podujatia 2001 - 2008
home o nás Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky
 
 
 
      Január       Február       Marec       Apríl        Máj       Jún       Júl- August       September        Október     November      December
        Vybrané podujatia uskutočnené v roku 2010 - realizované Stredoslovenským osvetovým strediskom B. Bystrica

Pozývame Vás na predstavenia ochotníckych divadiel

A. Procházka: S TVOJOU DCÉROU NIKDY - premiéra
25.12.2010 o 17.00 - Kultúrny dom v Medzibrode

M. Gavran: MUŽ MOJEJ ŽENY - premiéra komédie zo súčasnosti
25.12.2010 o 17.00 - Divadlo Malá Chova z Malachova, Kultúrny dom v Malachove

K. Mišíková: ZABUDLA SOM - vianočná repríza
26.12.2010 o 16.00 a 18.00 - Dom kultúry MsKS v Brezne

A. Procházka: S TVOJOU DCÉROU NIKDY - druhá premiéra
6.1.2011 o 17.00 - Kultúrny dom v Medzibrode

 
 

VIANOČNÝ KONCERT
13. decembra 2010 o 17,30 h
Evanielický kostol Lazovná ul., Banská Bystrica

fotoalbum z koncertu
  Vianocny koncert  
V pondelok 13. decembra 2010 sa v Evanjelickom a.v.kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici uskutočnil Vianočný koncert speváckeho zboru HRON s dirigentom Mgr. Art. Petrom Bibzom. Odzneli známe vianočné skladby, ľudové koledy v zborovej úprave a na konci koncertu už s neodmysliteľnou interpretáciou svetoznámej Tichej noci pri svetle sviečok. Vianočný program umeleckým slovom citlivo doplnila
Dr. Vierka Kadlecová. Pripomíname, že spevácky zbor HRON oslávil v tomto roku svoje významné jubileum - 60. rokov aktívneho zborového spievania.

V sobotu 11. decembra sa konal workshop "Horúce výstrely malých bleskov".

viac na stránke


DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL SOS BB
STRETNUTIE PRI REMESLE - SPOLU ZASTAVME ČAS - hodiny z keramiky
10. 11. 2010 - modelovanie a 24. 11. 2010 - farbenie 8. 12. 2010 - glazovanie.
Účastnícky poplatok: 6 €
   

VIANOCE 2010 - v cykle VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU
8. decembra 2010 o 17.30
Sála SMH, Skuteckého 4, Banská Bystrica

foto na stránke

 
   

 

Pozývame Vás na vianočné tvorivé dielne
SOS BB v DĽR Dolná 35
5.12. 2010 DEŇ PRED MIKULÁŠOM od 9, 30 - 16, 30 hod.

–slamenné hviezdičky a pozdravy
–zdobenie medovníkov
–pečenie oblátok
–paličkované vianočné ozdoby
–výstava - Môj anjel strážny

viac na stránke

 

   

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce
V Španej Doline“na Bani“ v sobotu 4.12.2010 v rámci podujatia Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce, SOS BB - DĽR pripravilo textilné a keramické tvorivé dielne pre deti a dospelých.

foto na stránke

 

TVORIVÁ DIELŇA PRE PEDAGÓGOV PRACUJÚCICH S UMELECKÝM PREDNESOM DETÍ A MLÁDEŽE

- pre okres Banská Bystrica: 30. novembra 2010 o 9.00
Dom Matice slovenskej, Dolná ul. č. 52,  Banská Bystrica
- pre okres Brezno: 1. decembra 2010 o 9.00
Gymnázium J. Chalupku, Štúrova 13 v Brezne

viac na stránke


SÁROVA BYSTRICA 2010
31. ročník celoštátneho finále súťaže mladých moderátorov
25. - 26. 11. 2010 v Banskej Bystrici

25. 11.2010
Prípravný seminár pre finalistov

26. 11.2010
9:00 začiatok súťaže v Diecéznom centre Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica.

foto a výsledky na stránke

  plagát  

BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2010
XIV. ročník súťaže v divadelnej improvizácii študentov stredných škôl z Banskej Bystrice a okolia
Dátum a čas konania: 24. 11. 2010 o 10.00 (prezentácia o 9.00)
Miesto konania: Pozor zmena ! Diecézne centrum Jána Pavla II.,
Kapitulská 21, Banská Bystrica

viac info na stránke

šašo

SOSBB v cykle VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU uvádza
BAČOVA JESEŇ A PASTIERSKE VIANOCE

streda 24. novembra 2010 o 17.30 h
Spoločenská sála Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica

Ú č i n k u j ú :POHRONCI so svojimi sólistami.
Veronika Bodnáriková, Vladimír Homola, Pavol Majerík,
Michal Fiľo, Daniel Mudrák, Ján Kulfas, Pavol Fabík, Marián Čupka.
Predpredaj vstupeniek v IC BB, vstupné 2 €

viac na stránke

 

CESTA ZA PRÍBEHMI 2010
19. - 21. novembra 2010

Chate pod Hrbom v Ľubietovej.
Témou tohto workshopu bola pohybová stránka divadelnej inscenácie.

viac na stránke

   

BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA 2010 5. - 6. november 2010

viac na stránkea foto z podujatia

klikni-pdf  
   

AMFO 2010
5. - 7. 11. 2010 
výstava fotografií - Múzeum SNP B. Bystrica

viac info na stránke

   

DIELŇA ĽUDOVÝCH REMESIEL SOS BB
OKTÓBER: zápästková technika
pre verejnosť - každú stredu o 16.00 h
pre deti - každý štvrtok o 14.00 h
ZŠ, SŠ a VŠ - denne dopoludnia podľa rozvrhu

viac info na stránke

 

STRETNUTIE PRI REMESLE - Tvoj anjel strážny
20. - 27. 10. 2010
SOS - DĽR pripravila pre verejnosť: modelovanie a maľovanie keramických anjelov

viac na stránke

 

ŠKOLA REMESIEL SENIOROV
11. - 25.októbra 2010

viac info na stránke

   
 

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝCH MODERÁTOROV-REDAKTOROV
SÁROVA BYSTRICA 2010
20. 10. 2010
v Diecéznom centre Jána Pavla II., Kapitulská 21, B. Bystrica

viac na stránke


Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov IV. - VI. kat. a pedagógov pracujúcich s recitátormi.
Termín: 15. - 17. 10. 2010

Miesto: Chata pod Hrbom pri Ľubietovej
Téma: Dramaturgická fáza práce v umeleckom prednese

viac info a foto


PRÍPRAVNÝ SEMINÁR PRE MLADÁCH MODERÁTOROV
12. 10. 2010 o 08.30

v zasadačke Miestneho odboru Matice Slovenskej, Dolná 52, B. Bystrica

foto a viac na stránke

  Plqagát-klikni
   

 

VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU
Streda 6. októbra 2010 o 17.30 h

Sála Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica

 

foto a viac na stránke

 

Plagát-klikni

Banskobystrický fotomaratón
2. 10. 2010 odštartuje už svoj ôsmy ročník

výsledky a foto na stránke

 
   

Dielňa ľudových remesiel SOS.
V rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu 26. 9.2010 v SC. Európa sme zrealizovali keramickú a drotársku tvorivú dielňu s účasťou približne 40 účastníkov.

foto a viac na stránke

 

HIADĽOVSKÝ KRUMPLOVNÍK
25. september 2010
v sále Kultúrneho domu v Hiadli Plagát- klikni
 

DIVADELNÁ CHALUPKA 2010
15. - 17. septembra 2010
6. ročník inšpiratívneho festivalu s medzinárodnou účasťou v Brezne a okolitých obciach.

viac na stránke

fotogaléria

DCH2010  

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU
20. - 22. 8.

XVI. festival viachlasného ľudového a chrámového spevu v Telgárte.
Okrem speváckych skupín a účinkujúcich zo Slovenska sa predstavia
aj hostia zo zahraničia.
Usporiadatelia: Obec Telgárt, SOS Banská Bystrica.

viac na stránke

     
   
programový plagát - pdf  

INSTRUMENTUM EXCELLENS
8. - 11. 7.
10. ročník súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov, vyhlásenej v Slovenskej republike počas FSP Detva.
Tvorivá dielňa, výstava a  program o hudobných nástrojoch.
Pripravili: FSP Detva, SOS, Dom MS, ŠVK - LHM.

    plagát  

 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL
8. 7.
Špania Dolina - Hrnčiarska a textilná tvorivá dielňa
2. 8.
Špania Dolina - Hrnčiarska a textilná tvorivá dielňa

foto na stránke


 DNI OBCE POVRAZNÍK 3. júl 2010 - tvorivé dielne textil a pletenie z pálky.

foto na stránke


45. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
25. - 27. JÚN 2010, HEĽPA

SĽUK , 26. 6. sobota, amfiteáter Heľpa
samostatný program profesionálneho umeleckého telesa

viac na stránke

   
plagát pdf  
   

Dielňa ľudových remesiel SOS, Dolná 35

26. - 27. 6. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA
11.00 h TRADIČNÝ JARMOK - SUSEDIA - HEĽPA a POHORELÁ
prezentácia ľudových remesiel z obcí regiónu

viac na stránke

   

Deti a tradičná ľudová tvorba
18. 6. 2010
Liptovské múzeum v Ružomberku
Kolekciu detských prác na výstave prezentovala aj dielňa ľudových remesiel Stredoslovenského osvetového strediska v B. Bystrici.

viac na stránke

   
 
   

Tretia kapitola školy fotografie
12. júna tajomstvá FOTOREPORTÁŽE.

pozrite si viac

  fotoskola  

MALÁ ŠKOLA MODEROVANIA
10. júna 2010
Klubovńa SOS, Dolná 35, B. Bystrica

 

   

39. ročník Festivalu dychových hudieb VALASKÁ
5. júna 2010

viac na stránke

   

       

HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ
29. mája 2010 o 17.00 h
Kultúrny dom Hronsek

viac na stránke

  plagat  
     

 

ŽUPNÉ LETO 2010
29. mája od 9.30 - 18.00 h
Nám. SNP,  Banská Bystrica

viac na stránke

   
       

MAJSTRI A DETI - O NITI
18. - 20. 5. Dolná 35
15. ročník tvorivých dielní, teraz o tom ako sa pradie, tká, ako sa robí paličkovaná a ako frivolitkovaná čipka, ako sa pletú kapce pletence

viac na stránke fotografie a video

Majstri a deti
     

SÚŤAŽ PREDNÍKOV O CENU RINALDA OLÁHA
15. - 16. 5. 2010
(celoštátna súťaž)
Hlavní organizátori:
Obec Zvolenská Slatina a Akadémia pre vzdelanie a kultúru, n.o.
Spoluorganizátor: aj Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

 


Horehronská valaška
2. 5. 2010
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okr. Brezno, 47.ročník
KD Telgárt

viac na stránke

 
   

51. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2010
29. apríla 2010 -
súťaž recitátorov I. - III. kategórie
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
3. mája 2010 - súťaž recitátorov IV. - VI. kategórie a divadiel poézie
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica

viac na stránke

  Plagát klikni  

Ponická fujarka
25. 4. 2010
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okr. B. Bystrica, 28. ročník
KD Poniky

výsledky okresnej súťažnej prehliadky, fotogaléria

  Plagát klikni  

Výtvarné spektrum 2010
1. - 18. apríla
výstava v Múzeu SNP

viac na stránke

  VS 2010  

Mládež spieva
23. 4. 2010
Krajská prehliadka mládežníckych speváckych zborov
Banská Bystrica

viac na stránke a fotogaléria

 

  Plagát klikni  

STRETNUTIE PRI REMESLE
14. 4. 2010
drotárske techniky - odrôtovanie hrnčekov.
Dielna remesiel SOSBB

  Plagát  

PREČO SOM NA SVETE RÁD / RADA...
15. 3. - 1. 4. 2010
Celoslovenská putovná výstava výtvarných prác mládeže s tematikou prevencie spoločensky škodlivých javov
SSM - Tihányiovský kaštieľ, Banská Bystrica - Radvaň

V rámci výstavy sme pripravili besedy pre žiakov základných a stredných škôl na témy:
Prevencia závislostí
Zhubné kulty a sekty
Extrémizmus - jeho prejavy a dopad na spoločnosť
Medziľudské vzťahy - tolerancia verzus predsudky

viac na stránke

 
 
 
     

 
VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIEĽNE  v školách, obciach a mestách aj mimio regionu
marec 2010
batikované a zdobené vajíčka, pletenie korbáčov

viac na stránke a foto

Veľkonočné dielne
 

  Vitaj zo sveta v našom svetíku...
30. 3. 2010 o 13.00 hod.
Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy IV. - VI. kategórie
Diecézne centrum Jána Pavla II
Kapitulská 21, Banská Bystrica

viac na stránke, foto

  Pozvánka  

plagat-kliknite
MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2010
24. a 25. marca 2010
regionálna prehliadka detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti
v MsKS Slovenská Ľupča.

viac na stránke, foto
 

Výtvarné Spektrum 2010
23. marca 2010, 16.00
Krajská súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby
výstavné priestory Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
výstava potrvá do 18. apríla 2010 pozvánka

viac na stránke, foto

  pozvánka  

JARNÝ SALÓN 2010
9. - 21. 3. 2010

výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby a fotografie
Múzeum SNP, Banská Bystrica

viac na stránke a foto
Pozvánka
   
     

STRETNUTIE PRI REMESLE - vázičky z hliny
17. 3. 2010
Miesto konania:
SOS - dielňa ľud. Remesiel Dolná 35

Plagát

   
 
  viac na stránke a foto      
         

Banskobystricý fotoklub
17. marca
téma: "Kompozícia nie je iba slovo"

Regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy I. - III. kategórie
17. 3. 2010

ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

viac na stránke

pozvánka  

TDD 2010
TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI
12. - 13. 3. 2010
regionálna prehliadka neprofesionálneho divadla pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

viac na stránke
TDD 2010 - programový plagát

 

Fotografický workshop 19. 2. 2010 o 15,00 h v SOS
úprava fotografií v Zoner Photo Studio 12 ( workshop pre všetkých amat. fotografov )
poplatok 5 €

 

  logo Zoner  

Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy I. – III. kategórie pre okres Banská Bystrica
Dátum a čas konania: 3. 2. 2010 o 9.00
Miesto konania: ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

viac na stránke a foto

Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy IV. kategórie pre okres Banská Bystrica
Dátum a čas konania: 17. 2. 2010 o 10.00
Miesto konania: Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica

  viac na stránke a foto
         
Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy IV. kategórie pre okres Brezno
Dátum a čas konania: 18. 2. 2010 o 11.00
Miesto konania: Gymnázium J. Chalupku, Štúrova 13, Brezno
viac na stránke a foto

Bystrické fašiangy
11. február 2010 o 18,00 h
Komorné divadlo (Dom kultúry Banská Bystrica)

viac na stránke a foto

 
   

Stretnutie pri remesle - pletenie košíkov
Dátum a čas konania: 10. 2. a 17. 2. 2010 o 16,oo h
Miesto konania: SOS - dielňa ľudových remesiel, Dolná 35

  Plagát  

Celovečerný koncert ľudovej hudby BORIEVKA
Spoluúčinkujú:
Anna Jakubíková, Martina Kanošová, ženská spevácka skupina TRNKI.
29. januára  2010 o 18.00 h
Sála SMH, Skuteckého 4, Banská Bystrica
  Plagát  
     
  viac na stránke a foto  
     

STRETNUTIE PRI REMESLE - O VLNE
27. 1. SOS - DĽR pripravila pre verejnosť:
Viete cupkať, kramplovať, drugať, pliesť, tkať, plstiť vlnu a ako sa pletú kapce pletence?

  Plagát  
         
  viac na stránke a foto      
         

Novoročný koncert Univerzitného speváckeho zboru PF UMB  M L A D O S Ť so svojimi sólistami
v stredu 20.  januára 2010 o 17.30 h

Plagát
         
 
fotoalbum
   
         

 
AUTORSKÝ ZÁKON
Odborný seminár o autorskom zákone, právach a povinnostiach z neho vyplývajúcich
15. januára 2010, 10.00 h

Klubovňa Domu Matice Slovenskej v Banskej Bystrici
Lektorka: Mgr. Magdaléna Debnárová, právne odd. LITA
Účastníci: 10 metodikov Regionálnych osvetových stredísk BBSK

  mimoškolské vzdelávanie 2010
  worshops foto-vídeo-výtvarníctvo 2010   výstavy 2010  
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba Home BB SK Home