Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home Pozvánka TDD 2010 - programový plagát Veľkonočné dielne pozvánka plagát pdf Plagát- klikni Plagát-klikni
 
Najvýznamnejšie podujatia 2018
  ARCHÍV 2018 
 
  10. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
      11. - 13. 10. 2018
      festival folklórnych súborov
     GAS Banská Bystrica
     
       

  STRETNUTIE S REMESLOM - Plstíme z vlny
      10. 10. 2018 o 16.00 hod
      17. 10. 2018 o 16.00 hod
     SOS DĽR Dolná 35, Banská Bystrica
   

  DIVADELNÝ ŠTVRTOK
     18. 10. 2018
     J. a K. Čapkovci
     LÁSKY HRA OSUDNÁ
     účinkuje Divadlo Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici
     réžia: Juraj Smutný

viac na stránke

   

  POPBB - VÝBEROVÝ KONKURZ
     23. 10.  2018, od 12.30 h
     Komorná sála SOS, Dolná 35

viac na stránke

   
     

  SÁROVA BYSTRICA - KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝCH MODERÁTOROV
      26. 10. 2018
      Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

viac na stránke

   

  VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU -  Ľudová hudba Jána Maka a ich hostia.
     26. 10.  2018

     Komorná sála SOS, Dolná 35, B.Bystrica, 18.30 h, vstupné: 4€
   

  RENÁTA KAČOVÁ - Z TVORBY
      8. 10.  -  2. 11.  2018
      Autorská výstava neprofesionálnej vytvarníčky.
      Stretnutie s autorkou na výstave 9.10.2018 o 18.30 h
      Komorná sála SOS, B. Bystrica

  fotoalbum
   

   PROGRAM NA OKTÓBER 2018    
 

  KOMORNÁ SÁLA SOS

Plánované a aktuálne podujatia  
Podujatia ktoré ste mohli vidieť
   

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 2018
Katalóg SOS BB a obcí regiónu B. Bystrica a Brezno

       
    Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov