Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home Pozvánka TDD 2010 - programový plagát Veľkonočné dielne pozvánka plagát pdf Plagát- klikni Plagát-klikni
 
Najvýznamnejšie podujatia 2018
 
  ARCHÍV 2019 

  PONICKÁ FUJARKA - 37. ročník
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru pre okres Banská Bystrica
17. 3. 2019
KD Poniky - Ponická Lehôtka

viac na stránke

   
     

   STRETNUTIE S REMESLOM
PEČENIE VEĽKONOČNÉHO OBRADOVÉHO PEČIVA
od 12. do 22. 3. 2019
SOS DĽR Dolná 35 a ZŠ Banská Bystrica

 
   

OKRESNÉ kolo 65. Hviezdoslavov KubÍn  IV. kategórie
pre okres Brezno - 14. 3. 2019 o 11.00 h
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
   

  TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI 2019 + KARVAŠOVA BYSTRICA 2019
regionálna súťažná prehliadka ochotníckeho divadla
18. 3. 2019
Komorná sála SOS, Dolná 35, B.Bystrica

   

  RegionÁlne kolo 65. Hviezdoslavov KubÍn I. - III. kategórie
19. 3. 2019 o 10.00 h
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
   

  VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU -
Ľudová hudba BORIEVKA, Ján Ambróz a ich hostia
20. 3. 2019

Komorná sála SOS, Dolná 35, B.Bystrica, 18.30 h
vstupné: 5€
Predpredaj vstupeniek v IC Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Vypredané

   

  POÉZIA NAŠA MILÁ...
Poeticko-hudobný večer pri príležitosti Svetového dňa poézie
21. 3. 2019 o 18.00
Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica
   

  DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov okresov Brezno a B. Bystrica
24. 3. 2019 o 13.30 h
GAS Banská Bystrica

Predpredaj vstupeniek v IC BB, 048/4155085, vstupné: 4 €

viac na stránke


  MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2019
27. 3. 2019 o 8.30 h
MsKS Slovenská Ľupča

viac na stránke

   

  PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV
11. - 12. 4. 2019

Link na registračný formulár: https://goo.gl/forms/adh7NnBbLRJzmctF2

viac na stránke

 

   PROGRAM NA MAREC 2019    
 

 

  KOMORNÁ SÁLA SOS

Plánované a aktuálne podujatia  
Podujatia ktoré ste mohli vidieť
   
       

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 2019
Katalóg SOS BB a obcí regiónu B. Bystrica a Brezno