Logo SOS

Kultúrno-osvetová, metodická a vzdelávacia inštitúcia (príspevková so
samostatnou právnou subjektivitou) pre okresy Banská Bystrica a Brezno,
v špecifických činnostiach s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj.
Zriaďovateľ inštitúcie a nadriadený orgán : Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 975 41 Banská Bystrica.

 

Vážení návštevníci,

po siedmych rokoch - k 31.12.2007 - končí  naša internetová stránka www.slovanet.sk/sosbb  Ďakujeme za Vašu dôveru a návštevu, dúfame, že Vám poskytovala primerané informácie.
Súčasná stránka    www.sosbb.sk

Hlavné podujatia SOS v r. 2007

 
HDST Heľpa (Horehronské dni spevu a tanca -
regionálny folklórny festival)
Eurofolklór (medzinárodný  folklórny festival
so štatútom CIOFF)
Sládkovičova Radvaň (krajská prehliadka v umeleckom prednese
detí, mládeže a dospelých)
Ozveny (celoštátny festival viachlasného spevu
v Telgárte)
Ponická fujarka (okresná prehliadka hudobného folklóru detí)
Horehronská valaška (okresná prehliadka hudobného folklóru detí)
Sárova Bystrica (súťaž mladých moderátorov vyhlásená
v rámci Slovenskej republiky)
Festival (festival umeleckej činnosti mládeže a Bystrická improliga)
Divadelná Chalupka Tajovského div.dni (prehliadka divadelných súborov,  inšpiratívne divadlo)  
Výtvarné spektrum (amat. film a video v r.2001-2, výtvarníci od 2004)
Slovenskí husliari     (informácie a kontakty na výrobcov v Slovenskej republike)
Strunobranie (krajská prehliadka folkových, country,
bluegrassových skupín a sólistov)
Hronsecká lipová ratolesť (krajská prehliadka v speve
ľudových piesní detí a mládeže)
Festival dychových hudieb (regionálna prehliadka vo Valaskej)
Cineama, Amfo-Diafoto (celoštátna prehliadka am. filmu a videa, prehliadka fotografie)
Populárna pieseň (súťažná prehliadka mladých spevákov - ZŠ, SŠ)
Divadelníci  NOVÉ ! (My sme malí divadelníci - nová súťaž)
Sídlo SOS Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica
Dolná 35 - riaditeľstvo, odborní pracovníci pre umelecké slovo, divadlo, tanec , folklór, hudbu, film, video, fotografiu ,ekonomiku , vzdelávanie, dielňa ľudových remesiel, klub paličkovanej čipky , výtvarníctvo , edičná činnosť , reklama , sídlo občianskeho združenia SOS.

Odkazy na súbory - Hron  (zborový spev), Urpín (folklór) a adresáre súborov regiónu.

Kontakty E - maily :
dir.sosbb@bb.psg.sk  - riaditeľka inštitúcie
sosbb@bb.psg.sk  - odborní pracovníci
ek.sosbb@bb.psg.sk - ekonómky
Telefóny:
Dolná 35 :+421 048 / 415 3591 - riaditeľka,  412 5206 - odborní pracovníci ,
412 5122  (aj fax) - ekonómky , 412 3965 - dielňa ľud. remesiel.

 

Aktu8lne novinky
© aktuálne novinky

Programová činnosť
programová činnosť

Adresáre súborov
adresáre súborov

pracovníci SOS
pracovníci SOS, kontakty na ROS v BBSK
Bližšie informácie získate prostredníctvom e - mailu a uvedených telefónnych čísiel.
Zriadenie www. stránky: apríl 2001, aktualizácia : mesačne
 

(c)2001 Jaro Huba, webdizajn, webdeveloping