štesko sa teší Predseda poroty hodnotí AMFO 2008
Joe Klamar hodnotí portfóliá učastníkov
                       

   

Banskobystrický fotoklub (BBF)
Od svojho vzniku pracuje na pôde SOS.
Je dobrovoľné občianske združenie osôb, ktoré sa venujú fotografii. Je neziskovou organizáciou. Poslaním združenia BBF je zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vyvíjať aktivity smerujúce k uspokojovaniu záujmov občanov v oblasti fotografovania a napomáhať vytváraniu podmienok na rozvoj fotografického umenia.
V spolupráci s SOS sa podieľa na príprave viacerých fotografických aktivít s regionálnym, krajským a celoštátnym zameraním.

Web: www.bbf.hladacik.sk

99 kB
     
Informačný plagát  
7. 12. 2008
v sále Baníckej Krčmy
Vystúpenie DFS ĎUMBIER z Liptovského Mikuláša
TVORIVÉ DIELNE
   
     
   
 
 
   
     
   
       
   
 
Výsledky súťaže POP BB 2008 z 28. novembra 2008 vyhlásenej v SR
(spev populárnych piesní detí a mládeže)


Kategória (žiaci ZŠ)

1) Patrícia Mlynáriková (1998), Kremnica - Neklam srdce / Biela kráľovná
2) Lívia Soláriková (2001), Slov.Ľupča - Dáždik / Kolieskové korčule
3) Ema Kališková (1998), Slov.Ľupča - Šaty / Anjelik

Kategória (študenti SŠ)
1) Marianna Sýkorová (1991), Pezinok  - Take a Bow / Šaty
2) Linda Kiššová (1991), Domaniža  - Your Cheatin' Heart / Kým mám Ťa
3) Bibiána Kontúrová (1991), Ban.Bystrica -  Don´t Speak / Chlap z kríža

Cena diváka: Ema Kališková

Porota: Pavol Janíček, Dáša Libiaková, Renáta Čonková

Slide show
Mediálny partner podujatia
   
Krajská prehliadka folklórnych skupín 22. novembra 2008 v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu

Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva.
Zároveň sa snaží podnietiť dedinské folklórne skupiny k vyhľadávaniu a rekonštruovaniu neznámych, alebo menej známych folklórnych tradícií a k ich tvorivému spracovaniu do scénických výstupov.

Dňa 22.11.2008 sa konala v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu krajská prehliadka folklórnych skupín pod názvom NOSITELIA TRADÍCIÍ.
Prehliadky sa zúčastnilo 8 folklórnych skupín z banskobystrického kraja.
Priebeh celej prehliadky pozorne sledovala odborná porota v zložení: predseda poroty - Igor Kovačovič a členovia Anna Ostrihoňová, Alžbeta Lukáčová, Martin Urban a Jozef Krasula.
Po skončení prehliadky sa uskutočnil rozborový seminár, ktorého sa zúčastnili všetci porotcovia a zástupcovia každej folklórnej skupiny. Po skončení semináru už všetci netrpezlivo čakali na verdikt poroty.

Výsledky krajskej prehliadky NOSITELIA TRADÍCIÍ 2008

Zlaté pásmo:
FSk Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec a FSk Brezinky z Polomky.
Strieborné pásmo:
FSk Priechoďan z Priechoda, FSk Kýčera z Čierneho Balogu, FSk Čierťaž z Nemeckej a FSk Rozmarín z Pliešoviec
Bronzové pásmo:
FSk Prenčov z Prenčova a FSk Slatina zo Zvolenskej Slatiny
Laureátom prehliadky s postupom na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií sa stala
FSk Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec.

Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku získala aj FSk Brezinky z Polomky.
  Bažalička    
FSk Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec FSk Brezinky z Polomky
FSk Kýčera z Čierneho Balogu FSk Čierťaž z Nemeckej
Rozmarín
FSk Rozmarín z Pliešoviec FSk Prenčov z Prenčova
FSk Slatina zo Zvolenskej Slatiny FSk Priechoďan z Priechoda
Atmosféra krajskej prehliadky NOSITELIA TRADÍCIÍ Riaditeľka SOS Mária Palúchová a starosta obce František Budovec
J. Matiaš a  predseda poroty I. Kovačovič Porota, vedúci FSk, organizátori
Metodický seminár pre členov folklórnych skupín banskobystrického kraja
Súčasťou krajskej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií bol aj metodický seminár pre členov folklórnych skupín.
Seminár sa začal v sobotu 22.11.2008 o 20.00 h v penzióne v Čiernom Balogu.
Témou večera bola Problematika vo folklórnych skupinách, ku ktorej sa vyjadrovali všetci účastníci seminára a vymieňali si svoje poznatky a skúsenosti pri práci s folklórnov skupinou
Seminár pokračoval nasledujúci deň 23.11.2008 o 9.00 h prednáškou divadelného režiséra Jozefa Krasulu, ktorý vysvetľoval účastníkom semináru výstavbu programového celku z pohľadu divadelníka.
Po krátkej obednej prestávke pokračoval seminár na tému Ľudová hudba vo folklórnych skupinách, ktorej sa venovala etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
Seminára sa zúčastnilo 20 členov z rôznych folklórnych skupín banskobystrického kraja.
         
  Seminár pre členov folklórnych skupín            

Celoštátna súťažná prehliadka pod názvom "Nositelia tradícií" sa uskutoční do konca mája nasledujúceho roka.

 
Pozvánka
Z regionálnej prehliadky folklórnych skupín konanej dňa 11.10.2008 v Bacúchu postúpili na krajskú prehliadku Nositelia tradící do Čierneho Balogu tieto kolektívy z okr. B. Bystrica a Brezno

FSk Kýčera z Balogu
FSk Brezinky z Polomky
FSk Priechoďan z Priechoda
FSk Čierťaž z Nemeckej

Po skončení prehliadky sa vedúci FSk presunuli do Braväcova, kde sa uskutočnil seminár pre vedúcich skupín, ktorý bol zameraný na výstavbu programového bloku a pokračoval až do nasledujúceho dňa.
 
 
 
 
     
11.- 12.10.2008 sa v Braväcove konal seminár vedúcich FSk, ktorý bol zameraný na výstavbu programového bloku.
V Banskej Bystrici sa od štvrtka 20. novembra 2008 konal už 29. ročník celoštátneho finále súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica. Zo šiestich krajských kôl postúpilo do finále celkom 24 mladých ľudí. Dvaja z finalistov sa však súťaže s ospravedlnením nezúčastnili.
Prvý deň bol venovaný semináru o pravidlách súťaže, každý mal možnosť vyskúšať si technické zariadenia a zžiť sa so súťažným priestorom. Súťažiaci sa pri prezentácii žrebom rozdelili do štvoríc tzv. „vysielacie zmeny“, s ktorými sa potom na druhý deň, v piatok 21. novembra 2008 uchádzali o priazeň publika a odbornej poroty.
Tá pracovala v zložení: Eva Žilineková - predsedkyňa, Andrej TurčanIgor Guttler ocenila finalistov súťaže. To, že to porotcovia nemali jednoduché vyjadrili slovami, že v tomto roku bola úroveň veľmi vyrovnaná.
Predtým ako sa finalisti dozvedeli výsledky, vypočuli si mnoho dobrých rád od jednotlivých porotcov.
29. ročník súťaže mladých moderátorov
SÁROVA BYSTRICA 2008
VÝSLEKOVÁ LISTINA


Z vavrínov víťazstva sa nakoniec tešili títo mladí ľudia
I. kategória: 15 - 18 rokov
1. miesto - Katarína Belková (Žilinský kraj)
2. miesto - Radka Hajková (Nitriansky kraj)
3. miesto - Barbora Remišová (Trenčiansky kraj)

V I. kategórii porota udelila aj dve Čestné uznania:
Barbora Krištofová (banskobystrický kraj) a Michael Vrzala (Nitriansky kraj)

II. kategória: 19 - 25 rokov
1. miesto - Zuzana Staníková (Banskobystrický kraj)
2. miesto - Daniel Hančík (Žilinský kraj)
3. miesto - Veronika Václavová (Žilinský kraj)

Organizátori ďakujú za ceny svojim sponzorom:
Kníhkupectvu DUMA v Banskej Bystrici, ONE Rádiu, reklamnej agentúre Eterprise.
Poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom: STV štúdio Banská Bystrica, Rádio Regina, internetovému portálu moja Bystrica a Bystricoviny
  otvorenie súťaže   porota  
Porota: Eva Žilineková - predsedkyňa, Andrej Turčan a Igor Guttler
Súťaž otvorila riaditeľka SOS BB, Mária Palúchová
  víťazi a ocenení
Víťazi a ocenení  
I. kategória: 15 - 18 rokov
 
1. miesto - Katarína Belková Barbora Remišová
Radka Hajková
Ocenení súťažiaci v I. kategórii
     
Barbora Krištofová
Michael Vrzala
II. kategória: 19 - 25 rokov
Zuzana Staníková   Daniel Hančík   Veronika Václavová  
 

Odborná porota
Predsedkyňa:
PhDr. Jana Mesiariková, vedúca regionálnej redakcie STV v Banskej Bystrici
Členky:
Mgr. Gabriela Tomajková, moderátorka a redaktorka Rádia Regina v B. Bystrici a v regionálnej redakcii STV v Banskej Bystrici
Mgr. art. Mária Nečesaná, redaktorka a moderátorka ONE Radio B. Bystrica

Výsledková listina krajského kola v Banskej Bystrici 2008


I. kategória: 15-18 rokov
1. miesto – Barbora Krištofová (16 rokov) – postup do celoštátneho finále
2. miesto – Zuzana Miklošková (17 rokov) – postup do celoštátneho finále
3. miesto – Andrej Fábik (17 rokov)

II. kategória: 19-25 rokov
1. miesto – Filip Roháček (19 rokov) - postup do celoštátneho finále
2. miesto – Zuzana Staníková (21 rokov) - postup do celoštátneho finále

                                 
     
Víťazkou prvej kategórie s priamym postupom do celoštátneho finále sa stala Barbora Krištofová.
    Druhú priečku v prvej kategórii si vybojovala Zuzana Miklošková (vľavo), ktorú uvidíme aj v celoštátnom finále.     Andrej Fábik obsadil 3. miesto v prvej kategórii (od 15-18 rokov) a tak mu unikol postup do celoštátneho finále.  
                 
     
Filip Roháček, víťaz II. kategórie (od 19-25 rokov)       Zuzke Staníkovej sa opäť ušlo
len vynikajúce druhé miesto v II. kategórii
    Porota pri práci
(zľava, Gabriela Tomajková, Janka Mesiariková
a Mária Nečesaná)
   
   
šašo
Bystrická Improliga je súťaž v divadelnej improvizácii pre študentov stredných škôl.
Princíp súťaže je založený na čo najvýstižnejšom a pokiaľ možno aj najvtipnejšom vyjadrení zadaných tém a úloh divadelnými výrazovými prostriedkami.
18. 11. 2008 BYSTRICKÁ IMPROLIGA
Gymnázium A. Sládkoviča o 10.00 h
XXII. ročníka Bystrickej Improligy sa zúčastnilo 13 súťažných družstiev zo siedmych banskobystrických stredných škôl.
Družstvá absolvovali tri kolá – základné, semifinále a finále. V základnom kole sa všetky družstvá predstavili dvakrát – najskôr všetky družstvá predviedli, ako si pripravili domácu úlohu – z troch tém, ktoré sa dozvedeli na predsúťažnom seminári bola vyžrebovaná téma „Všetci robíme, čo môžeme, ale len niektorí to, čo vedia.“ Potom si už súťažiaci žrebovali neznámu tému z tematického okruhu „Názvy filmov“.
Po prvom kole porota vybrala päť družstiev, ktoré bojovali o tri postupové miesta do finále. Opäť si vyžrebovali dve témy – jednu z okruhu „filmy“ a druhú z okruhu „Aforizmy, výroky a príslovia“.
Vo finále si tri družstvá žrebovali len jednu tému z okruhu „Aforizmy, výroky a príslovia“
 
Výsledky súťaže BYSTRICKÁ IMPROLIGA  18. novembra 2008


1. miesto - družstvo ELITT BB zo ZUŠ J. Cikkera: Katarína Baranyaiová, Zuzana Hirt a Martina Mesiariková
2. miesto -družstvo Malé koníky z Gymnázia A. Sládkoviča: Monika Antalová, Marianna Piliarová a Laura Nováková
3. miesto - družstvo WOW zo ZUŠ J. Cikkera: Zuzana Miklošková, Jana Sokolová, Lívia Rapčanová

Porota:
Mgr .Art Ján Fakla (Agentúra G.A.G.), predseda
Teodor Bindas (TV LEONARD)
Mgr. Art Martin Krajčovič (metodik pre divadlo SOS)

 

 
     
 
Trojčlenná porota hodnotí vystúpenia
   

Prvé miesto - Elitt BB
( ZUŠ )

Druhé miesto - Malé koníky
( Gymnázium Andreja Sládkoviča )
Tretie miesto - WAW
( ZUŠ )
 
         
24.10.2008 o 18.00 v KD v Selciach
BBSK - Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
v spolupráci s obcou Selce.
 
   
         
   
         
   
   
       
 
     
   

Fotomaratón je v Európe známa a populárna súťaž. Ten Banskobystrický 4. októbra 2008 odštartoval už svoj piaty ročník.
Súťažilo sa klasicky aj digitálne vo vyžrebovanom žánri na tému Banská Bystrica. Cieľom súťaže bolo zapojiť do fotografovania mesta, čo najviac záujemcov o fotografiu. Získať netradičné a nové pohľady na mesto, koré všetci veľmi dobre poznajú. Súťaž má svoje čaro aj v okamžitom účinku. V jeden deň sa súťažilo, hodnotilo aj prezentovalo.

Na štart sa postavilo 9 odvážnych fotografov, ktorí aj napriek nepriazni počasia - vytrvalý a hustý dážď, zvládli všetky nástrahy "maratónskej" trate. Do cieľa dobehli všetci, ale víťaz mohol byť len jeden a tým sa stal Ján Štesko z Banskej Bystrice, ktorý najlepšie zvládol fotenie vylosovanej témy - Street photo (svedectvo ulice).
Súťažilo 27 fotografií, porotcami bolo Leo Redlinger a Tomáš Nehera.
Podujatie podporili OKI, Foma, DELTA.
 
  Pozvánka fotomaraton
   
Pozvánka
   

V rámci prípravy na krajské kolo súťaže uskutočnilo Stredoslovenské osvetové stredisko, ktorý sa konal v zasadačke Domu Matice slovenskej, na Dolnej ulici 52 v Banskej Bystrici, dňa 30. septembra 2008 .
Zúčastnilo sa ho 42 budúcich moderátorov.
   
13.00 - terasa Hostinca pod Bránou v Brezne
Krajská prehliadka country, bluegrassovej, trampskej a folkovej hudby a žánrov z nich vychádzajúcich
 
   
program na plagáte    
     

Prehliadky sa zúčastnili folk-rocková skupina LENKA FERENĆÍKOVÁ BAND z Kremnice, folková skupina JASOŇ zo Sklených Teplíc, folková formácia MY LEN TAK zo Zvolena a pesničkári Dominika Fričová zo Žiaru nad Hronom a Matej Struhár z Brezna. Ako hosť prehliadky vystúpila jednotka slovenskej worldmusic, skupina DRUŽINA z Banskej Bystrice.

Medzi pesničkármi zvíťazila a vybojovala si postup na celoslovenský festival Dominika Fričová
zo skupín porota pririekla víťazstvo skupine LENKA FERENČÍKOVÁ BAND.

   
Pozrite si slide show,
kliknite na obrázok
 
 
   
  ovečka

DIVADELNÁ CHALUPKA 2008
Stredoslovenské osvetové stredisko, v spolupráci s mestom Brezno a jeho kultúrnymi inštitúciami, Divadelným súborom J. Chalupku mesta Brezno pripravilo už 4. ročník inšpiratívneho festivalu DIVADELNÁ CHALUPKA 08, ktorý sa konal v dňoch 17. až  20. septemra 2008 v Brezne.

     
   
     Program festivalu
 


Festivalové programy sa konali v sále Mestského Domu kultúry v Brezne, v breznianskej Synagóge, na Námestí gen. M. R. Štefánika a v Divadelnom stane na terase Hostinca pod bránou. Viaceré súbory sa predstavili v obciach regiónu - v Hronci v rámci Hrončianskych ochotníckych dní, v Čiernom Balogu, Podbrezovej, Nemeckej, Polomke, Závadke, Medzibrode a Slovenskej Ľupči.
V programe bolo možné vyberať z bohatej ponuky slovenských a zahraničných neprofesionálnych divadiel, profesionálnych hostí, detských divadelných súborov a súborov dospelých hrajúcich deťom zo Slovenska. Predstavili sa aj mladí divadelníci, s výsledkom ich práce počas tvorivých dielní. Zaujímavé boli aj hosťujúce hudobné skupiny a aj výstava divadelnej fotografie Filipa Lašuta.

Videli ste.


Profesionálne divadlá

Mario Gelardi: ZLOMATKA
v podaní hercov v hlavnej úlohe so Zuzanou Kronerovou, Jurajom Hrčkom, Petrom Oszlíkom a Terezou Nekudovou
Réžia: Peter Gábor
www.astorka.sk

Alfred Uhry: ŠOFÉR SLEČNY DAISY
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, v hlavnej úlohe s Vladimírom Rohoňom, ktorý za postavu šoféra
H. Coleburna získal Cenu J. Kronera za herecký výkon.
V ďaľších úlohách sa predstavili Magda Matrtajovoá a Jozef Novotný.
Réžia: Michal Spišák
www.djgt.sk

Neprofesionálne súbory

Divadlo Hľadanie Tlmače
Christo Bojčev: ORCHESTER TITANIC
Súbor s touto inscenáciou vyhral celoštátnu súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla a postúpil na Scénickú žatvu 2008 v Martine.
Réžia: Alena Senešiová
http://hladanie.dosky.sk

Divadlo Commedia Poprad
René Fallet: KAPUSTNICA
Komorná komédia v podaní špičkového slovenského divadelného súboru.
Réžia: Vlado Benko, držiteľ ceny Jozefa Kronera.
www.commedia.sk

Zahraniční hostia:

DS při MKS Červený Kostelec
Vlasta Klepáček: DON QUIJOTE aneb VESELÝ KONEC RYTÍŘE SMUTNÉ POSTAVY
S hrou na motívy Cervantesovej knihy súbor pod režijným vedením Vlastu Klepáčka vyhral celoštátnu prehliadku v Třebíči a bol nominovaný na prehliadku do Jiráskuv Hronov.

Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica, Srbsko
Muza Konstantinovna Pavlova: TAJOMSTVO BALZAMU
Dve veselé jednoaktovky plné situačných a slovných gagov v podaní našich rodákov zo srbskej Pivnice.
Réžia: Ľuboslav Majera
www.dida.co.yu


Pre detského diváka:

Detského diváka určite oslovili tri inscenácie v podaní ich rovesníkov z Utekáča, Zakamenného a Žarnovice.
Dve veselé dielka - grotesku ZLODEJOVINY v podaní DDS Majáčik zo Žarnovice,
netradičné spracovanie tradičnej predlohy KUBKO A MAŤKO z dielne DDS Budíček v Utekáči
a víťazná inscenácia z celoštátnej prehliadky Zlatá priadka 2008 v Šali v podaní DDS Prvosienka zo Zakamenného na motívy románu W. Golldinga, Boh múch pod názvom OSTROV. Réžia: Zuzana Demková.

Divadlo OFINA z Ružomberka
Anka Mišurová opäť vystúpila na festivalových pódiách pre najmenších divákov.
Tento krát s rozprávkou AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU, s ktorou sa úspešne predstavila aj na celoštátnej prehliadke Deti a Divadlo v Rimavskej Sobote.

DS Materinky zo Šale
Aj tento súbor nebol pre naše publikum neznámy. Po vlaňajšom Kolotoči si získal  priazeň najmenších divákov s veselou rozprávkou STRAŠIACI, plnou zábavy a pekných pesničiek.


Na námestí sa predstavili hudobné skupiny ako napr. SWEET LITTLE CHICKS, Sliač
www.hts.sk

DRUŽINA
z Banskej Bystrice
www.druzina.info/sk a ďalšie.

SILO A LAMPA SVIEŤ z Dolnej Lehoty
     
Predstavenie Zlomatka so Zuzanou Krónerovou zaplnilo sálu DS Materinky zaujali detského diváka aj na námestí
Pozrite si slide show z podujatia - kliknite na obrázok
                         
                   
  Profesionálne a amatérske divadlá   Detské divbadlo a divadlo pre deti   Podujatia na námestí v Brezne  
   
  tlačová správa    
Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu
Hľadá sa dobrý nápad Konta Orange, n. f. plagat
 
 
   
   
Herecká a dramaturgická dielňa pri práci...
pri verejnej prezentácii
 MEDIÁLNI PARTNERI  
                 
       
           
HARUĽOVÁ SHOW - VII. ročník bitky o haruľu roka 2008
13. 9. 2008 Nám hrdinov Medzibrod
 
Plagát
 
     
  Program na plagáte  
     
       
445. Výročie obce Bystrá 22. - 24. 8. 2008      
program
 
  Program na plagáte    
         
ženy zo spev.skupiny Telgárt

XIV.OZVENY staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou

prehliadka chrámových a ľudových viachlasných spevov,
14. ročník Telgárt, 16. - 17. august 2008

Usporiadatelia:
Obec Telgárt
Miestny odbor Matice slovenskej v Telgárte
BBSK - Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici Dom Matice slovenskej Banská Bystrica
Gréckokatolícky farský úrad v Telgárte
AIA Centrum Bratislava
Ženy zo speváckej skupiny Telgárt
Priebeh festivalu


Tento zaujímavý a ojedinelý festival na Slovensku sa uskutočnil podľa programu, až na to, že kvôli nepriaznivému počasiu sa spevy, ktoré mali zaznieť na vrchole Kráľovej hole v sobotu 16.8. na pravé poludnie, sa realizovali v Kultúrnom dome v Telgárte. Celkom účinkovalo 17. speváckych skupín a zborov, z toho
2 zahraničné, celkom to bolo vyše 300 účastníkov.
Po dôkladnom rozhodnutí organizátorov a hodnotiacej rady, ocenenie Krištáľová ozvena nakoniec získali len zahraničné skupiny Diptych zo Sofie, Bulharsko a Galičkij kamernij chor Evšan z Ukrajiny, a mimoriadne aj jeden z hlavných organizátorov Ozvien, režisér večerného programu Igor Kovačovič, pri príležitosti 70. narodenín.

Festivalu sa zúčastnilo aj viacero významných hostí - Ing. Dušan Švantner, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a podpredseda BBSK, konzul Ukrajiny, predstavitelia cirkví a samosprávy. V programe Tisícročie slovenčiny účinkovala aj významná slovenská herečka Ida Rapaičová.

Úroveň spevákov, skupín i jednotlivých programov bola veľmi dobrá, vysoký bol záujem divákov, všetky podujatia mali plné sály. Tešíme sa na budúci, jubilejný 15. ročník, ktorý by mal byť v termíne 22 .- 23. 8. 2009.

Festival sa konal s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR, Banskobystrického samosprávneho kraja a Nadácie Matice slovenskej.

Účinkujúce spevácke skupiny:
z Heľpy, Hvozdnice, Kojšova,Šumiaca,
Liptovskej Tepličky, Vernára, Vislanky, Kamienky,Telgártu

Spevácka skupina Horehronci -  FS Partizán zo Slovenskej Ľupče, Ženská spevácka skupina FS Železiar z Košíc  
Spevácke zbory:

Vienal z Brezna, Rodokmeň a Kytica z Bratislavy, Ženský spevácky zbor Dimitrios z Poráča , Kvartet Cyrila a Metoda z Telgártu 

Zahraničné súbory:
Diptych zo Sofie, Bulharsko a Galičkij kamernij chor Evšan z Ukrajiny.

 
  Kvartet Cyrila a Metoda
 
  Spevácka skupina zo Šumiaca
 
  Speváck. zbor z Ukrajiny
 
       
 
program
program
   
      Spevácka skupina z Bulharska.jpg
viac fotografií slide show kliknite tu
         
     
Plagát
 
Deň obce Povrazník a stretnutie rodákov
2. augusta 2008 o 14.00 h
     
  Program na plagáte  
     
         
   
  Plagát
 
Pozývame Vás na folklórne stretnutie - NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH
26. 7. 2008
   
Program na plagáte  
   
Plagát
Dňa 18.7.2008 sa úspešne ukončil 3. ročník Prázdninovej školy tradičných techník na Španej Doline.
Tento ročník bol zameraný hlavne na výučbu techniky paličkovania špaňodolinskej čipky.
           
         
 
             
 
           
       
 
 
Valaská

BBSK - Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
a Obec Valaská

Vás srdečne pozývajú na 37. ročník

Festivalu dychových hudieb VALASKÁ 2008
Sobota 14. júna 2008 na Námestí 1.mája vo Valaskej.
V prípade dažďa v Kultúrnom dome Valaská.
Podbrezová
 


11.00 - 12.00
promenádny koncert vybranej dychovej hudby a mažoretiek
12.45 - 13.15
sprievod dychových hudieb obcou Valaská

13.30
FESTIVALOVÝ KONCERT

Ú č i n k u j ú
malé dychové hudby
veľké dychové orchestre
Spoluúčinkujú mažoretky

Sprievodné podujatie
ĽUDOVÉ REMESLÁ V OBJATÍ HUDBY

 
   
slide show Valaská 2008
   
   
Heľpan Ako každý rok, tak aj tento posledný júnový víkend v Heľpe patril folklóru a folkloristom. Už po 43-krát sa v dňoch 27. - 29. 6. 2008 uskutočnil folklórny festival HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA V HEĽPE.
Predstavili sa na ňom folklórne zoskupenia z celej oblasti Horehronia, ale aj z iných regiónov Slovenska.
Organizátori (SOS) si aj tento rok dali záležať na pestrom a rôznorodom programe napr. Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov, na Hontianskom jarmoku, Ján Ambróz a hostia.
Diváci si mohli okrem scénických programov na amfiteátri vychutnať atmosféru HDSaT v celej Heľpe. Súčasťou festivalu bol Jarmok tradičných remesiel, tradičná kuchyňa, kúdeľná heľpianska izba, ale aj program Prišli hostia z ďaleka i z blízka, kde sa predstavili folklórne kolektívy z celého Slovenska.
slide show HDSaT - Heľpa 2008
        Program
   
   
     
     
   


CESTA ZA PRÍBEHMI II. alebo SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ

Ľubietovská Chata pod Hrbom v úžasnom lone prírody ožila 6. až 8. júna 2008 pravým divadelným životom. Po 16-tej hodine sa tu začali schádzať účastníci workshopu, na ktorých už netrpezlivo čakali lektori: Martin Geišberg (dramaturg), Juro Haško (muzikant), Majka Danadová a Juro Smutný (herci). Po chutnej večeri sa tridsiati účastníci stretli pri ohnisku na prvú lekciu. Dážď nás však zahnal do chaty, kde sme si prečítali celú Shakespearovu hru.
Na druhý deň sa účastníci rozdelili do troch skupín. Prvá časť sa vybrala pod Martinovým vedením hľadať tajomstvá lesa a jeho atmosféry. Vystúpili na neďaleký Hrb, kde po dvadsať minútovej chôdzi bez slov hľadali v kruhu empatiu. Po úžasných pocitoch dostali za úlohu prejaviť čo najväčšiu zlosť a hnev. Z ich slov, po návrate do chaty vyplývali veľmi zaujímavé pocity, ktoré prežili. Zo všetkých očí bolo vidieť množstvo hlbokých a intímnych zážitkov.

 

Skupina pod vedením Majky a Juraja sa venovala zvládnutiu pohybu a pocitov zo stvárňovania víl a škriatkov. Keď pred obedom táto skupina ukončila neľahké cvičenia, aj spotené tváre účastníkov vyžarovali množstvo silných vnútorných zážitkov a objavení samých seba. Bolo zaujímavé sledovať pri popoludňajšom zhodnocovaní dopoludnia, že v podstate zažili veľmi podobné a silné emócie ako „výletníci“. Za všetkých to asi najsilnejšie vyjadrila Paulína, ktorá veľmi sugestívne porozprávala o svojom pocite z vlastného tela v pohybe a ako si uvedomila krásu starého vychodeného koberca.
„Výrobcov zvukov“ viedol do lesa kapelník Juraj. Hľadali sa prírodné hudobné nástroje. Les sa onedlho rozozvučal skúšaním rozmanitostí zvukov. Tí čo sa vybrali hľadať práve zvuky a atmosféry zažívali vnemy, ktoré si doteraz možno ani neuvedomovali.

Po obede sme sa stretli a v krátkosti sme si porozprávali všetky podstatné zážitky a hľadali sme ich prieniky. Potom sme sa väčšina ešte raz vybrala do lesa, aby priniesli všetko čo bude potrebné k poriadnemu zahraniu toho kratučkého úseku Shakespearovej hry. Spoločenská miestnosť sa zaplnila papradím, lístím, konárikmi, kameňmi. Neskôr sa rozozvučali vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje, ktoré sa stali súčasťou jednotlivých postáv. Potom sme zatvorili oči a spoločne sme si vytvárali náš LES.
Keď sme boli spokojní s výsledkom, Martin rozdelil účastníkov na VÍLY a ŠKRIATKOV. Potom sa dostal k slovu Juro Haško. Najskôr vytváral s vílami hudobno-akustické vyjadrenie Titaniinej suity. Pri jednoduchom nápeve využil zboristky medzi účastníkmi. Ostatné VÍLY sa pripojili rytmizovaným veršom z dielne Shakespeara a prekladateľa J. Kota. Jediný nástroj, ktorý sme v lese nenašli, ale priniesol ho Juro bol xylofón. Neskôr prišla na rad Obernova družina, ktorá vytvorila svoju temnú silu.

Hudobnú zložku využívali potom aj Majka Danadová s Jurom Smutným, ktorí si svoje lektorské party sťažili. Majka viedla Oberonovu skupinu a Juraj jemné Titaniine kňažky.
Keď boli spokojní s výsledkom režijnú taktovku prevzal Martin Geišberg, ktorý rozohrávala pripravené etudy do veľkého celku (uvidíte ho na videu po jeho spracovaní).
Po večeri vypuklo po posledných pokynoch režiséra a jeho suity z veľkého ticha VEĽKÉ FINÁLE - STRETNUTIE VZLETNEJ A ROZTOPAŠNEJ TITANIE SO ŽIARLIVÝM A TEMNÝM OBERONOM V NAŠOM LESE.
Keď všetko opäť stíchlo, prepukla veľká radosť všetkých aktérov.
CESTA ZA PRÍBEHMI II. mala aj svoju ďalšiu osobitosť. Stretli sa tu štyria ľudia, ktorí počas workshopu, alebo tesne po ňom sa dožívali narodenín - Evka, Katka (čerstvá Mgr., ktorá dostala pobyt ako darček k úspešným štátniciam), Roman a Zuzka. Ostatní workshopáci im, za pomoci ochotnej chatárky pripravili nečakané narodeninové prekvapenie.

V nedeľu sme si zhodnotili zážitky a po obede sa nám vôbec nechcelo rozísť do reality. Ale už sme v nej a všetci sa tešia na ďalší workshop CESTA ZA PRÍBEHMI III. , ktorý Maroš Krajčovič – metodik SOS pre divadlo avizoval na október.

slide show

Ohlasy na workshop

 
                   
  TEMPERAMENT CIMBAL ORCHESTRA
s hosťom Antonom Kónyom.
4. 6. 2008
   
pozvánka
 
    TEMPERAMENT CIMBAL ORCHESTRA   TCOM.Budinský a S.Šurina
     
Antonom Kónya   TCO Erik Bartoš   TCO4M.Oťapka
   
           
CINEAMA 2008
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby, 16.ročník. Hlavným zámerom súťaže CINEAMA je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie a prezentáciu slovenskej filmovej tvorby a videotvorby. Chce poskytnúť možnosť porovnávania produkcie amatérskych filmov v jednotlivých krajoch Slovenska a oboznámenie sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania.
Cieľom je stretnutie autorov z celého Slovenska s odborníkmi pre film a umožniť im vypočuť si odbornú analýzu súťažných filmov na rozborovom seminári a sprostredkovať účasť na kolektívnych alebo individuálnych konzultáciách.
pozvánka
odovzdávanie ceny

Regionálne kolo súťaže amatérskych filmov a videofilmov
Uzávierka: 29. 2. 2008

Krajské kolo súťaže amatérskych filmov a videofilmov
Uzávierka: 10. 4. 2008
Súťaž a prehliadka: 24. a  25. 4. 2008 Hvezdáreň a planetárium M. Hella Žiar nad Hronom

Celoštátna súťaž a prehliadka amatérskych filmov
a videofilmov Súťaž a prehliadka: 30. 5. - 1. 6. 2008
Banská Bystrica, Muzeum SNP

Podmienkou účasti vo vyššom kole je úspešné absolvovanie nižšieho kola súťaže!


  VÝSLEDKOVÁ LISTINA CINEAMA 2008
CINEAMA 2008 tlačová správa
   
Peter Leibitzer a spolupracovníci sa tešia z hlavnej ceny CINEAMA 2008. Že bolo sa na čo pozerať - svedčí záujem divákov.
   
           
krajská súťažná prehliadka v speve ľudových piesní
sobota 24. mája 2008 o 17.30

Kultúrny dom Hronsek, jubilejný 20. ročník
 
  Pozvánka  
  KONKURZ

Účastníci z banskobystrického regiónu si pripravia dve ľudové piesne, primerané veku speváka, ktoré na konkurze zaspievajú bez hudobného sprievodu (k dispozícii je klavír - môže sa udať tón). Na konkurz môžu prísť žiaci priamo, bez predchádzajúcej prihlášky. Pri prezencii (meno, presná adresa, rok narodenia, škola - ročník, podpis) odovzdajú texty svojich piesní a podľa možnosti aj notový zápis. Organizátori odporúčajú výber piesní zo svojej folklórnej oblasti, ale akceptujú sa ľudové piesne aj z iných regiónov Slovenska. Priebeh konkurzu sa zaznamená a odborná porota vyberie finalistov na základe priameho spevu a po vypočutí nahrávok.

Organizátor oznámi výsledky len postupujúcim - písomne do 5 dní na domácu adresu a mená finalistov uvedie na internete www.sosbb.sk . Termín konkurzu: utorok 15. apríla 2008 v B. Bystrici, Dom Matice slovenskej, Dolná 52 o 11.30
kategória 1. - 4. ročník ZŠ, o 13.00 kategória 5. - 9. ročník ZŠ
Víťazní speváci na HLR 2007
Výsledky Hronseckej lipovej ratolesti z 24. mája 2008  

Kategória 6 – 11 rokov / 1.- 4. ročník ZŠ /
1. miesto Kristína Didiová, Veľký Krtíš
2. miesto Adrián Dvorský, Banská Bystrica
3. miesto Lenka Rybárová, Banská Bystrica

Kategória 12 – 15 rokov / 5.- 9. ročník ZŠ /
1. miesto Lenka Spodniaková, Lučenec
2. miesto Matúš Kovačech, Banská Bystrica
3. miesto Alžbeta Garajová, Banská Bystrica

Cena diváka: Lenka Spodniaková, Lučenec

           
        Protokol - zápis členov poroty o výsledkoch
         

Krajské metodické stretnutie vedúcich dedinských folklórnych skupín 24. - 25. máj 2008

   
 

pozvánka

   
   
 
 

SOS BB v záujme čo najlepšej reprezentácie regiónu pripravilo pre recitátorov okresov B. Bystrica a Brezno, ktorí postúpili na krajskú prehliadku Sládkovičova Radvaň workshop, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2008 o 10.00 h v Dome Matice slovenskej na Dolnej ul. č. 52 ( vchod od Rázusovej ulice).
Workshop slúžil na konečné zdokonalenie a doladenie súťažných prednesov.
Lektori boli doc. PeadDr. Ľubomír Kováčik, PhD. a Melánia Dubínyová.

V dňoch 15. a 16. mája 2008 sa v Banskej Bystrici už po 49-krát uskutočnila Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie a divadiel poézie SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2008. Prehliadku organizačne a odborne s príspevkom MK SR pripravilo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice a Bábkového divadla na Rázcestí predviedlo svoje výkony 47 najlepších recitátorov a tri divadlá poézie z celého Banskobystrického kraja. Slávnostnú a umelecky podnetnú atmosféru v úvode navodil svojim vystúpením študent konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, violista Andrej Krajčovič, ktorý za klavírneho sprievodu MgrArt. Xénie Egedovej predviedol skladbu Rondo Ungarese od C. M. von Webera. Potom sa už súťažiaci prostredníctvom umeleckého slova „pobili“ o možnosť predstaviť sa a reprezentovať náš kraj na vrcholnej prehliadke umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutoční na prelome septembra a októbra 2008.

Výkony recitátorov i divadiel poézie počas dvoch dní zhliadlo niečo vyše 180 divákov.

Veríme, že kvalitné výkony recitátorov i dobrá organizačná príprava a slávnostný priebeh prehliadky prispejú k propagácii tohto krásneho umeleckého žánru najmä medzi mladými ľuďmi, stanú sa najlepším povzbudením pre súčasných recitátorov, inšpiráciou pre nových adeptov umeleckého prednesu a pozvánkou na jubilejnú päťdesiatu SLÁDKOVIČOVU RADVAŇ 2009 pre všetkých milovníkov umeleckého slova.

 
 
   
   
   
   
   
VYHODNOTENIE SLÁDKOVIČOVEJ RADVANE 2008
 

tvorivá dielňa, ako správne používať rečový aparát pri verejnom prejave i bežnej komunikácii.

24. mája 2008 sa v Klubovni SOS konal workshop určený pre budúcich moderátorov, hercov ale aj učiteľov tvorivej dramatiky s témou hovoreného slova a správneho používania všetkých častí nášho rečového aparátu.
Pod vedením odborného lektora Mgr. Andreja Turčana – režiséra sa dvanásť účastníkov zoznámilo s využívaním dychového aparátu pri rečovom prejave, dostali návod na správnu výslovnosť, vypočuli si pôsobivé ukážky majstrov hovoreného slova ale aj hereckého umenia. V množstve drobných zážitkových etúd a praktických cvičeniach nedostali „ryby“ ale návod, ako „ryby uloviť“.
Vo výbornej, tvorivej a uvoľnenej atmosfére sa všetci účastníci cítili spokojní a podľa ich vlastných slov ich to inšpirovalo k práci na zdokonaľovaní sa.

  Andrej Turčan, dirigent „orchestra“   Kika, Roman, Dorota (v pozadí) pri praktickom nácviku
 
  Božka, Lenka a Roman pozorne počúvajú úryvok z majstrovstva A. Mojžiša. časť účastníkov workshopu s lektorom Andrejom a metodikom SOS Marošom.
 

Odbor divadla SOS, ako garant divadelných prehliadok a organizátor celoštátnej súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica, pripravil pre záujemcov o divadlo, obzvlášť herecké umenie a adeptov moderovania, cyklus tvorivých dielní, určených pre mladých ľudí vo veku od 15 - 25 rokov.
Na prvom podujatí tohto cyklu sa účastníci tvorivej dielne zoznámia pod odborným vedením Mgr. Andreja Turčana - režiséra, teoreticky i prakticky so základnými prvkami nášho rečového aparátu. Naučia sa ako správne dýchať, základy správnej artikulácie a výslovnosti, čo je to intonácia a frázovanie a mnoho ďalších potrebných informácií nielen pre budúcu profesiu, ale aj pre bežnú komunikáciu.
Tieto nové poznatky budú môcť využiť vo svojej divadelnej práci alebo na súťažiach pre mladých moderátorov, ale aj v bežnom živote (konkurzy na posty moderátorov, prijímacie pohovory na špecializované vysoké školy a pod.)

Tvorivá dielňa sa konala v Klubovni SOS, Dolná 35, Banská Bystrica.
24. mája 2008 od 09.00 hod.

V záujme o čo najkvalitnejší účinok získavaných teoretických poznatkov a ich praktické precvičovanie je počet účastníkov limitovaný a preto budem brať do úvahy Záväzné prihlášky podľa dátumu ich doručenia na adresu SOS.
Uzávierka prihlášok je do 16. 5. 2008 do 14.00.
Účastnícky poplatok je 100,- Sk
Prípadné otázky a informácie získate na tel. čísle 048 / 412 52 06
u metodika SOS pre divadlo, Maroša Krajčoviča.
Tešíme sa na Vás.

 
 
   
Živým kontaktom s majstrami si deti pozvaných ZŠ, SŠ v rámci školského vyučovania a B.B. verejnosť budú môcť porovnať všetky tradičné spôsoby pletenia košíkov z rôznych prírodných materiálov a vytvoriť vlastnoručne zvukovú hračku.
Tvorivé dielne sú bezplatné a sú vhodným doplnením regionálnej výtvarnej a estetickej výchovy, poskytujú metodickú pomoc a inšpiračný zdroj pedagógom a rozvoj motorickej zručnosti účastníkov.
Plagát a program
Tvorivé dielne v exteriéri, Dolná 35 denne od 9.00 h - pletenie košíkov zo slamy, lubov a prútia.
pletenie z prútia pletenie zo slamy pletenie z parených lieskových lubov
pletenie zo šúpolia košíky slamienky pletenie z pálky
       
dno prúteného košíka   posledný badínsky košikár
Ing. P.Moravčík
  dno slamienky-ošatky   vlastnoručne vyrobená zvuková hračka
 

XIII. ročník vzdelávacieho podujatia pre verejnosť za účasti majstrov ľudovej výroby.
Počet zapísaných účastníkov 563

Hlavným poslaním podujatia bolo rozšírenie a rozvoj záujmu o materiálnu kultúru a jej uchovanie,vhodne podporiť a doplniť regionálnu, výtvarnú a estetickú výchovu u detí i širokej verejnosti.
Stredoslovenské osvetové stredisko - DĹR, pripravila na každý deň tvorivých dielní modifikované ľudové techniky, určené školopovinným deťom, študentom SŠ, a širokej verejnosti.Živým kontaktom s remeselníkmi-majstrami a ľudovými technikami sú pre pedagógov dôležitou metodickou pomocou,inšpiračným zdrojom a tiež majú nemalý vplyv na rozvoj motorickej zručnosti u deťí a mládeže.

 
  Tvorivé dielne pre deti – vlastná výroba zvukových hračiek.   Tvorivé dielne pre deti – pletenie košíkov pre deti a dospelých   Ján Hronec – pletenie chrbtových košov.
           
  Juraj Hyriak z Heľpy – pletenie košov z čerstvej liesky   Karol Tencer – pletenie slamených košíkov.   Výstava vybraných techník pre deti v DĹR o Pletivách
           
  Pletenie košíkov zo slamy a prútia.   Pletenie slamených ozdôb.

Stredoslovenské osvetové stredisko pripravilo v dňoch
20. až 22. 5. 2008
tvorivé dielne modifikovaných ľudových techník,určených pre školopovinné deti,študentom SŠ a širokej verejnosti. Počet zapísaných účastníkov 563.

Ďakujeme kolegyniam
z Podpolianskeho a Pohronského osvetového strediska za tvorivé dielne - pletenie košíkov z liany a pálky.

   
  ŽUPNÉ LETO 2008  
   
foto - video - výtvarníctvo, RZ Poniklec, Hronec
Prvé fotky z víkendového tvorivého pobytu výtvarníkov, fotografov a filmárov v Hronci-Poniklec.
   
 
 
 
Workshop pre recitátorov 7. mája 2008 o 10.00 h

Dom Matice slovenskej na Dolnej ul. č. 52 ( vchod od Rázusovej ulice).
Workshop bude slúžiť na konečné zdokonalenie a doladenie súťažných prednesov.
Lektori, doc. PeadDr. Ľubomír Kováčik, PhD. a Melánia Dubínyová.

 
Krajské kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Výstava: 29. 4. - 25. 5. 2008
 
Z krajského kola Výtvarného spektra 29. 4. 2008  
   
odovzdávanie cien...
pred zahájením...  
   
otázky na predsedu poroty
a kvalitná muzika
Výtvarné spektrum 29. 4 - 25. 5. 2008 Vernisáž - krajské kolo
       
Alica Kováčová
V zajatí počítača
Ľudmila Szedélyová
Syn II
Margaréta Halajová
Za plotom
 
Marián Vredík
Skice
 
Timea Mihalidesová
Pred Hubertovou Jazdou
Ivica Fabóková
Ráno
    Jozef Mráz
Katka

Nedeľa 4. mája 2008 o 13.00 , jubilejný 45. ročník
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okresu Brezno.

Vyhlásenie súťaže
Základným školám, detským folklórnym súborom, spevákom a inštrumentalistom v okrese Brezno.
Na základe dlhodobej koncepcie v oblasti hudobného folklóru, vyhlasuje Stredoslovenské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Telgárt súťaž o Horehronskú valašku - 45. ročník, pre deti z okresu Brezno, ktorá sa uskutoční
v nedeľu 4. mája 2008 o 13.00 v Kultúrnom dome v Telgárte.

   
K a t e g ó r i e

sólový spev : 1 - 2 ľudové piesne, 2 - 4 min., bez hud. sprievodu,
resp. so sprievodom detskej ľudovej hudby, harmoniky, heligónky
duo - spev : 1 - 2 ľudové piesne, 2 - 4 min., bez hud. sprievodu,
resp. so sprievodom detskej ľudovej hudby, harmoniky, heligónky
skupinový spev : spevácke skupiny 3 - 12 členné , 2 - 4 piesne, 3 - 6 min.,
bez alebo s hudobným sprievodom
hra na tradičné sólové ľudové hudobné nástroje : 1 - 2 melódie , 2 - 4 min.
ľudové hudby : 3 - 12 členné , 1 - 2 hudobné čísla , 3 - 6 min.
Terezka Zibríková 1. miesto  
Horehronská valaška 4. mája 2008
     
    Š.Vozár, 1. miesto  
 
V.Poláková, 1. miesto
Dievčatá z Č.Balogu, 1. miesto
   
     
  Program na plagáte
     
Plagát
Horehronská valaška 2008 - v ý s l e d k y
T.Makrovská a M.Demová, 1. miesto          
DSS Mladosť Pohorelá, 1.miesto
 
         
Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže.
Súťaž je dvojstupňová, pozostávajúca zo základného - krajského a celoštátneho kola.
Plagát

Krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov v rámci festivalu VFB.
Piatok 25. apríla 2008 o 10.30 h v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica.

 
Výsledky súťaže mládežníckych speváckych zborov Banskobystrického kraja MLÁDEŽ SPIEVA 25. apríla 2008 v Banskej Bystrici      


Zlaté pásmo s pochvalou poroty a postupom na celoštátne kolo získal:
dievčenský spevácky zbor DOLCE CANTO pri ZUŠ J.Cikkera B.Bystrica
dirigent: Mgr.art. Martin Kašša
Kontakt: Mgr. art. Martin Kašša , Základná umelecká škola Jána Cikkera Štefánikovo nábrežie č. 6, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0907431168,
e - mail: kassa@zusjcbb.sk

Strieborné pásmo a s návrhom na postup na celoštátne kolo získal:
komorný spevácky zbor ZVONČEKY pri ZUŠ Veľký Krtíš
dirigent: Bc. Marek Mišiak
Kontakt: Bc.Marek Mišiak, Základná umelecká škola, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: 0905980624 , e - mail: mmisiak@mail.t-com.sk

Bronzové pásmo získal:
miešaný spevácky zbor EGT VOICE pri Evanjelickom gymnáziu v Tisovci
dirigentka: Mgr. Jana Bosáková
Kontakt: Mgr. Jana Bosáková, Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 980 61 Tisovec
tel.: 047/5493200, e - mail: jankabosakova@post.cz, www.egtis.sk

Odborná porota pracovala v zložení:
Prof. Vojtech Didi, hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg
Prof. Milan Pazúrik, dirigent, pedagóg
Dr. Alfonz Poliak, dirigent, pedagóg.

MLÁDEŽ SPIEVA je venovaná 100. výročiu narodenia Eugena Suchoňa.
(* 25. september 1908, Pezinok - † 5. august 1993, Bratislava).

 
   
Celoštátna súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov.
Mládež spieva 2008 - 39. ročník, venované storočnici Eugena Suchoňa, sa uskutoční v dňoch 13 .- 15. júna 2008
v Bratislave.
         
             
 
  Vystavujúci výtvarníci    
   
 
             
  Ceny
Zuzana Sámelová za cyklus malieb, Tóny jari I - III
Margaréta Halajová, Za plotom
Juraj Pančuška, Plastové fľaše
Alica Kováčová, V zajatí počítača
     
    Pozvánka na vernisáž  
 
               

Nedeľa 20. apríla 2008 o 14.00 v KD PONIKY,
26. ročník súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okresu B.Bystrica.

Vyhlásenie súťaže
Základným školám, detským folklórnym súborom, spevákom a inštrumentalistom
v okrese Banská Bystrica.

Na základe dlhodobej koncepcie v oblasti hudobného folklóru, vyhlasuje Stredoslovenské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Poniky súťaž o Ponickú fujarku (26. ročník) pre deti z okresu Banská Bystrica, ktorá sa uskutoční v nedeľu 20. apríla 2008 o 14.00 v Kultúrnom dome v Ponikách.

   
K a t e g ó r i e

Sólový spev : 1 - 2 ľudové piesne, 2 - 4 min., bez hud. sprievodu,
resp. so sprievodom detskej ľudovej hudby, harmoniky, heligónky
Skupinový spev : spevácke skupiny 3 - 12 členné , 2 - 4 piesne, 3 - 6 min.,
bez alebo s hudobným sprievodom
Hra na tradičné sólové ľudové hudobné nástroje : 1 - 2 melódie , 2 - 4 min.
Ľudové hudby : 3 - 12 členné, 1 - 2 hudobné čísla, 3 - 6 min.
     
Program na plagáte  
Výsledky okresnej súťažnej prehliadky Ponická fujarka 2008
  Divaci   DFS Radosť
 
     
 
Okres Banská Bystrica:
5. apríla 2008, Kultúrny dom Selce, 15.00
Okres Brezno:
6. apríla 2008, Kultúrny dom v Polomke, 15.00
Detský folklór
   
Cieľom podujatí pre detské súbory je:
podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove. Viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií. Poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre.
Využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych kultúrnych stredísk, vedúcich súborov i pedagógov základných umeleckých škôl.

Podmienky účasti na podujatiach:
Na podujatiach sa môže zúčastniť každý detský folklórny súbor z okresu Brezno a Banská Bystrica. Členovia súboru nesmú v roku konania festivalu prekročiť vek 15 rokov.
V tomto roku je festival nepostupový!

 
 
        Program na plagáte  
             
  Detský folklórny festival 5. apríla 2008, KD Selce  
 
 
 
 
  Detský folklórny festival 6. apríla 2008, KD Polomka
 
 
 
 
kliknite kliknite pre zväčšenie
Výstava fotografií slovenských domov, postavených na začiatku 20. storočia vo Vojvodine, vzdáva hold slovenskej zručnosti.  
 
Úrad BBSK, Námestie SNP 23, 2.posch.
     
    Kliknite  na obrázky zväčšiť  
Kliknite zväčšiť Kliknite zväčšiť Kliknite zväčšiť
 
  pagát 800x566, 50kB

Vítanie jari - program zameraný na jarné zvykoslovie a ľudovú výrobu
Nám. SNP, Banská Bystrica 28. 3. 2008

  plagát 800x566, 50kB  
Program na plagáte
 
  DFF    
 
 
 
Z ľudových hudieb sa predstavili:
samostatné - Pecníkovci, Borievka, Vršťek, M.Olšiaka, Hronsečania
súborové - Partizán, Urpín, Bystrina, Mladosť, Mostár, Marína, Ponitran, Radosť, Matičiarik
známe ľudové hudby z Hrochote, Poník, Č.Balogu
sólisti speváci spoluúčinkovali - Ján Ambróz, Vlado Homola, Milan Križo, Miro Baran, Ján Palovič, Veronika Bodnáriková, Anna Jakubíková, rodina Babjakovcov,
spevácke skupiny - Trnky, Marína, Telgárt a ďalší.
 
 
 
 
     
 
plagát 100 kB
Celoslovenská putovná výstavu výtvarných prác mládeže s tematikou prevencie spoločensky negatívnych javov...
 
 
           
    Commedia Poprad

18. ročník, Tajov, Medzibrod, 13. - 15. marca 2008
(z okresov Banská Bystrica a Brezno).

Regionálna súťažná postupová prehliadka neprofesionálneho divadla.
Pod názvom Tajovského divadelné dni sa prehliadka koná od roku 1990 a je pokračovaním dovtedajšej tradície Okresnej súťaže ochotníckych divadiel. História prehliadky sa začala písať v obci Tajov, známej svojou bohatou divadelnou tradíciou z popudu pána Jozefa Šeba. Niekoľko rokov sa striedala s prehliadkou Chalupkove divadelné dni, konanej v Brezne. Od roku 2003 sa koná v obci Medzibrod.

plagát 800x566, 50kB
    Prehliadky sa môžu zúčastniť všetky divadelné kolektívy so sídlom v mestách a obciach okresov Banská Bystrica a Brezno, ktoré vo svojej inscenačnej tvorbe uplatňujú a reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a s prihlasovanou inscenáciou sa divadlo nezúčastnilo žiadnej inej prehliadky. Súťaž je určená pre kategórie – činohra, mládežnícke divadlo, alternatívne divadlo.
  Commedia Poprad, "Kapustnica"  
DOS Medzibrod

Súťažné inscenácie sleduje trojčlenná odborná porota, ktorá hodnotí každú uvedenú inscenáciu a svoje poznatky prezentuje verejne na hodnotiacich seminároch. Po vzhliadnutí všetkých inscenácií určí postupové nominácie na krajské prehliadky amatérskeho divadla v jednotlivých kategóriách.

Prehliadka vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov, vzájomných diskusií a spoločenských stretnutí. Prehliadku dopĺňajú vzdelávacie programy, tvorivé dielne a nesúťažné predstavenia hostí.

 
DOS Medzibrod, "Kmotrovci"
Výsledky XVIII. ročníka regionálnej prehliadky neprofesionálneho divadla
Tajovského divadelné dni, 13. - 15. marca 2008 Medzibrod
       

Prvé miesto za inscenáciu "Všetko o ženách"
DOS medziBRODway z Medzibrodu

Druhé miesto za inscenáciu "Kmotrovci"
DOS Medzibrod

Cena za herecký výkon
Eleonóre Dřímalkovej
za vytvorenie postavy Zuzy v inscenácii "Kmotrovci"

Cenu Jozefa Šeba za inscenáciu klasického dramatického textu DOS Medzibrod za inscenáciu "Kmotrovci"

 
  Slávnostné otvorenie v Tajove
starosta Tajova P. Spevák, riaditeľka SOS M. Palúchová
starostka Medzibrodu Z. Huťková
   
Galashow Cena J. Šeba
Porota - Kováč, Smolková, Vagaday
 
 

Nová regionálna súťažná prehliadka detského divadla a divadla dospelých hrajúcich deťom, sa uskutočnila
6. - 7. marca 2008 v Slovenskej Ľupči.

Návštevníci
Potom sa už len čakalo na prvé vystúpenie...
Prichádzajú prví návštevníci
plagát 800x566, 50kB
  Program na plagáte    
       
Výsledky regionálnej prehliadky detského divadla a divadla pre deti
MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2008
5. a 6. Marca 2008 v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči

Odborná porota v zložení:

Mgr. Andrej Turčan - režisér, Mgr. Art. Katarína Mišíková a Dušan Krnáč rozhodla o nomináciách na krajskú prehliadku „Rozprávkové javisko“ v Žiari nad Hronom takto:
V kategórii - Detské divadlo získala I. miesto a nomináciu inscenácia


DEDINSKÁ (S)PROSTOTA

Podľa Jozefa Horáka: Sebechlebský kostol v podaní žiakov
LDO ZUŠ Slovenská Ľupča
Úprava a réžia: Miroslava Sedliaková

V kategórii – Detské divadlo/miniatúra získala I. miesto a nomináciu inscenácia

PETER A MOTÝLIK
Detský divadelný súbor Hviezdičky pri ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica Autorka a réžia: Nina Sládeková
V kategórii – Dospelí hrajúci pre deti I. miesto a nomináciu inscenácia

w w w. jazatonEMOzem.sk
ZUŠ Slovenská Ľupča
podľa vlastného námetu: Andy Szabovej a Romana Vaňu
réžia: Miroslava Sedlilaková
Ceny bez nominácií:


Cena za scénickú etudu

ZUŠ Brusno - pobočka Priechod za inscenáciu
POD HRÍBOM
Réžia: Božena Bystrianska

Cena za generačnú výpoveď
Kolektívu DDS Ráztočan z Ráztoky za inscenáciu podľa vlastného námetu PUBERTIACI
Réžia: Zuzana Vaníková

Cena za stvárnenie Richtárky
Márii Jašíkovej
V inscenácii Dedinská (s)prostota

Cena za stvárnenie Kuba
Marekovi Dřímalkovi
V inscenácii Zázračný salaš, v podaní DDS Ši-Ráčik z Medzibrodu

Porota
 
 
Program mladých spevákov populárnej piesne zo súťaže  POPBB a skupiny scénického tanca pri ZUŠ J.Cikkera B.Bystrica.
Koncertná sála ZUŠ, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
   
     
  plagát 800x566, 50kB        
       
 
       
 
Košikári - pletenie košov, košíkov...
 
       
dno prúteného košíka   posledný badínsky košikár
Ing. P.Moravčík
 
 
     
 
Fašiang pozvánka B. Bystrica 2008
Bystrické fašiangy a fašiangy Čierny Balog 
1. - 5. februára 2008
    Fašiang  
 
   
 
  Fašiang Č. Balog Fašiang Č. Balog
 
    Fašiang Č. Balog Fašiang Č. Balog
         
   
 
Pozvánka Pozvánka na vernisáž kliknite pre zväčšenie Plagát plagát 800x566, 50kB Fašiang pozvánka Č.Balog2008